Hovedbestyrelsen: Storkredsdeligerede går videre til landsmøde

Forslagstekst

Vedrørende paragraf: Stk.: Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
§9 1 Hver storkreds vælger en delegeret til hovedbestyrelsen på det årlige opstillingsmøde. De storkredsvalgte delegerede vælges for to år. Medlemmer fra Nordjyllands, Vestjyllands, Bornholms, Nordsjællands og Københavns Omegns storkredse er på valg i lige år. Medlemmer fra Østjyllands, Sydjyllands, Sjællands, Københavns og Fyns storkredse er på valg i ulige år. Hver storkreds kan vælge en delegeret til hovedbestyrelsen på det årlige opstillingsmøde. De storkredsvalgte delegerede vælges for to år. Medlemmer fra Nordjyllands, Vestjyllands, Bornholms, Nordsjællands og Københavns Omegns storkredse er på valg i lige år. Medlemmer fra Østjyllands, Sydjyllands, Sjællands, Københavns og Fyns storkredse er på valg i ulige år. Hvis en storkreds vælger ikke at vælge en storkreds delegeret går pladsen videre til landsmødet, så der kan opstilles en mere på landsmødet. Storkredsen skal informere Hovedbestyrelsen om dette.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Gør at storkredse med få medlemmer ikke behøver finde en til hovedbestyrelsen. Potentielt tab af geografisk repræsentation i Hovedbestyrelsen.

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.