[Høring] Organistoriske Vedtægter – Rotationsprincip

Rotationsprincip

Vi havde en OrLa om rotationsprincip og generelt virkede folk glade for den ordning vi har nu. Der var et enkelt forslag om at sætte perioden man skal være ude af folketinget ned til fire år og så nogle om at rotation også skal gælde for andre dele af organisationen.

Vigtigt at vide

Dette er et katalog af udkast til mulige forslag til ændringer af vores vedtægter – altså en skitse- og høringsfase frem mod at nogle af dem måske bliver stillet og vedtaget på Landsmøde 2024.

Alle forslagene er nu i høring, hvor alle medlemmer kan komme med deres synspunkter og spørgsmål om forbedringer eller mangler i udkastene til vedtægtsforslag.

Pointen med høringen er altså ikke at debattere om man kan lide forslagene, eller om det er en god idé overhovedet at ændre på visse ting, men alene at få alle jeres nyttige bidrag, som kan gøre forslagene bedre.

Tænk sådan her på det: Selvom du ikke går ind for et forslag, så kan det være smart at hjælpe til at gøre det bedre, for det kan jo ende med at blive vedtaget.

Vær opmærksom på, at alle medlemmer har ret til at stille forslag om vedtægtsændringer, så du er også velkommen til at stille lige netop de ændringsforslag, du måtte savne. Find eksisterende vedtægter her: https://alternativet.dk/om-os/alternativets-vedtaegter

Rotationsprincip for HB 4/1

Vedrørende paragraf: 9 Stk. Stk. 11

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
En delegeret kan højst vælges til tre på hinanden følgende to-årige perioder. Et medlem af hovedbestyrelsen, som ikke er forperson, kan ikke opstilles eller genopstilles på et opstillingsmøde, hvis man på opstillingstidspunktet har været medlem af hovedbestyrelsen i 4 år eller mere (orlovsperioder indregnet).

Muligheden for at stille op til hovedbestyrelsen genvindes et år efter, at man mistede retten til at få sit hovedbestyrelsesmedlamsskab genbekræftet.

Forpersonen kan ikke opstilles eller genopstilles på et opstillingsmøde, hvis man på opstillingstidspunktet har været forperson i 4 år eller mere (orlovsperioder indregnet).

Muligheden for at stille op som forperson genvindes et år efter, at man mistede retten til at få sit hovedbestyrelsesmedlamsskab genbekræftet.

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:

Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Ud fra ønske om at det ikke er de samme der bliver siddende i HB for længe. Mindre kontinuitet

Rotationsprincip for HB 4/2

Vedrørende paragraf: 9 Stk. Stk. 11

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
En delegeret kan højst vælges til tre på hinanden følgende to-årige perioder Et medlem af hovedbestyrelsen, som ikke er forperson og som er valgt på landsmøde, kan ikke opstilles eller genopstilles på et opstillingsmøde, hvis man på opstillingstidspunktet har været medlem af hovedbestyrelsen i 4 år eller mere (orlovsperioder indregnet).

Muligheden for at stille op til hovedbestyrelsen genvindes to år efter, at man mistede retten til at få sit hovedbestyrelsesmedlamsskab genbekræftet.

Forpersonen kan ikke opstilles eller genopstilles på et opstillingsmøde, hvis man på opstillingstidspunktet har været forperson i 4 år eller mere (orlovsperioder indregnet).

Muligheden for at stille op som forperson genvindes to år efter, at man mistede retten til at få sit hovedbestyrelsesmedlamsskab genbekræftet.

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:

Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Samme som ovenfor

Rotationsprincip for PoFo 4/1

Vedrørende paragraf: 10 Stk.

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Et medlem af politisk forum, som ikke er folkevalgt, kan ikke opstilles eller genopstilles på et opstillingsmøde, hvis man på opstillingstidspunktet har været medlem af politisk forum i 4 år eller mere (orlovsperioder indregnet).

Muligheden for at stille op til politisk forum genvindes et år efter, at man mistede retten til at få sit medlemskab af politisk forum genbekræftet.

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:

Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Samme som ovenfor nu med PoFo

Rotationsprincip for folketingsmedlem

Vedrørende paragraf: 13 Stk. Stk. 6b

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Et medlem af Folketinget, som ikke er Politisk Leder, kan ikke opstilles eller genopstilles på et opstillingsmøde, hvis man på opstillingstidspunktet har været medlem af folketinget i 10 år eller mere (orlovsperioder indregnet).

Muligheden for at stille op til folketinget genvindes fem år efter, at man mistede retten til at få sit folketingskandidatur genbekræftet.
Et medlem af Folketinget, som ikke er Politisk Leder, kan ikke opstilles eller genopstilles på et opstillingsmøde, hvis man på opstillingstidspunktet har været medlem af folketinget i 10 år eller mere (orlovsperioder indregnet).

Muligheden for at stille op til folketinget genvindes fire fem år efter, at man mistede retten til at få sit folketingskandidatur genbekræftet.

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:

Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Ud fra konkret ønske på OrLa om at det blev nedsat til fire år.

Længere rotationsprincip for folketingsmedlem

Vedrørende paragraf: Stk.: Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
13 Stk. 6b Et medlem af Folketinget, som ikke er Politisk Leder, kan ikke opstilles eller genopstilles på et opstillingsmøde, hvis man på opstillingstidspunktet har været medlem af folketinget i 10 år eller mere (orlovsperioder indregnet). Muligheden for at stille op til folketinget genvindes fem år efter, at man mistede retten til at få sit folketingskandidatur genbekræftet. Et medlem af Folketinget, som ikke er Politisk Leder, kan ikke opstilles eller genopstilles på et opstillingsmøde, hvis man på opstillingstidspunktet har været medlem af folketinget i 10 16 år eller mere (orlovsperioder indregnet). Muligheden for at stille op til folketinget genvindes fem år efter, at man mistede retten til at få sit folketingskandidatur genbekræftet.

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:

Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Ønske om længere perioder, da man bliver mere erfaren og derfor mere effektiv til hvervet Kan gøre at magten bliver på de samme hænder længe .At vores folketingsmedlemmer kommer for langt væk fra “den virkelige hverdag”

Fjern rotationsprincip for folketingsmedlem

Vedrørende paragraf: Stk.: Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
13 Stk. 6b Et medlem af Folketinget, som ikke er Politisk Leder, kan ikke opstilles eller genopstilles på et opstillingsmøde, hvis man på opstillingstidspunktet har været medlem af folketinget i 10 år eller mere (orlovsperioder indregnet). Muligheden for at stille op til folketinget genvindes fem år efter, at man mistede retten til at få sit folketingskandidatur genbekræftet. Fjernelse af stykket

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:

Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Ønske om længere perioder, da man bliver mere erfaren og derfor mere effektiv til hvervet. De er demokratiet der bestemmer hvornår man skal sidde i FT og hvorlænge Kan gøre at magten bliver på de samme hænder længe. At vores folketingsmedlemmer kommer for langt væk fra “den virkelige hverdag”

Hej Noah og Co,

Kan dette uddybes, hvad er udfordringen ved at et medlem sidder for længe? Hvad er for længe?

“Ud fra ønske om at det ikke er de samme der bliver siddende i HB for længe.”

Hilsen Nanna

1 Synes om

Hej Nanna,

På både det OrLa der handlede om rotationsprincip og det om HB, kom der tilbagemelding om at det kunne være en ide at der var udskiftning i HB, så det ikke var de samme der sad der mange år i træk.

Det har vi haft længe og som jeg husker det gik vi sidste år (eller sidste år igen) fra at man maks. må sidde der 4 år til at man nu maks må sidde der i 6 år.

Så de to forsalg er henholdsvis at gå tilbage til den gamle ordning og at gå tilbage til den gamle ordning med længere karansperiode (staves).

Håber det var opklarende.

Vh.
Josefine

Hej Josefine,

Jeg er nysgerrig på de bagvedliggende argumenter. Hvorfor er det, at man ikke må sidde for længe?

Kh Nanna

1 Synes om

Hej Josefine,

Jeg er nysgerrig på de bagvedliggende argumenter. Hvorfor er det, at man ikke må sidde for længe?

Kh Nanna

Det er ikke mit argument, men et bud er, at det er i tråd med samme argumentation som rotationsprincip og folkevalgte. At “friske øjne” er ønskværdigt over tid i magtrum og rotationsprincip er et greb for at opnå dette.

Hvad tænker du fordelene og ulemperne er ved at have rotationsprincip i vores organer og for MF’ere?

1 Synes om

Tak Noah, det er et rigtig fint svar. Og så tænker jeg videre: hvorfor er det nødvendigt i magtrum? Ja jeg spørger fordi jeg med 100 procents garanti, har blinde vinkler ift dette emne. Det er interessant at høre jeres og andres bevæggrunde, for om der var andre vinkler end jeg havde i tankerne :slight_smile:

Tilføjelse:

Ift de udfordringer der kan være med magtrum og folk der sidder længe, tænker jeg at det vel ikke altid handler om tiden man sidder, men også om hvordan man løbende har fokus på at sikre at de forskellige organer, holdes sunde, trygge, åbne osv. :slight_smile: Og hvad har man indført i den sammenhæng?

Jeg har haft en samtale med nogle andre fra Å, om at have en slags “rekalibrerings-fokus”, hvor man løbende får tjekket ind, om man er der hvor arbejdet er i tråd med egne og ås værdier. Hvordan man gør de forskellige organer/fora, ved jeg ikke.

Det er bare interessant at høre om/hvordan man evt “holder kursen”.

På landsmødet kunne det fx være at man altid havde VÆRDIERNE oppe at vende/eller på medlemsmødet, for at holde dem levende, mærkbare, meningsfulde og styrke fællesskabet.

Altså jeg er ikke selv specielt vild med forslaget og tænker heller ikke jeg vil være stiller på det. Men som jeg har forstået det, så er det en almen ting at det at sidde i magtrum gør en mindre empatisk og at den effekt øges med tiden.

Så ligesom Noah siger så er ideen bag nok den samme som med rotationsprincip for ft-medlemmer.

Ja tak til friske øren og øjne samt frontallap-dynamisk tænkning!
Man kan altid spørge sig selv, om fire år er kort tid eller lang tid…
Når det drejer sig om opbygning af samarbejdsrelationer, mener jeg, at fire år er klart længe nok til at kunne gøre en forskel. Har man for lang tid til en eller flere opgaver kunne gnisten og fokus sagtens mistes…Det er da meget menneskeligt at blive doven…SÅ det skal vi prøve at omgå ved dynamiske vedtægter.

1 Synes om

Vores organisation er pt ekstremt spinkel. Flere steder i landet bliver storkredse og lokalforeninger holdt i gang af ganske få…
Et rotationsprincip i organisationen kan betyde, at nogle lokalforeninger simpelthen drejer nøglen om.

Skulle der være rotationsprincip på lokalt niveau - hvilket jeg synes - så skulle rotationsprincippet været fleksibelt. Det skulle kun gælde ved kampvalg.

Indflydelse påvirker mennesker der har den

Man starter oftest med en vision, et brændende ønske om at ændre noget, eller understøtte en positiv bevægelse, når man træder ind i det politiske rum.

For at skabe en forandring, behøver man at opnå indflydelse. Indflydelse er en helt anden disciplin, end politikken i sig selv. Det er en kunstart at skabe og opnå indflydelse. Indflydelse er redskabet til forandring, og det tager tid at skabe den.

Over tid vænner man sig til at have indflydelse, og bliver fortrolig med at benytte de dertil knyttede redskaber. Mange ting kan løses, eller undgås, på subtile måder, og med brug af sociale kompetencer.

Efterhånden som man bruger sin indflydelse på at fremme sin gode sag, bliver man bedre til at manøvrere uden om dem, der vil noget andet.

“Eftersom det jeg vil, er der gode, er andres interesse mindre gode”
Man kan blive træt af konfrontation og navigerer i stedet uden om.
Meget kan styres ved at bevarer kontrollen med narrativet og den “rigtige” information. Dem, der er imod mig, er imod det gode.

Det der i virkeligheden sker, er at personlige interesser og de oprindelige interesser for organisationen, glider ubemærket sammen, så man får svært ved at skelne mellem hvad der er modstand mod mig og hvad der er mod mine gode hensigter. Man bliver mere selvtilstrækkelig, mindre modtagelig for andre holdninger, og kan få følelsen af, at dem der er imod mig er imod det gode. Man mister langsomt evnen til at inddrage synspunkter, som man ikke selv forstår, og tilliden til, at andre måske kan gøre noget endnu bedre end man selv kan forestille sig.

Alle mennesker bliver påvirket af denne effekt. Nogen hurtigere end andre. Det ligger i den menneskelige natur og psyke.

Grundlæggende demokratiske principper, er vores vigtigste middel mod magten indflydelse på sindet.

En meget væsentlig opgave for en bestyrelse er, at den ved at tage kollektive beslutninger på medlemmernes vegne fritager enkeltpersoner fra at blive påvirket. Derfor bør bestyrelsen under ingen omstændigheder underlægge sig nogen anden form for ledelse.

Hovedbestyrelsen bør derimod være et fyrtårn og garant for demokratiske principper og ny politisk kultur. Det er hovedbestyrelsens opgave at fastholde og udstråle denne kultur i organisationen.

Der er en balance mellem effektivitet og demokratiske principper. Demokratiske principper er ikke nødvendigvis effektive beslutningsinstrumenter, og effektiv ledelse er ikke nødvendigvis demokratisk. Vi falder derfor let tilbage på velfungerende, men gammeldag metoder, med en person i spidsen. Det ligger dybt i vores natur at acceptere dette af praktiske grunde. På længere sigt er dette yderst uhensigtsmæssigt, når det rækker ud over familie og vennekredsen.

Link: Effektiv Demokratisk Ledelse

Når du befinder dig som en del af den øverste kollektive ledelse af en organisation, er formålet med det kollektive, at undgå at indflydelsen tilfalder enkeltpersoner eller grupperinger.

Når det sker alligevel, er det ofte i den bedste mening. Dem der ikke gør noget ved det, men blot lader det ske, er dem, der gør mest skade på organisationen, fordi det undergraver formålet med den ledelseskonstruktion.

Man kan bl.a. forholde sig til sin egen rolle, ved at overveje hvordan man som medlem, ville ønske at ens repræsentant i den øverste ledelse skulle agere.

Ingen bør være uundværlige.