Hvad vil du spørge statsministeren om?

Kære statsminister

Jeg vil gerne debatterer reglerne for rugemorskab. Jeg er en kvinde på 31 år som i denne uge har fået konstateret livmorhalskræft i stadie 2B. Det betyder at kræften har spredt sig til vævet ved siden af livmoderen og dermed lige netop ikke kan opereres væk – hvilket kunne have givet mig mulighed for bevarer min fertilitet. Jeg skal derfor behandles med stråling og kemo. Denne behandling vil gøre mig steril, hvilket jeg er dybt ulykkelig over – min livmorder vil simpelthen ikke kunne bære en graviditet efter behandlingen. Men jeg vil forsat have æg, som potentielt vil kunne befrugtes gennem reagensglasbehandling, og over de sidste uger har lægerne gang på gang sagt at rugmordskab kunne være en mulighed, men at det ikke tilladt i Danmark.

Jeg stiller derfor spørgsmålstegn ved om reglerne om rugmorskab i Danmark er de rigtige. Jeg er helt med på de etiske dilemmaer omkring kommercielle rugemoderskaber. Men jeg synes det er forkert, at en nær bekendt ikke må fungere som en altruistisk rugemoder, og dermed ikke må få kunstig befrugtning, med et befrugtet æg af mig og min kæreste. I andre lignende tilfælde værdsættes offervilligheden hos andre, for eksempel i forbindelse med donation af blod, væv eller organer.

Jeg ved slet ikke, om det er en mulighed min kæreste og jeg gerne ville gøre brug af - det vil først og fremmest afhænge af, om vi har en nær bekendt, som gerne vil være rugemor for os. Men de restriktive regler for rugemoderskab bidrager til det store sorgmod jeg oplever disse dage - frygten for at dør af kræft, sorgen over ikke længere selv at kunne blive gravid og så disse regler, som vil gøre det stort set umuligt for os, at få flere børn.

Så kære Mette skal vi ikke se på disse regler og prøve at lave dem om – der er jo mange måde det kan gøres på.

3 Likes

Vi kunne spørger statsministeren om følgende:

Hvordan har Statsministeren det med at vi i Danmark overtræder Menneskerettighedskonventionen mht. den ulovlige logning, også omtalt som indsamling af teledata?

Baggrund:

Den danske telelogning indsamler teledata om ALLE danskere der bruger en mobiltelefon. Derfor er det - modsat målrettet overvågning af enkeltpersoner eller grupper med en dommerkendelse - MASSEovervågning af HELE den danske befolkning og derfor ulovlig ifølge menneskerettighedskonventionen. Der er på nuværende tidspunkt faldet to EU domme om at telelogning af en hel befolknings brug af deres mobilteleon er ulovligt.

Telelogning (uddybning): Indsamling af teledata om den enkelte danskers brug af sin mobiltelefon - lokation (30-50 gange i døgnet, position med 50-100 metes nøjagtighed), hvem der SMS til og hvem der tales i telefon med hvornår og hvor længe (kortlægning af den enkelte borgers netværk).

Lokation (uddybning): 50 meters nøjagtighed i byerne, hvor der er flere telemaster. Og 100 meters nøjagtighed uden for byerne, hvor der er færre telemaster.

For mere information om hvorfor telelogning af en hel befolkning er ulovlig: https://ulovliglogning.dk/

9 Likes

Hvordan kan det være, at vi i Danmark har en dyreværnslov, der ikke håndhæves?

Er det ikke på tide at kræve at dyreværnsloven overholdes for alle dyr?

Svin på de konventionelle svinefarme lever under meget ringe forhold, hvor smågrise rutinemæssigt halekuperes, grise lever på alt alt for lidt plads, og særligt søer med smågrise har næsten ingen plads, men fikseres så de ikke kan udføre naturlig yngelpleje. Tusindvis af smågrise dør af kulde eller af sult.

Hvorfor bliver der ikke skredet ind overfor disse svinebedrifter med krav om at de skal indrette staldene så de tilgodeser dyrenes fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov, som dyreværnsloven foreskriver?

Dyreværnslovens § 1-3:
§ 1. Dyr er levende væsener og skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.

§ 2. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

§ 3. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses, jf. § 2. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile. Dyr skal endvidere sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov.

Hvordan kan staten redde 4 cirkuselefanter, men vende det blinde øje til systematisk negligering af millioner af grises behov?

4 Likes

Hvordan kan statsministeren tale om tillid og samtidig indføre massiv overvågning, når der ikke findes dokumentation for, at det har en præventiv effekt på kriminalitet?

5 Likes

Hvem skal betale for rent drikkevand i fremtiden?

Der findes flere og flere pesticid- og giftrester i vores drikkevand. Nogle kommer fra landbruget og andre de private haver samt kommunale arealer. Hvem mener statsministeren skal være ansvarlige for at betale for rensningen af vandet? Er det producenterne eller skal regningen smøres af på danskerne? Herunder også de mange danskere, der ikke køber produkter dyrket på pesticider og som ikke bruger gift i deres haver.

3 Likes

Lise Petersen Medlem

På baggrund af nye oplysninger om mangelfulde børnesager vil
Statsministeren - “Børnenes Statsminister” nedsætte et udvalg, der kan
finde en ny model for børnesager, der er uafhængige af kommunernes økonomi?

F.eks. kan der oprettes en særlig juridisk prøvelse, hvor der sidder
særligt sagkyndige, både børnesagkyndige og juridisk sagkyndige.

Og hvordan vil Statsministeren sikre grundlovsbeskyttelse til børn under
12 år i børnesager? På baggrund af ny viden om mangelfuld
grundlovsbeskyttelse i Grundlovens § 71, hvor børn i dag først kan få
hjælp fra en advokat, når de er fyldt 12 år.

Jeg har min viden fra "Orientering på P1 torsdag den 21. nov 2019.

2 Likes

Hvordan synes statsministeren Mette Frederiksen, retssikkerheden er for borger på offentlig ydelse?

Dette emne blev automatisk lukket efter 3 dage. Nye svar er ikke længere tilladt.