Hvad vil du spørge statsministeren om?

Hvad vil du spørge statsministeren om?

Kære medlem af Alternativet

I Alternativet har vi tradition for at inddrage medlemmerne i forbindelse med statsministerens spørgetime i folketingssalen. På tirsdag d. 26. november er der spørgetime, og vi vil gerne vide, hvad du som medlem af Alternativet kunne tænke dig at spørge statsministeren om.

Uffe kan stille tre spørgsmål til Mette Frederiksen, og det tredje bliver vanen tro formuleret af medlemmerne. Vi crowdsourcer spørgsmålene og benytter os derfor af Dialog, så alle kan se, hvilke spørgsmål, der er størst opbakning til.

Stil et spørgsmål ved at svare på dette indlæg. Du skal være logget ind på Dialog igennem AlleOs for at systemet kan se, at du er medlem. Det gøres ved at trykke “Log Ind” og dernæst “Med Alternativet” inde på Dialog.

Giv opbakning til et spørgsmål, der allerede er foreslået, ved at ‘like’ det.

Du skal stille dit bud på et spørgsmål senest på mandag d. 25 november kl 12, hvorefter Uffe vælger blandt et af de mest populære.

Vi glæder os til at modtage dit spørgsmål.

Grønne hilsener
Alternativet

3 Likes

Hvorfor gør regeringen intet for at rette op på medieforligets ødelæggende virkning på Danmarks Radio. Der reduceres både på antal kanaler og på programmer.

Hvornår psykiske arbejdsskader ligestilles med fysiske arbejdsskader. - Er det ikke at udøve forskelsbehandling pga. handicap (loven om forbud mod forskelsbehandling pga. handicap), at vi har en Arbejdsskadelov, som i sin tid er tiltænkt de fysiske arbejdsskader, og der ikke er fulgt med inden for de psykiske arbejdsskader. Det er ikke kun veteraner, som rammes af psykiske arbejdsskader.

5 Likes

Har regeringen tænkt på at få lavet en landsdækkende åben dialog med befolkningen, om hvad det egentlig er for et samfund vi godt kunne tænke os at leve og bo i, i fællesskab?

Gerne over et års tid, hvor der hver uge kunne være et specielt emne at tage op:

5 Likes

En rapport fra miljøorganisationen Oil Change International anskuer at den potentielle fremtidige udvinding af olie i Nordsøen (indtil 2050) vil overstige regeringens mål om en CO2 reduktion på 70% i 2030. Kan Statsministeren give et konkret svar på hvornår regeringen sætter handling bag deres grønne ord og endegyldigt lukker for muligheden for fremtidig udvinding af Nordsøolie?

6 Likes

I septebmer (Mener det var der omkring) kom Aalborg universitet med en rapport, der viste at 4 ud af 5 adspurgte arbejdsgivere ikke vil ansætte mennesker med handicap. Synes statsministeren ikke det er på tide, at folketinget udarbejder en plan for, hvordan vi skaber et rummeligt arbejdsmarked?

3 Likes

Hvilken relevans er der mellem stigning i tobakspriser og 1000 nye sygeplejersker

1 Like

Kære Mette.
Kan vi give en større håndsrækning til de medborgere, der har størst behov, uden at tage noget fra os andre?
Kan vi gøre noget seriøst i forhold til klimaet, uden at skulle ændre vores livstil, vores måde at forbruge på?
Hvis ikke du virkeligt vil lave om på, hvordan tingene er skruet sammen i vores land, kunne vi så lige så godt have en anden på posten?

2 Likes

Skal statsministeren ind og se Danmark spille EM i parken? Det ville klæde et sådan besøg med rød/hvide farver, er det en del af planen?

1 Like

Hvad er der reelt til hinder for, at vi/du udlægger vores alle sammens statsskove til urørt skov i morgen - som biodiversitetsforskerne anbefaler?

6 Likes

Hvordan vil statsministeren prioritere skole/uddannelse, specifikt om der vil komme ekstra støtte til skoler/uddannelser med ekstra fokus på grøn omstilling?

6 Likes

Statsministeren påstod før valget, at hun ville være børnenes statsminister.

Hvornår kommer vi til at se det ske?

F.eks. når det handler om

  • det klima, der vil sætte betingelserne for børnenes fremtidige liv?
  • betingelser og normeringer i daginstitutioner?
  • vilkårene for børnene på Sjælsmark - både før, under og efter en evt. flytning?
6 Likes

Der er for nylig stillet borgerforslag om at afskaffe den gensidige forsørgerpligt. Som statsminister for en socialt ansvarlig rød regering, må vi så gå ud fra at du og socialdemokraterne vil være varm fortaler for at afskaffe denne dybt uretfærdige og gammeldags lov? Og kan vi regne med at du vil arbejde på at afskaffe den?

2 Likes

Per Alstrup Medlem

Er Alternativet bekendt med, at Transportministeren for nylig har været til møde med såvel Aalborg borgmester Thomas Kastrup-Larsen (A) som regionrådsformand Ulla Astman (A) og der svoret parti-ed på, at man står sammen om en ny forbindelse over Limfjorden via Egholm.

Støtter statsmisteren også op om denne ed eller erkender statsministeren, at en ny motorvejsforbindelse over Limfjorden i en ny VVM skal holdes op imod en ”0 løsning” samt alternativer, som miljømæssigt og samfundsøkonomisk kan være at foretrække.

Hvorfor ikke pulje milliarder til sundhed: En løsning ved nuværende tunnel vil koste under det halve antal milliarder, og alligevel aflaste trafikmængderne maximalt ……

5 Likes

Hvordan vil børnenes statminister garantere bedre normeringer NU?

Vil statministeren arbejde for at rulle besparelser på DR tilbage?

Vil statsministeren arbejde seriøst for at få vedtaget borgerforslaget om klimalov?

3 Likes

Efter pressemeddelelser og demonstrationer har DR stadig ikke præsenteret 5G udrulningen som noget der er op til debat selvom der er mange internationale forskere der advarer mod teknologien.

Når Sundhedsstyrelsen anbefaler forsigtighedsprincippet ifm. brug af mobiltelefoner, hvorfor tilsidesættes dette fuldstændigt i udrulningen af 5G?

https://www.sst.dk/…/hvad-kan-du-selv-goere/anbefalinger

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/…

2 Likes

nyt sst.dk link: https://www.sst.dk/da/Viden/Straaling/Straaling-i-hverdagen/Mobiltelefoni-og-traadloes-teknologi/Anbefalinger-om-mobilbrug

Hvad kan vi gøre for at Danmark holde sig førest i feltet på teknologi fronten om f.eks. 3 år?

2 Likes

Hvad er det for en aftale som DR har indgået med TDC om ikke at dække 5G og EMF/RF sundhedsrisici? Har TDC lobbyen fuldstændig overtaget styringen med DR og folketinget? Hvorfor skal DR og folketinget støtte produkter fra en privat virksomhed ved ikke at oplyse befolkningen om faren ved produktet? Hvorfor bliver folketinget ved med tro at EMF/RF sundhedsrisici hverken kan be-eller afkræftes, når de ikke lytter til andre end inhabile forskere: http://forskning.dk/laege-christoffer-johansen-inhabil/?fbclid=IwAR3fKNQbv-6BcAFszgDy_YUquMkxx6m4CmEcIW0CqmDnzfj_yy7mt5DVD9U

Når den Italienske regeringen er blevet påkrævet ved højesteretsdom der ikke kan ankes, at oplyse landets borgere om sundhedsrisici omkring trådløs teknologi inkl. 5G udrulning, hvorfor kan den danske regering ikke følge trop? Skal staten virkelig retsforfølges førend de gør hvad der er bedst for landets borgere?

1 Like

Ann West Medlem

Hvordan ser Statsministeren på at få udvidet ½ procent grænse af BNP til de tilladte par stykker EU tillader og få gang i halvdårlig landbrugsjords inddragelse i skovbeplantning, eller inddrag militærets eller kirkens jorde til det samme?

2 Likes