Hvorhen Alternativet – Digitalt Inspirationsmøde med Josephine Fock

Hvorhen Alternativet – Digitalt Inspirationsmøde med Josephine Fock.

28.4.2020, Alternativet i Holbæk og Odsherred

12 Deltagere: Phillip Tømmmerholt (H), Ida Aasvang (H), Hanne Clemens (H), Ivan Normann (O), Ruth og Georg Johnsen (O), Bibi Hallas (O), Torben Mariager (O), Jacob Antvorskov (O), Jørgen Finnemann (O) Irina Bjørnø, (forperson Høje Taastrup) og Josephine Fock.

Da Josephine stillede op til valget som politisk leder, understregede hun, at hun ville ud og møde medlemmerne rundt omkring i landet. Og det var formålet med aftenen. At mødes, at høre hvad Josephine ville fortælle, og at fortælle Josephine, hvad der foregår herude.

De tre spor

I velkomsten fortalte Jørgen derfor om de tre spor, der præger tankerne i Holbæk og Odsherred:

  • Den parlamentariske vej med Folketing, Byråd, Regionsråd og Europaparlament
  • Inspirationsvejen med inspirationsgruppe og ny lokal organisering
  • Civilsamfundsvejen, herunder hvordan The Alternative UK kan inspirere os

Efter en tjek in runde, fik Josephine ordet.

Josephine gav et inspirerende oplæg om de mange tiltag, der er sat i gang, for nok er Alternativet bombet tilbage til start – men det rummer muligheder. Vi skal tilbage til vores grundlag, tilbage til at tale om de tre bundlinjer, bringe livet i centrum og finde tilbage til den gejst, der fandtes, da partiet blev skabt, og som Josephine mærker findes derude lige nu.

Ny Politisk kultur er meget mere end at tale ordentlig til hinanden.
Ny Politisk kultur er også at involvere borgerne på helt nye måder.
Alternativet skal være en inspirator på den politiske scene.

Partiet er ved at sætte et nyt hold af ansatte og frivillige. Bine og Sascha er midlertidigt trukket ind for at være med til at sætte gang i det nye. Et samlet sekretariat, også for lokalforeningerne, et sekretariat, der skal tilpasses de nye økonomiske vilkår og at mange er rejst og nye er ved at komme ind.

Kommunikationen skal genetableres og styrkes, så Å igen bliver synlige. Kræfterne skal samles om at sætte en fælles retning, der kan skabe en klar sammenhæng og synergi i det politiske arbejde, så vi sætter de bedst mulige rammer for at realisere Alternativets visioner. Og det skal ske ved at skitsere et samlet narrativ ud fra vores vedtagne politik. Eksempelvis er der planer om at udgive ”pixi”-bøger med politisk indhold som kan bruges i KV-21.

Alt skal være klart til den 1. august. Også tanker om et helt anderledes landsmøde i september, måske i stil med Folkemødet.

Politisk arbejdes der med at skabe en politisk arbejdsgruppe og på Christiansborg er vi som parti med i forhandlingerne omkring genåbningen af Danmark efter Corona.
Endelig er Josephine optaget af, at vi får arbejdet med sundhedspolitik frem mod KV-21.

Efter det inspirerende oplæg, var der åben dialog.

Torben fulgte op på Josephines ønske om medlemsinvolvering og fortalte om to forslag, der var oppe på landsmødet i 2018, men dengang blev forkastet.

Det var et forslag om, at lokalforeningerne vælger en politisk forperson og en organisatorisk forperson, og et forslag om, at HB skulle iværksætte et forsøg med en metode til, hvordan vi kan involvere medlemmerne i partiets politikudvikling.

Torben sender forslagene til Josephine.

Pausemusikken
I pausen introducerede Jørgen et stykke musik af “Den Syngende Læge” Freja Eriksen, der udgav en musikvideo på Jordens Dag, den 22.4: It’s time for a sustainable world. Du kan finde den på youtube.

De lærdes tyranni

Phillip holdt inspirationsoplæg om Kaare Dybvads bog “De lærdes tyranni”, som langer hårdt ud og spidder den kreative klasses dominans og også konkret Alternativet. Phillip stillede spørgsmålet om hvordan det kunne være at Alternativet som ønsker borgerengagement, civilsamfund og demokratiudvikling har så svagt fat i den almene borger i Nordvestsjælland? Er Alternativet et parti for den kreative klasse? Der var ikke tid til at behandle spørgsmålet, men Josephine gav tilsagn om at deltage i et møde med dette tema. Og at det arbejder Phillip videre med.

Ny organisering

Jørgen fortalte om tankerne om at udvikle en lokal organisering ud fra inspirationsgruppen. Hvorfor lave om på det hele? Der er tre grunde:

  • behovet for en levende lokalforening, generelt og når vi bliver repræsenteret i byråd

  • Alternativet kan ikke besætte bestyrelsesposter i lokalforeningerne landet over

  • Samfundsudviklingen kræver nytænkning af organiseringen generelt (Laloux)

Jørgen viste et par plancher med en ny organisering, der skal diskuteres på årsmødet i Odsher-
red. De centrale grupper er en koordinationsgruppe og inspirationsgruppen. Og rundt om dem er der grupper, der tager ejerskab for opgaver indenfor administration, kommunikation og politik.

Principperne er

  • Selvledende grupper tager ejerskab
  • Vi er her som hele mennesker
  • Vi arbejder i forhold til et fælles formål/idegrundlag , der udarbejdes.

Civilsamfund og The Alternative UK

Ivan fortalte om Alternativets engelske pendant, The Alternative UK, og hvad vi kan lære af dem. Først og fremmest skriver de hver dag en lille beretning, The Daily Alternative, om nye måder at handle, tænke og arbejde sammen på – et sandt skatkammer af idéer, redskaber og praktisk anvendelige løsninger på de kriser, verden kæmper med. Og så arbejder de med, hvad de kalder Citizens Action Networks, som er lokale netværk, hvor ressourcerne fra samlingen af The Daily Alternatives bliver gjort tilgængelig for borgere og grupper, som ikke (mere) vil vente på politikerne, men selv gerne gøre noget i deres lokalsamfund.

Slutkommentar: Det var inspirerende at tage fat på den digitale mødeform.
Det fungerede og kan bruges fremadrettet, også når de fysiske møder igen er mulige.

Ivan, Phillip og Jørgen