Nyhedsbrev fra Alternativets Hovedbestyrelse

Kære medlem

Valg af ny politisk leder har givet Alternativet en masse opmærksomhed. Det er klart, at et personvalg altid er interessant for medierne, men det glædelige er, at fokus denne gang tillige har været på politiske temaer og ønsket om markante samfundsforandringer. Et ønske, der nok formuleres på forskellig vis, men som har en bred opbakning i det danske samfund. Det vækker også et usvækket håb, at et overvældende antal af jer medlemmer deltog, ikke bare i valgprocessen, men også på en lang række velbesøgte og energifyldte møder. Endnu engang tak til alle jer, der deltog!


Vi har over det seneste halve år vist, at vores frie mandater i Folketinget har haft indflydelse på såvel finanslov som klimalov, samt over 30 andre større og mindre forlig og aftaler. I Hovedbestyrelsen har vi et stærkt samarbejde med Folketingsgruppen. Et samarbejde, der bl.a. har udmøntet sig i en fælles ledelse af sekretariatet. Men også i samtaler og tiltag, der knytter det parlamentariske arbejde tættere sammen på alle politiske niveauer og til alle slags politiske aktiviteter. En proces, der nu styrkes i et tæt samarbejde med Josephine Fock som ny politisk leder. Vi ser det som et helt særligt mulighedsrum, at der er tilført en ekstra ressource i forhold til politisk mobilisering i hele organisationen.


Det bringer os videre til et vigtigt politisk pejlemærke, nemlig kommunal- og regionsrådsvalget d. 16. november 2021.

Vi har nedsat et valgoplægsudvalg, hvor også politisk leder indgår. Udvalgets opgave er at samle erfaringerne fra de seneste valg og arbejdet ude i kommuner og regioner. Projektleder er Jacob Munk og hele udvalget kan du snarest finde på AlleOs. Her finder du også yderligere informationer om processen frem mod Politisk Forums godkendelse i maj måned. Har du lyst og kvalifikationer til at deltage i en sparringsgruppe, så følg med på Alternativets job- og opgavebørs her.

Valgoplægget tager udgangspunkt i vores politiske sigtepunkter. Formålet er at motivere, åbne for fællesskaber og afstemme en fælles ramme for lokale tiltag. Så det engagerer og frisætter medlemmer i respekt for, at størstedelen af KV/RV21 aktiviteterne planlægges lokalt og knytter an til lokalpolitiske udfordringer. Følg også meget gerne med på Dialog hvor udvalget den kommende tid vil lægge op til idéudveksling.


Projektleder Nieves Turegano og HB-ansvarlig for projektet, Anne-Marie Gertsen fra Alternativet mødtes med ledere fra de fire organisationer, vi samarbejder med i Kampala i uge 7.


Organisationerne kommer fra Uganda, Kenya, Burundi og Rwanda og det gode samarbejde omfatter, udover vidensdeling også en række projektaktiviteter. Samarbejdet er i regi af DIPD. Hvad det er, kan du læse mere om her.

Formålet med mødet i Kampala var at forvandle projektets overordnede målsætninger til konkrete aktiviteter for 2020. Vi forventer, at første projektaktivitet vil finde sted i april. Desuden er planlagt deltagelse i COP26, og vi vil løbende på AlleOs fortælle om udviklingen og om mulighederne for at involvere danske frivillige i aktiviteterne. Deltagerne sluttede af med at samle plasticaffald ind ved Victoriasøen i selskab med lokale aktivister.


Og flere vigtige pejlepunkter: Alternativets sommerhøjskole 2020 er åben for tilmelding.

For at sikre en gennemførelse af årets højskole i uge 28 har vi brug for din tilmelding. Højskolen er en fantastisk mulighed for at deltage i værksteder og temadage og i samtaler om de samfundsforandringer, vi ønsker. Og ikke mindst blive en del af nye fællesskaber på tværs af landet. Du skal helst tilmelde dig og betale et symbolsk beløb på 50,- kr. inden 1. marts. Du kan læse mere om programmet for sommerhøjskolen og tilmelde dig her.

Hold også øje med Landsmødet i DOK5000 i Odense d. 23.-24. maj her. Sæt et kryds i din kalender. Vi er i fuld gang med planlægningen og snart kan du finde praktisk information i håndbogen på AlleOs. Følg med i idé-tråden her på Dialog.

Og så planlægger vi folkemødet på Bornholm fra d. 11.-14- juni. Uden medlemmer bliver det bare ikke det samme. Meld jer som hjælpende hænder eller eventplannere. Der kan allerede nu købes billetter til bussen og bookes plads i Å-lejren. Al information som vi løbende lægger op, kan findes her på AlleOs.

Josephine Fock rejser i den kommende tid rundt i landet. Vil I gerne have Josephine til at deltage i et lokalt møde, så skriv til Annemarie Thomsen fra sekretariatet på annemarie.thomsen@ft.dk

Vi ønsker alle foreninger og medlemmer nogle rigtig spændende og inspirerende møder i den kommende tid. Årsmøder, opstillingsmøder politiske møder, aktivisme og innovative tiltag af enhver art, som kan skubbe på og trække i de forandringsprocesser, vi alle ønsker og arbejder for. God fornøjelse!

Grønne hilsner fra hovedbestyrelsen


Hvad sker? Følg med i kalenderen og under Aktuelt på AlleOs, klik her.
Hovedbestyrelsen - Råd og udvalg, klik her.
Hovedbestyrelsen - Mødekalender og referater, klik her.

MØD OS ELLER TAG KONTAKT

alternativet@alternativet.dk
medlem@alternativet.dk

2 Synes om