Hvordan får vi fat i de mange (og ikke kun os selv?)

På Alternativets Sommerhøjskole i 2023, hørte jeg et foredrag af Gert Henning, som jeg tit og ofte vender tilbage til. Jeg delte dengang mine kommentarer på sommerhøjskolens Facebook side. Men nu vil jeg også dele dem her.

Der er sikkert mange der har arbejdet med ‘bevidsthedsniveauer’. Jeg håber alligevel at nogle af jer giver mit skriv en chance. For jeg mener, at det kan være en vigtig indsigt, når vi snart er i valgkamp (igen).

For hvordan får vi fat i de mange - og ikke kun os selv?


UDVIKLING SKER I SPRING:

Meget ofte udvikler ting sig i spring, typisk efter at en ny erkendelse opstår.

Der er et mønster i disse udviklingstrin, uanset om man ser udviklingen i en person, et land, et firma, en civilisation, eller i et parti.

Man kan derfor lave modeller for hvordan sådanne ‘bevidsthedsspring’ sker.

Én sådan model kaldes integral bevidsthedsudvikling og det er den model som Gert Henning (og en del af hans kolleger i udlandet) arbejder med.


BEVIDSTHEDSTRIN:

I Gerts model arbejdes der med seks store bevidsthedsniveauer.

De første fire trin er de mest interessante for vores politik, og nummereres i modellen med 1.0, 2.0, 3.0 og 4.0. Ind imellem er der nogle ligeså vigtige trin, som hver især har fællestræk med ovenstående - men også indbyrdes har ligheder. Disse trin kaldes derfor 1.5, 2.5, 3.5 og 4.5.

Man kan herefter tale om at være på f.eks. bevidsthedsniveau 2.5 eller 4.0.


HVAD KAN DET BRUGES TIL?

Ideen er (som jeg har fanget det), at forståelsen af disse bevidsthedsniveauer gør det nemmere at udvikle sig. Men vigtigere: forståelsen gør det nemmere at se, hvordan man kan ‘hjælpe’ sine medmennesker med at udvikle sig i samme retning.

I politik kan en sådan indsigt bruges til at få flere i tale - og især at få folk til at forstå nye budskaber. Den kan bruges til at sprede Alternativets politik ud til endnu flere mennesker.


FORDELE OG SKYGGER

Fælles for alle bevidstheds-niveauer er, at der er fordele og ‘skygger’ ved dem alle.

Når man f.eks. er på trin 3.5, så ser man nemt fejl og mangler ved de lavere bevidsthedstrin (1.0 til 3.0). Til gengæld er man ikke ret god til at se ‘skyggerne’ på sig eget trin (3.5). Og man kan slet ikke se fordelene og skygger ved de højere trin (4.0, 4.5 etc.).

Gert viste et billede af nogle babushka-dukker, som beskriver dette: vi kan føle dukkerne indeni, men erkender ikke dem som er uden om os.

Først når man forstår ’skyggerne’ på sit eget bevidsthedsniveau og fordelene ved det næste bevidsthedsniveau, så er man parat til at træde op i et højere niveau (‘bevidstheden udvikles’).


FÆLLESTRÆK VED DE FORSKELLINGE NIVEAUER

De bevidstheder, der bedst beskrives med 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 har noget til fælles. Man er sikker, ukritisk, men også relativt alene (selvvalgt eller af nød).

De tilsvarende bevidstheder, der bedst beskrives med 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, er kendetegnet ved, at der er sket en erkendelse af, at verden er større - og at man ikke er alene om tingene, på godt og ondt. Man forholder sig til omverdenen.


EKSEMPLER (roller, personer, bevægelser):

1.0 (‘mig’) Den hjælpeløse; spædbarnet (kan ikke give, kun kræve)

1.5 (‘os’) Den magthungrende; småbarnet (ego, mit versus dit); tidlige stammesamfund (overlevelse), diktaturer?

2.0 (‘jeg’) Den rollesatte; det store barn (venskab, regler); middelalder-kongen (al magt til…); autokratier?

2.5 (‘vi’) Den regelsatte; teenageren (principper, grupper, traditioner); enevældet (Gud, konge og fædreland) Danmarksdemokraterne?

3.0 (‘alene’) Den frihedssøgende; det unge menneske (perfektionisme, ekspertise); bevægelser som ‘Det arabiske forår’

3.5 (‘sammen’) Den fokuserede; det arbejdende menneske (aktiv, målsat, vækst); demokratier med vækstøkonomi; de fleste blå og røde partier med vækst på dagsordenen

4.0 (‘alle os’) Den samlende; det helhedstænkende menneske (samhørighed, lighed, grænser); demokratier med doughnut økonomi?; grønne partier med grænser for vækst

4.5 (‘os alle’) Den strategiske; det inkluderende menneske (forståelse af andre over tid og rum); demokratier med langtids-bæredygtighed


EKSEMPEL #1: Personlig udvikling

Dette er nok den nemmeste udvikling at følge, den er personlig og vi kan her spejle os i vores eget liv - og vores bekendtes liv. Som spæd starter vi på niveau 1.0 - og udvikler os væk derfra hele resten af livet.

De fleste danskere er måske kommet til niveau 3.5, hvor man tror på vækst, bare det gøres ordentligt og effektivt, sammen. De fleste danskere stemmer jo også på politikere, der snakker om Danmark som et foregangsland, som Danmark med uendelige muligheder, som kan vokse sig større. Måske fordi det er netop sådan de fleste tænker om sig selv.

I skræmmende tilfælde, tager vi skridt bagud. Stress og bevidste misinformationer fra magthavere kan være faktorer der tvinger os til det. Et stress-forløb kan netop beskrives ved at man forlader sit normale niveau og vandrer nedad, fordi man ubevidst mister kræfter, håb og følelsen af samhørighed.

EKSEMPEL #2: Civilisationer

De samme niveauer kan beskrive regimer og ledelsesformer. Demokratier er endt på niveau 3.5, hvor alle har stemmeret og noget at sige - hvis man altså kan komme til. Men hvor man også har svært ved at se ‘skyggerne’, som jo er manglende bæredygtighed og væredygtighed.

Tidligere tiders magt-eliter - men også nutidens mange autokratiske og diktatoriske ledere - er åbenlyst på lavere niveauer, hvor tvang, hemmeligholdelse og interne magtfordelinger bestemmer, hvad der siges og gøres.

EKSEMPEL #3: Dansk politik

Danske partier er enten domineret af regelsætninger (‘det er altså for galt at…’) og af troen på den effektive, fokuserede indsats (‘alt kan lade sig gøre, bare vi ……’).

I ingen af tilfældene ses de åbenlyse ‘skygger’ som overforbrug og stress som et problem. Det løses jo bare ved at vi arbejder lidt hårdere og lidt mere effektivt!

Og det er her, at det er vigtigt, at Alternativet er en undtagelse.

Gert Henning nævnte, at han nu stemte på Alternativet, fordi han mente, at vi var det ENESTE politiske parti, der kunne falde i bevidsthedsniveau 4.0 (en del europæiske forskere er i øvrigt derfor MEGET interesserede i at følge vores udvikling).

For ‘vi’ tænker jo på vores børns verden og på, at vi ikke kan bruge det hele før de vokser op. Ubegrænset vækst er umulig. Men ‘de andre’ på bevidsthedsniveau 3.5 vil bare ikke erkende det.

Det er derfor også her, at Alternativet skal træde i karakter. For godt nok er de andre partier stadig på 3.5, men befolkningerne er godt på vej ind i bevidsthedsniveau 4.0!


FREMTIDEN:

Da Alternativet blev skabt, var disse tanker jo centrale for partiprogrammet mm. Så vi er ganske mange alternativister, der nok føler, at vi ‘selvfølgelig’ er på bevidsthedsniveau 4.0.

Men: Er vi bevidste om de ‘skygger’ der også findes her på niveau 4.0?

Det var her at Gert Hennings foredrag blev super-spændende - og hvor jeg selv måtte stå lidt af. Helt i tråd med, at det er svært at træde et skridt op i bevidsthedsniveau.

Hvad er skyggerne på niveau 4.0?

Måske er de, at ‘vi alternativister’ ikke helt kan forstå, at alle de ANDRE godt kan være bekymrede - uden at de ’bare’ stemmer på Alternativet. At vi er lidt ‘frelste’ - og at ‘bare vi har det godt sammen’, så ser de andre os, og så kommer de over til os.

Hvad skal der dog til for, at vi fortsætter den spændende alternative tilgang til politik - og spreder vores tanker og løsninger på en effektiv måde?

Hvordan får vi fat i de mange - og ikke kun os selv?

Jeg tror at Gerts budskab var, at niveau 4.5 nok skal komme. Men vi skal se ‘skyggerne’ i niveau 4.0 først.
.
.


.

Til sidst bare en opfordring: Som I måske kan se, så kan man blive megaklog af at komme på Alternativets Sommerhøjskole. Jeg kan derfor kun kraftigt anbefale at deltage i dette dejlige arrangement også i år.

1 Synes om

Spændende indlæg.
Jeg har gået med de samme tanker. Hvordan får Alternativet flere medlemmer.
Jeg har læst Bruno Latours bog : Ned på jorden.
her beskriver han meget detaljeret vores politiske Kamp ( legeplads)
Den er skrevet efter Trump blev valgt første gang. Hvis man ikke vil læse bogen kan man se hans foredrag " Why Gaia is not the Globe" som blev præsenteret på Århus Universitet 2017.
Det er ikke så meget en strategi, som det du Finn beskriver med Gerts bevidshedstrin.
Men det handler igen om - hvordan vi kommer derhen, hvor det er indlysende, at vi skal finde nye veje og ønsket om at flere stemmer på Alternativet.
Når Alternativets folketingsmedlemmer taler om iltsvind, motorveje og meget andet godt, så forstår jeg det til fulde - men det gør den konventionelle landmand ikke. Heller ikke de travle unge, som har hænderne fulde og bruger deres penge på ting, hus og have. Når de handler ind, køber de så det billige kød eller kylling. De tænker måske et kort øjeblik over det - men prisen bestemmer standarden for dyrevelfærd, miljø og biodiversitet. Det skal gå hurtigt og de ved at børnene kan lide denne mad, så nytænkning med linser, bønner og grøntsager er for mange ( rigtig mange) noget, der kun kortvarigt eksisterer i indkøbsøjeblikket.
Jeg tror vi måske er 400.000 tusinde, som bevidst og med glæde udvikler at leve på en anden måde.
Vi kan godt få det tal op og det er også nødvendigt. Pegefingerretorikken dur ikke ( Mette Frederiksen)
Men alternativet kan måske skabe inspiration, nye drømme ( forestil dig), håb og muligheder.
Bruno Latour har også skabt Aktør - netværksmetoden. Den er blandt andet beskrevet i et projekt i Bretagne, hvor byen levede af at fange muslinger. Muslingerne blev truet og til sidst var der fare for at fisker samfundet ikke kunne klare sig ligesom muslingerne. Ved hjælp af aktør - netværksmetoden, hvor fisker samfundet, muslingerne og eksperter havde lige ret til at deltage i netværket, fik de lavet en redningsplan.
Vi har nu en dansk forfatter Mathilde Walter Clark, som har dyrets synsvinkel med, og det kan måske være med til at åbne vores bevidsthed ?
Jeg tænker også, at det kan hjælpe at lukke op for forestillingen. Hvad nu hvis ? Forestil dig, at vi snakker med naturen om naturen om det der sker. ( Bruno Latour skriver om endnu en politisk aktør - JORDEN) den snakker med på de handlinger vi har foretaget og foretager os. Alternativet kan måske gøre den til et aktivt politisk argument: sådan kan vi hjælpe jorden.
Tak til Finn for at sætte inspirationerne i gang. Jeg kunne blive ved at skrive, for det er en spændende ting du har sat i gang.