Hvad kan vi så gøre?

Kære alternative venner
Det er for mig totalt ubegribeligt at Dk ikke snart kan finde ud af det.
Tag nu skat fx først så barberer man besætningen, flytter resten rundt i hele riget, skifter chefer i en uendelighed og SÅ fordre man effektivitet og indsats. Jamen altså ???
Desuden har man udstyret etaten med et ubrugeligt IT-system, er det ikke set før masser af gange i DSB i skandalen omkring broen og nu sidst i sundhedsvæsenet osv. Hvem i alverden er det der bestiller disse udueligheder? Hvad er deres kompetencer?
Skattegrundlaget er en anden haltefanden, Hvad nu hvis vi havde bruttoskat? Altså ingen nørderier med alle disse fradrag som alle gerne vil have og nogen bare tager?
Kan vi ikke sætte nogle regnedrenge i gang med at finde ud hvad det vil betyde for os?
Boligskat, i Sverige er boligskatterne rekordlave set med danske øjne, har selv boet der ejede en gård med 200 kvm. Bolig fuld stald og lade og et hønsehus og 6000 kvm grund, årlig skat var 12 000 kr. Når man så sælger beskattes man til gengæld af overskuddet sådan betalt FOR det hele 375 000 sv kr. foretagne forbedringer indenfor de sidste 5 år fratrækkes det man får ind på salget, resten beskattes som alm. Indkomst. Dette er særdeles effektivt til at imødegå sort arbejde.

f.eks. overtager hus til 6 000 000 kvit og frit, forbedringer = 0 kr. salg 25 Mio kr. til beskatning er der så 25 Mio kr. for nu at tage et kendt eksempel. Hvis man nu fik skat op at køre så kunne man frede de syge og dem der ikke kan arbejde i stedet for som nu at piske dem med slanger og skorpioner.
Sundheden kan der ikke hersker nogen tvivl om skal skærpes dvs. at de der arbejde i den branche skal have de bedste vilkår, så de bliver fuldt effektive.
Alle de styrelser der er ineffektive især sundhedsstyrelsen der er så infiltreret i medicinalbranchen at det ligner mafiavirksomhed skal udrenses og bringes i justits.
Hele systemet skal gennemgås kritisk, der er for mange og inaktive styrelser og udvalg.
Ministre skal have max en spindoktor om nogen, ud fra at kan de ikke drive politik selv er de ikke politikere.
Embedsmandsværket skal gennemgås kritisk go de uduelige der sendes ud i den virkelige verden.
Kultur og kunst skal styrkes det er den bedste socialpolitik.
Der skal oprettes et ministerium for positive tiltag der kan motivere os alle til at være positive og give den en skalle, istedetfor evindelig brok.
Men ellers skal antallet af ministerier ned, der er for mange nu.
Håber at mit spark her i fodnoten kan afsted komme noget inspiration.
M.v.h. Herdis