[Høring] Organistoriske Vedtægter – Eksklusion

Eksklusion

Efter halvårsmødet var et af temaerne der gik igen omkring eksklusion. Vi valgte derfor at et af OrLa’erne skulle omhandle emnet og selv om det er at svært emne fik vi en fin diskussion og det kom der disse potentielle vedtægtsforslag ud af. Nogen af dem kom som direkte ønske - eksempelvis at Dialogrådet sagde at de gerne ville ud af eksklusionsparagraffen - mens andre er nogle bud vi har lavet ud fra folks ønsker - eksempelvis at der var flere der gerne ville have mere gennemsigtighed omkring eksklusioner, hvilket udmundede i forslaget om at lægge det under landsmødeberetningen.

Vigtigt at vide

Dette er et katalog af udkast til mulige forslag til ændringer af vores vedtægter – altså en skitse- og høringsfase frem mod at nogle af dem måske bliver stillet og vedtaget på Landsmøde 2024.

Alle forslagene er nu i høring, hvor alle medlemmer kan komme med deres synspunkter og spørgsmål om forbedringer eller mangler i udkastene til vedtægtsforslag.

Pointen med høringen er altså ikke at debattere om man kan lide forslagene, eller om det er en god idé overhovedet at ændre på visse ting, men alene at få alle jeres nyttige bidrag, som kan gøre forslagene bedre.

Tænk sådan her på det: Selvom du ikke går ind for et forslag, så kan det være smart at hjælpe til at gøre det bedre, for det kan jo ende med at blive vedtaget.

Vær opmærksom på, at alle medlemmer har ret til at stille forslag om vedtægtsændringer, så du er også velkommen til at stille lige netop de ændringsforslag, du måtte savne. Find eksisterende vedtægter her: https://alternativet.dk/om-os/alternativets-vedtaegter

Ikke dialogråd i eksklusion del 1

Vedrørende paragraf: 18 Stk. 2

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Inden en eksklusionssag kan rejses skal Dialogrådet have været inddraget i et mæglingsforsøg. Det skal skriftligt tydeliggøres at Dialogrådet inddrages med henblik på at undgå en mulig senere eksklusion. Udgår

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:

Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Det er et ønske fra dialogrådet selv.
Når først eksklusion er på bordet, så er det svært at lave konfliktmægling.
Der er intet forsøg på dialog i eksklusion konflikter.
Der er ikke nogen der følger processen, som ikke er en del af den og derfor ingen der fungere som en form for tilsyn.

Ikke dialogråd i eksklusion del 2

Vedrørende paragraf: 18 Stk. 4

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
En eksklusionsproces består af tre faser. Forvarsel: Først afsender den bestyrelse, der starter sagen, et skriftligt forvarsel om mulig eksklusion med angivelse af årsagen herfor til medlemmet og Hovedbestyrelsen. Mæglingsfase: Inden for en til tre uger følges forvarslet op med et mæglingsforløb med Diaglogrådet, så alle parter kan blive klogere på hinanden. Hovedbestyrelsen kan i mæglingsfasen vælge at suspendere medlemmet fra eventuelle tillidsposter. Mæglingsfasen afsluttes med at de involverede parter tager stilling til at indgå en aftale. Såfremt en aftale indgås sendes den til den initierende bestyrelse og Hovedbestyrelsen til orientering. Såfremt der ikke er enighed om at indgå en aftale, orienteres den initierende bestyrelse og Hovedbestyrelsen inden for en uge herom af Dialogrådet. Beslutningsfase: Senest en uge efter bestyrelserne er orienterede skal den initierende bestyrelse skriftligt meddele medlemmet, hvorvidt eksklusionsforvarslet trækkes tilbage eller opretholdes. Eksklusionsforvarslet kan kun opretholdes af den initierende bestyrelse med mindst 2/3 flertal. En eksklusionsproces består af to tre faser. Forvarsel: Først afsender den bestyrelse, der starter sagen, et skriftligt forvarsel om mulig eksklusion med angivelse af årsagen herfor til medlemmet og Hovedbestyrelsen. Mæglingsfase: Inden for en til tre uger følges forvarslet op med et mæglingsforløb med Diaglogrådet, så alle parter kan blive klogere på hinanden. Hovedbestyrelsen kan i mæglingsfasen vælge at suspendere medlemmet fra eventuelle tillidsposter. Mæglingsfasen afsluttes med at de involverede parter tager stilling til at indgå en aftale. Såfremt en aftale indgås sendes den til den initierende bestyrelse og Hovedbestyrelsen til orientering. Såfremt der ikke er enighed om at indgå en aftale, orienteres den initierende bestyrelse og Hovedbestyrelsen inden for en uge herom af Dialogrådet. Beslutningsfase: Senest en uge efter bestyrelserne er orienterede skal den initierende bestyrelse skriftligt meddele medlemmet, hvorvidt eksklusionsforvarslet trækkes tilbage eller opretholdes. Eksklusionsforvarslet kan kun opretholdes af den initierende bestyrelse med mindst 2/3 flertal.

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:

Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Sammen som ovenstående

Viden til medlemmer om eksklusion

Vedrørende paragraf: 9 Stk.

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
ingen Hovedbestyrelsens præsentation af beretningen skal indeholde, hvor mange der i perioden er blevet ekskluderet, hvor mange eksklusioner der er igangsat, samt en overordnet begrundelse, der ikke afslører, hvem den ekskluderet er.

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:

Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Ud fra diskussion på OrLa om eksklusions alvorlighedsgrad og en oplevelse af at de kan blive forhastet.
At medlemmerne kender omfanget af eksklusioner.
Vil øge gennemsigtigheden i organisationen
Beretningen bliver længere

Viden til medlemmer om eksklusion - dialogråd

Vedrørende paragraf: Stk.: Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
16 eller 18 ingen Dialogrådet skal altid informeres om eksklusion og kan kræve at medlemmerne også bliver informeret om en given eksklusion.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Ud fra diskussion på OrLa om eksklusions alvorlighedsgrad og en oplevelse af at de kan blive forhastet. At medlemmerne får mulighed for at kende omfanget af eksklusioner. Vil øge gennemsigtigheden i organisationen Beretningen bliver længere og dalogrådet får flere opgaver

Tilsynsførende med eksklusionsprocesser

Vedrørende paragraf: 18 Stk.

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
ingen HVIS FORSLAG OM LOS VEDTAGES

Mindst en repræsentant for LOS skal følge med i eksklusionsprocessen og fungere som tilsynsførende, der før eksklusionen er gældende, skal godkende at processen har været fulgt.

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:

Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Ud fra diskussion på Orla om at eksklusioner kan føles forhastet og uordentlig gennemført.
Det er et tilsyn med at eksklusioner fungerer på ordentlig vis og at den der står til at blive ekskluderet ved at nogen holder øje med vedkommendes retssikkerhed.
Ekstra arbejde i forbindelse med eksklusioner

Anke eksklusion

Vedrørende paragraf: 18 Stk.

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
ingen Et ekskluderet medlem har ret til at anke eksklusionen på det først forekommende landsmøde ved skriftlig henvendelse til hovedbestyrelsen senest 4 uger før landsmødet. Det ekskluderede medlem har taleret til landsmødet ved det punkt hvor sagen behandles. Omgøres eksklusionen, træder medlemskabet i kraft med øjeblikkelig virkning.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Forslaget er taget fra ÅU’s vedtægter, og er for at give mulighed for at løfte sagen, hvis man oplever begrundelserne som uretfærdige.
Øger retssikkerheden i Å
Der kan være en konflikt der får lov til at fylde.

Anke eksklusion med stillere

Vedrørende paragraf: Stk.: Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
18 ingen Et ekskluderet medlem har mulighed for at anke eksklusionen på det først forekommende landsmøde, hvis man har 5 stillere, ved skriftlig henvendelse til hovedbestyrelsen senest 4 uger før landsmødet. Det ekskluderede medlem har taleret til landsmødet ved det punkt hvor sagen behandles. Omgøres eksklusionen, træder medlemskabet i kraft med øjeblikkelig virkning.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Øger retssikkerheden i Å. Kræver lidt mere end den anden for at man kan få det på landsmødet. Dem der taler for kan være en af stillerne, som stadig er medlem Der kan være en konflikt, der får lov til at fylde. Det bliver ikke en ret man har

Skærpelse af straks eksklusion

Vedrørende paragraf: 18 Stk. 11

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
I akutte tilfælde, hvor medlemmets aktuelle adfærd og dermed fortsatte medlemskab kan skade Alternativet, kan Hovedbestyrelsen og Alternativets folkevalgte medlemmer af Politisk Forum med mindst 2/3 flertal i hvert forum beslutte at ekskludere et medlem med omgående virkning og dermed se bort fra den normale procedure. Eksklusionen kan ankes til Vedtægtsudvalget, som behandler anken. Hvis Vedtægtsudvalget ikke er enige i eksklusionen, skal den almindelige eksklusionsproces sættes i gang. I akutte og ekstraordinære tilfælde, hvor medlemmets aktuelle adfærd og dermed fortsatte medlemskab kan akut og markant skade Alternativet, kan Hovedbestyrelsen og Alternativets folkevalgte medlemmer af Politisk Forum med mindst 2/3 flertal i hvert forum beslutte at ekskludere et medlem med omgående virkning og dermed se bort fra den normale procedure. Eksklusionen kan ankes til Vedtægtsudvalget, som behandler anken. Hvis Vedtægtsudvalget ikke er enige i eksklusionen, skal den almindelige eksklusionsproces sættes i gang.

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:

Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Det bliver svære at straksekskludere
Kommer fra ønske på OrLa om at det ikke hele tiden er straks eksklusion der bruges
Går at frygt for potentiel medieomtale af en sag ikke gør at nogen straksekskluderes i stedet for den længere process
Det bliver svære at undgå dårlige mediesager, ved at ekskludere medlemmer hurtigt.

Afskaffelse af staks eksklusion, men mulighed for suspendering

Vedrørende paragraf: 18 Stk. 11

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
I akutte tilfælde, hvor medlemmets aktuelle adfærd og dermed fortsatte medlemskab kan skade Alternativet, kan Hovedbestyrelsen og Alternativets folkevalgte medlemmer af Politisk Forum med mindst 2/3 flertal i hvert forum beslutte at ekskludere et medlem med omgående virkning og dermed se bort fra den normale procedure. Eksklusionen kan ankes til Vedtægtsudvalget, som behandler anken. Hvis Vedtægtsudvalget ikke er enige i eksklusionen, skal den almindelige eksklusionsproces sættes i gang. Hovedbestyrelsen kan akutte sager suspendere et medlem, hvis dets aktuelle adfærd og dermed fortsatte medlemskab kan akut og markant skade Alternativet. Dette kræver ⅔ flertal i hovedbestyrelsen. Der skal derefter inden for to uger igangsættes en eksklusionssag, hvis suspenderingen skal opretholdes. Hvis ikke der inden for to uger startes en eksklusion, frafalder suspenderingen.

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:

Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Samme som ovenfor.
At man kun kan ekskluderes på en måde, så der ikke kan gøre undtagelse.
Mulighed for at reagere med det samme, hvis det er akut.
Suspendering vil potentielt kunne misbruges til at genere et medlem.

Hjælp under eksklusion

Vedrørende paragraf: 18 Stk.

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Ingen Den der er startet en eksklusionssag imod har ret til hjælp fra vedtægts-udvalget til at forstå proceduren samt vedkommendes rettigheder og muligheder.

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:

Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Den der står til eksklusion kan få hjælp og risikere ikke at stå helt alene Det vil være en arbejdsopgave for vedtægtsudvalget.

Input fra Orla 28/2-2024

Generelt

 • Akut eksklusion erstattes af suspensionsmulighed. §18 fjernes
 • Sager bliver ofte akutte fordi vi bliver pikeret.
 • Skal sammenlignes med fair rettergang
 • Så mild sanktion som muligt
 • Man skal have en rimelig periode til at forsvare sig
 • Graduering af sanktioner: irettesættelse → suspension → eksklusion
 • Alle sanktioner skal være tidsbestemt
 • Suspension skal følge regler for eksklusion

Dialogrådet

 • Dialogrådet er utroligt vigtigt i processen. Hvad er ideen med at tage det ud?
 • Dialogrådet tage stilling til hvornår det skal være en offentlig udmelding
 • Det skal være tydeligere at dialogrådet SKAL involveres i alle eksklusionssager.
 • Det skal præciseres at der bør være en bisidder

Tilføjede bemærkninger
Hvis vi bliver for konfliktsky og har for svært ved at have en konstruktiv tilgang til diversitet, kommer vi til at bruge udelukkelse som redskab til at opnå ro og enighed.
Det er ikke ønskeligt. Eksklusion skal være sidste udvej.

2 Synes om

Der kom et forslag om voldgift, yderst sympatisk. Måske det kan blive forklaret her.