[Høring] Organistoriske Vedtægter – Konflikthåndtering

Konflikthåndtering

Selv om konflikthåndtering fyldte en del på halvårsmødet og også var et emne på en OrLa, så kom der ikke så mange vedtægtsforslag ud af det - det er måske en ting, det er svært at lave regler for. Der kom dog to. Det ene et om at dialogrådet også skal have i sin opgave at uddanne medlemmerne, for at forebygge usund konflikt. Det andet et forslag om voldgift, som Frands ved en masse om og som har fungeret godt i andre fælleskaber.

Vigtigt at vide

Dette er et katalog af udkast til mulige forslag til ændringer af vores vedtægter – altså en skitse- og høringsfase frem mod at nogle af dem måske bliver stillet og vedtaget på Landsmøde 2024.

Alle forslagene er nu i høring, hvor alle medlemmer kan komme med deres synspunkter og spørgsmål om forbedringer eller mangler i udkastene til vedtægtsforslag.

Pointen med høringen er altså ikke at debattere om man kan lide forslagene, eller om det er en god idé overhovedet at ændre på visse ting, men alene at få alle jeres nyttige bidrag, som kan gøre forslagene bedre.

Tænk sådan her på det: Selvom du ikke går ind for et forslag, så kan det være smart at hjælpe til at gøre det bedre, for det kan jo ende med at blive vedtaget.

Vær opmærksom på, at alle medlemmer har ret til at stille forslag om vedtægtsændringer, så du er også velkommen til at stille lige netop de ændringsforslag, du måtte savne. Find eksisterende vedtægter her: https://alternativet.dk/om-os/alternativets-vedtaegter

Uddannelse i konflikt under Dialogråds opgave

Vedrørende paragraf: 16 Stk. 1

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Dialogrådets opgave er at arbejde for en god dialogkvalitet blandt aktive i Alternativet og dermed arbejde for inklusion og forebygge destruktiv konflikteskalering. Dialogrådet skal også arbejde for en forståelse af uenigheder og konflikter som en konstruktiv kraft til udvikling. Dialogrådet skal endvidere kunne mægle i konflikter. Dialogrådets opgave er at arbejde for en god dialogkvalitet blandt aktive i Alternativet og dermed arbejde for inklusion og forebygge destruktiv konflikteskalering. Dette skal blandt andet ske via uddannelse af medlemmer og særligt tillidsvalgte i konflikt og ny politisk kultur. Dialogrådet skal også arbejde for en forståelse af uenigheder og konflikter som en konstruktiv kraft til udvikling. Dialogrådet skal endvidere kunne mægle i konflikter.

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:

Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Ud fra ønske om at der var mere viden om konflikt og mere forebyggelse Ny opgave

Voldgift

Vedrørende paragraf: måske § 6 Stk. -

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
- Vedtægtsregel om Voldgift i Alternativet

1. Ansvar: Medlemmer skal aktivt bidrage til konfliktløsning og finde forlig i deres egne konflikter, hvis de kan. De kan med søge mægling. Når medlemmernes egen konfliktløsning trækker for længe ud, skal den lokale bestyrelse sikre, at konflikterne bliver afgjort i overensstemmelse med Alternativets formål, og herunder høre medlemmerne i det omfang, bestyrelsen finder det er nødvendigt.

2. Voldgift: Hvis konfliktløsning er udsigtsløs, kan en part aktivere voldgift.

3. Voldgiftsudvalg: Ved voldgift vælger hver part en voldgiftsperson. Disse personer vælger en opmand, og sammen danner de voldgiftsudvalget.

4. Mandat: Voldgiftsudvalget har mandat til at undersøge og afgøre sagen.

5. Tidsfrister: Voldgiftsprocessen skal afsluttes inden for 90 dage. Efter 15 dage skal parterne have valgt deres voldgiftsperson, og yderligere 15 dage senere skal voldgiftspersonerne have valgt en opmand. I de næste 60 dage mødes voldgiftsudvalget med alle involverede parter og træffer en bindende afgørelse.

6. Konsekvens: Parterne kan vælge mellem at respektere afgørelsen eller forlade Alternativet.

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:

Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Hør Frands Frydendal

Dialogrådet har til opgave at facilitere samarbejdsproces, mellem HB og nyvalgt MF-gruppe

Vedrørende paragraf: Stk.: Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
ingen Dialogrådet har til opgave, efter hvert folketingsvalg, at facilitere en proces, som skal ende ud i en samarbejdsaftale, mellem den nyvalgte folketingsgruppe og hovedbestyrelsen.

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:

Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
forebygger mulige konflikter mellem to vigtige organer. Sikre godt samarbejde fra start. Sikre en god proces, hvor begge parter høres Kan være svært at facilitere. Kan være unødvendigt i fredstid. Kan være spildarbejde, da der ikke er nogle sanktioner, ved ikke at følge samarbejdsaftalen

Hvem er Frands?

1 Synes om

Jeg har nok brug for at få en definition på “Voldgift” for at kunne forstå, hvorledes voldgift adskiller sig/ hænger sammen med konflikthåndtering.

1 Synes om

@gunhild.98407770 Dette er svar til jer begge :slight_smile:

Frands er @Frands Frydeldal, som ved rigtig meget om voldgift. Jeg er ikke super skarp i hvad det er, og jeg vidste ikke, hvad det var, før Frands forslog det som en god type konflikthåndtering.

Frands skriver om voldgift:

"Ordet “voldgift” er ældgammelt og betyder hverken det, man straks forbinder med vold eller gift eller en kombination af disse.

I denne sammenhæng betyder vold “magt”, og gift betyder “gave”, så voldgift betyder magt-overdragelse.
Når to parter i en konflikt går ind i voldgift, betyde det, at hver af parterne overdrager deres sag til en person, de selv vælger og har tillid til - en såkaldt voldgiftsmand.

Parterne må altså forklare deres sag - sagligt og principielt, så godt de kan; og ved at en anden person får bemyndigelse, “overtager han/hun deres magt” og derved går en god del af det personlige fnidder ud af sagen.

De to voldgiftsmænd mødes og enes om at finde en tredie person - en opmand. Og de tre parter er bemyndiget til at undersøge sagen, høre andre, høre parterne og til at forhandle sig til en løsning, som er bindende for de oprindelige parter - og typisk på forhånd aftalt, så den ikke kan appelleres - bortset fra ved at hele balladen bliver taget i retten"

Håber det gav lidt afklaring

Tak, tak for uddybelsen, Josephine :hugs:.
Tænker det er en fin ide, så længe at der er tale om voldgiftspersoner, der kan blive enige om en Op-person.

Og så har jeg jo også lige en kommentar til det med “personligt fnidder”. Og det har jeg, fordi udtrykket kunne opfattes nedladende…
Personlige følelser kan i min erfaringstaske godt være brugbare for at forstå, at der skal ske en større eller mindre forandring fra alle parter i en konflikt. Så armslængdebegrebet/evnen til at slippe magten til andre voldgiftspersoner er jo så reelt først tilstede i det øjeblik, at de involverede har erkendt egne følelser i konflikten…

Tusind tak, josefine. Nu er jeg så meget klogere :smiley:
:green_heart:Christa

man. 26. feb. 2024 kl. 18.33 skrev Josefine Lykkegaard via Dialog <webmaster@alternativet.dk>: