Hvad skal vi lave på Landsmødet 2020?

Kære alle,

Tiden nærmer sig for Alternativets landsmøde og vi glæder os J!

Datoen er d. 23-24 maj i den store skønne DOK5000 i Odense.

Vi er i fuld gang med at planlægge landsmødet, og i den forbindelse vil vi gerne inddrage jer og høre jeres forslag eller input til interessante emner vi kan tage op til landsmødet?

Vi kan desværre ikke love, at gode alle idéer bliver taget med.

Husk at I her på Dialog kan oprette jeres egne tråde, med forslag og vedtægtsændringer, som I kan diskutere med andre medlemmer.

Kærlig hilsen

Maiken og Sofie

Sekretariatet – Den grønne gang.

4 Synes om

Vi skal tale om hvordan vi bedst får kastet lys over det, som vi vil, så flere ved hvad vi står for.
Den konkrete politik og de løsninger vi ser, i forhold til at skabe et bedre samfund.
Jeg vil rigtig gerne høre fra de forskellige grupper, som allerede arbejder med politik og fokusområder, om hvor langt de er og hvad de laver.
Vi skal også tale om hvordan vi kan medinddrage medlemmerne bedre, ude i lokalområderne.
Så vi alle, når landsmødet er slut, har en klar ide om hvordan vi selv kan bidrage endnu mere.
Til gavn for både aktivistisk bevægelse og parlamentarisk indflydelse. :green_heart:

6 Synes om

For mig at se er den største udfordring, partiet står overfor, en kommunikationsudfordring. Jeg har tillid til, at den nye politiske leder formår at sparke endnu mere gejst op i “baglandet”, men vi skal blive bedre til at kommunikere vore visioner ud til den almindelige vælger, der gerne vil stemme “grønt” eller “anderledes”.

4 Synes om

Jeg kommer ikke selv tror jeg (hader møder) men et indlæg fra vores dygtige IT mand/hold der driver dialog her og alle vores andre værktøjer kunne være godt, evt koblet med en forklaring til alle de her ikke så IT kyndip der synes FB er nemmere hvorfor vi skal prøve at minimere brugen af FB og hvor mange flere muligheder vi har her som et setup som FB aldrig giver mulighed form. Det kunne være fint at få endnu flere til aktivt at bruge dialog

7 Synes om

Håber at alle dem som, vil have lavet vedtægter om, tænker sig om. Så vi ikke hele tiden skal drukne i det, så der ikke bliver tid til andet.

3 Synes om

Hej,

Jeg syntes det kunne være interessant at have en debat om hvilke politiske emner medlemmerne syntes vi mangler en fælles politik på. Debatten vil jo kunne bruges af Politisk Forum, folkevalgte og måske sparke gang i politikudviklingen rundt omkring i landet. Hvordan skal vi orientere os udenrigspolitisk? hvad er vores forhold til bankunion? Vi kunne stille politiske dilemmaer op, så vi bliver tvunget til at tage stilling til kompromis ctr. ikke kompromis.

Så syntes jeg det kunne være interessant at debattere vores organisation - altså ikke en debat om konkrete vedtægtsforslag, men en debat om selve opbygningen af vores organisation, som kan bruges til videre udvikling. Hvad skal en politisk leder? Hvad skal en forperson for hovedbestyrelsen? Skal vi have to ledere eller har vi det i forvejen? Og så videre.

Jeg syntes der skal være rigeligt med tid til, at medlemmer kan komme på talestolen foran hele medlemsskaren - så man kan mærke det er et stort landsmøde.

8 Synes om

Det er måske ikke helt simpelt, men det kunne være sjovt at udvikle et forslag, som efterfølgende vil blive stillet i Folketinget.

En del af de forslag, som vores FT-medlemmer stiller, er opstået på baggrund af henvendelser fra medlemmer og borgere.

Jeg tænker at 500 mennesker i salen samt medlemmer der deltager digitalt, i samarbejde vil kunne udvikle og kvalificerer et forslag, der vil gøre en forskel i vores samfund.

Det kunne være ved at medlemmerne på forhånd laver et kort forslag, hvorefter vi digitalt udvælger 5-10 forslag. De forslag som bliver udvalgt, vil der være arbejdsgrupper for på selve dagen. Efterfølgende vil der være fremlæggelse og afstemning om foreslagene og det bedste vil blive taget med videre i Folketinget.

De foreslag der ikke vinder, vil FT-medlemmerne muligvis også kunne bruge i deres daglige arbejde. Nogle af dem vil de måske tage som de er, mens andre forslag måske skal gennemarbejdes en smule mere.

4 Synes om

Ideer, dilemmaer, metoder eller laboratorier til at udbrede/fastholde/øge den lille grønne hverdags aktivisme; så vi, der ikke har lokale /aktive byrødder, alligevel får markeret den Alternative Tilgang til og i vores livsverden.
Sekundært hvordan vi samler økonomi til at løfte ovenstående samt kommende kommunevalg ?

5 Synes om

Det er vigtigt at Alternativet bliver ved med at være grønt! Vi bør tage problemet op , om giften i vores drikkevand. Forbud imod pesticider, og Roundup. At begynde at tænke på , at vi ikke bruger rent drikkevand til udskyldning af toiletterne. At der skal være krav om sortering af affald i alle boliger i landet. At bruge komposteret plastik. Det er også klimavenligt!

2 Synes om

Indlæg om cirkulær økonomi med eksempler fra forskellige områder og brancher (Det er branche-specifikt, hvordan man gør i praksis). LCA = LivsCyklus Analyser. F.eks. fra byggeri- og boligsektor.

2 Synes om

LAR = Lokal Afledning af Regnvand og metoder til dette. Det kan kobles sammen med arbejdet med biodiversitet i byområder.

2 Synes om

Vi skal blandt have en debat omkring ledelsesbehovet i Alternativet. En dialog vi begyndte på op til valget af politisk leder. Vi skal her sikre, at Josephine og kommende politiske ledere har et klart og tydeligt mandat. Og vi skal tage stilling til om ledelsesopgaven skal løses af en eller flere i et tæt samarbejde, så vi både udadtil og indadtil får den bedste dynamik.
En diskussion og en stillingtagen til ledelsesbehovet skal tages ud fra konkrete forslag til vedtægtsændringer, men der er også behov for i workshopsform at få lokalforeningerne til diskutere deres blikke på vejen frem. Flere engagerede lokalforeninger ved mere, ville nogen måske sige.

Det ville være godt at diskutere om de tre bundlinjer kan ‘oversættes’ til FNs verdensmål, og om det ville være godt at koble begreberne sammen i vores politik.

1 Synes om

Hej Birgit - jeg så lige det oplæg -. og synes det er en rigtig godt ide - den samler jeg op og tager med :slight_smile: