[Høring] Organisatoriske Vedtægter – Valg af kandidater

Valg af kandidater

Dette var et emne der blev snakket en del om til halvårsmødet og vi derfor tog med videre, på trods af at vi var i tvivl om hvorvidt der var nogle gode ting man kunne gøre. Det var dog heldigt, vi gjorde, for der var masser af ideer. Nogen omhandler, at kandidatudvalget ikke skal være et krav, men en mulighed. Andre handler om hvad det kræves for at blive kandidat, mens andre igen handler om magtbalance mellem bestyrelse og kandidater.

Vigtigt at vide

Dette er et katalog af udkast til mulige forslag til ændringer af vores vedtægter – altså en skitse- og høringsfase frem mod at nogle af dem måske bliver stillet og vedtaget på Landsmøde 2024.

Alle forslagene er nu i høring, hvor alle medlemmer kan komme med deres synspunkter og spørgsmål om forbedringer eller mangler i udkastene til vedtægtsforslag.

Pointen med høringen er altså ikke at debattere om man kan lide forslagene, eller om det er en god idé overhovedet at ændre på visse ting, men alene at få alle jeres nyttige bidrag, som kan gøre forslagene bedre.

Tænk sådan her på det: Selvom du ikke går ind for et forslag, så kan det være smart at hjælpe til at gøre det bedre, for det kan jo ende med at blive vedtaget.

Vær opmærksom på, at alle medlemmer har ret til at stille forslag om vedtægtsændringer, så du er også velkommen til at stille lige netop de ændringsforslag, du måtte savne. Find eksisterende vedtægter her: https://alternativet.dk/om-os/alternativets-vedtaegter

Fra skal til bør med kandidatudvalg

Vedrørende paragraf: Stk.: Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
§14 5 Der nedsættes et koordinerende kandidatudvalg i hver storkredsforening. Storkredsens kandidatudvalg består af ét medlem fra hver kommuneforening, samt 1-3 medlemmer af storkredsforeningens bestyrelse. Kommuneforeningerne udpeger selv deres medlem. Der bør nedsættes et koordinerende kandidatudvalg i hver storkredsforening, men det er ikke et krav. Storkredsens kandidatudvalg består af ét medlem fra hver kommuneforening, samt 1-3 medlemmer af storkredsforeningens bestyrelse. Kommuneforeningerne udpeger selv deres medlem.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Sikrer mere fleksibilitet for lokalforeningerne. Mindre forpligtende for lokalforeningerne

Fra skal til kan med kandidatudvalg del 1

Vedrørende paragraf: §14 Stk. 5

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Der nedsættes et koordinerende kandidatudvalg i hver storkredsforening. Storkredsens kandidatudvalg består af ét medlem fra hver kommuneforening, samt 1-3 medlemmer af storkredsforeningens bestyrelse. Kommuneforeningerne udpeger selv deres medlem. Der kan nedsættes et koordinerende kandidatudvalg i hver storkredsforening.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Sikrer mere fleksibilitet for lokalforeningerne. Mindre forpligtende for lokalforeningerne

Fra skal til kan med kandidatudvalg del 2

Vedrørende paragraf: §14 Stk. 6

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Storkredsforeningens kandidatudvalg indstiller til opstillingsmødet, hvilke principper, der skal gælde for opstilling af nominerede kandidater i storkredsen. Storkredsbestyrelsen indstiller til opstillingsmødet, hvilke principper, der skal gælde for opstilling af nominerede kandidater i storkredsen.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Det bliver muligt, at indkalde til opstillingsmøder uden et kandidatudvalg i storkredsforeningerne samme som ovenfor

Fra skal til kan med kandidatudvalg del 3

Vedrørende paragraf: §14 Stk. 7

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Til Folketingsvalget opstilles alle kandidater som udgangspunkt i alle storkredsens opstillingskredse. Storkredsforeningens kandidatudvalg kan dispensere herfor såfremt en kandidat ønsker det. Til Folketingsvalget opstilles alle kandidater som udgangspunkt i alle storkredsens opstillingskredse. Storkredsbestyrelsen kan dispensere herfor, såfremt en kandidat ønsker det.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Det bliver muligt, at dispensere for opstillings i alle storkredse uden et kandidatudvalg samme som ovenfor

Mulighed for indsigelser

Vedrørende paragraf: §15 Stk. 4b

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
- Til valg af tillidsposter, skal der være mulighed og rum for, at man kan gøre indsigelser og/eller komme med relevant uoplyst information om kandidaterne.

Bestyrelsen for den pågældende forening skal derudover oplyse om, hvorvidt de støtter opstillingen af de kandiderende personer.

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:

Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Det sikre en god og åben process for valg af kandidater til tillidsposter. Lægger måske et pres på bestyrelserne for at forholde sig til enkeltpersoner.

Stillere til kandidater

Vedrørende paragraf: §15 Stk.

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
- Kandidater, der ønsker at opstille til politiske hverv, skal samle min. 5 stillere fra egen storkreds eller min. 10 stillere på tværs af storkredse for at kunne opstille som kandidat.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Kandidater har et større mandat til at kandidere på.
Gør det svært at stille op, hvis man ikke kender nogen i Alternativet.
Gør det svært at stille op, hvis man ikke kender nogen i Alternativet.

75% tilslutning for valg af kandidater

Vedrørende paragraf: §15 Stk. 4

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Til valg uden et bestemt antal pladser, kan en kandidat anses for godkendt, såfremt denne har modtaget tilslutning fra mere end 50 % af de afgivne stemmer inklusiv blanke stemmer. Der kan afgives stemme på alle kandidater og der kan kun afgives én stemme per kandidat. Til valg uden et bestemt antal pladser, kan en kandidat anses for godkendt, såfremt denne har modtaget tilslutning fra mere end 75 % af de afgivne stemmer inklusiv blanke stemmer. Der kan afgives stemme på alle kandidater og der kan kun afgives én stemme per kandidat.

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:

Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Giver et større mandat til kandidaten. Man skal som kandidat have mere tillid i foreningen en blot et simpelt flertal.

2/3 tilslutning til valg af kandidater

Vedrørende paragraf: §15 Stk. 4

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Til valg uden et bestemt antal pladser, kan en kandidat anses for godkendt, såfremt denne har modtaget tilslutning fra mere end 50 % af de afgivne stemmer inklusiv blanke stemmer. Der kan afgives stemme på alle kandidater og der kan kun afgives én stemme per kandidat. Til valg uden et bestemt antal pladser, kan en kandidat anses for godkendt, såfremt denne har modtaget tilslutning fra mere end 2/3 af de afgivne stemmer inklusiv blanke stemmer. Der kan afgives stemme på alle kandidater og der kan kun afgives én stemme per kandidat.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Giver et større mandat til kandidaten. Man skal som kandidat have mere tillid i foreningen en blot et simpelt flertal.

Altid tillidsafstemning ved valg til tillidsposter

Vedrørende paragraf: §15 Stk. 4a

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
- Til valg af tillidsposter, der rækker ud over det enkelte møde, skal der altid være tillidsafstemning inden selve valghandlingen
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Gør det til standard praktisk, at man skal have tillidsafstemning til valg af kandidater således, man måske kan undgå konflikter, hvis folk skulle begærer tillidsafstemninger ellers. Mere omstændigt.

Kan måske fører til flere konflikter, fordi man tydeliggøre, hvis ikke bestemte personer opnår tillid.|

Opstillingsmøder for fjernelse af kandidater 1

Vedrørende paragraf: §14 Stk. 3a

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Storkredsforeningernes faste opstillingsmøder afholdes i marts. De kan indkalde til supplerende opstillingsmøder efter behov. Kommuneforeningerne holder ikke opstillingsmøde på et fast tidspunkt, men indkalder efter behov. Storkredsforeningernes faste opstillingsmøder afholdes i marts. De kan indkalde til supplerende opstillingsmøder efter behov. Kommuneforeningerne holder ikke opstillingsmøde på et fast tidspunkt, men indkalder efter behov. Storkredsforeninger og kommuneforeninger har mulighed for at indkalde til opstillingsmøder for at fjerne tidligere valgte kandidater.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Gør det muligt for storkredsforeninger at kunne fjerne kandidater efterfølgende. Giver bestyrelser en stor magt for at kunne omgøre tidligere valgte kandidaters kandidatur.

Fjernelse af alle kandidaturer og nyt opstillingsmøde

Vedrørende paragraf: §14 Stk.

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Storkedsforeninger og kommuneforeninger kan ved konflikt fjerne alle kandidaters kandidatur og indkalde til nyt opstillingsmøde.

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:

Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Gør det muligt for storkredsforeninger at kunne fjerne kandidater efterfølgende. Giver bestyrelser en stor magt for at kunne omgøre tidligere valgte kandidaters kandidatur.

Krav for at være kandidat

Vedrørende paragraf: 14 Stk. -

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
For at opstille som kandidat til politiske hverv i Alternativet skal man besidde en af følgende kriteriere:

- Siddet i et organisatorisk hverv i en kommuneforening, storkreds eller nationalt niveau

- Sidde i bestyrelse for en anden forening, som den givne bestyrelse anser for at arbejde for en sag der er vigtig for Alternativet

- Anerkendes af den givne bestyrelse for at have ydet markant frivilligt arbejde i Alternativet
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Sikrer en højere grad at kandidater har en baggrund i partiet og ikke blot er lykkeriddere. Begrænser mulighederne for at vælge prominente personer som kandidater i sidste øjeblik.

På vegne af gruppen til det Organisatoriske Laboratorium d. 28. februar, som drøftede de her mulige vedtægtsforslag, så foreslår vi, at paragraf §14. stk. 5 skrives på en måde, så storkredsbestyrelsen som udgangspunkt har et kandidatudvalg eller forventes at nedsætte et. Så “kan” formuleringen bliver lidt mere forpligtende - uden at blive lige så firkantet som den oprindelige. Herudover var vi i tvivl om storkredsens ansvar for kandidater står tydeligt i paragrafferne i starten af §14, det mener vi det bør gøre.

Vi nåede desværre ikke at tale om de øvrige vedtægtsforslag :slight_smile:

1 Synes om