[Høring] Organisatoriske Vedtægter – Småting

Småting

Her er småting, som vi ikke ville lade fylde de andre steder. Kom gerne med flere småting, så vi kan få dem ordnet, når vi nu alligevel er i gang med vedtægter.

Vigtigt at vide

Dette er et katalog af udkast til mulige forslag til ændringer af vores vedtægter – altså en skitse- og høringsfase frem mod at nogle af dem måske bliver stillet og vedtaget på Landsmøde 2024.

Alle forslagene er nu i høring, hvor alle medlemmer kan komme med deres synspunkter og spørgsmål om forbedringer eller mangler i udkastene til vedtægtsforslag.

Pointen med høringen er altså ikke at debattere om man kan lide forslagene, eller om det er en god idé overhovedet at ændre på visse ting, men alene at få alle jeres nyttige bidrag, som kan gøre forslagene bedre.

Tænk sådan her på det: Selvom du ikke går ind for et forslag, så kan det være smart at hjælpe til at gøre det bedre, for det kan jo ende med at blive vedtaget.

Vær opmærksom på, at alle medlemmer har ret til at stille forslag om vedtægtsændringer, så du er også velkommen til at stille lige netop de ændringsforslag, du måtte savne. Find eksisterende vedtægter her: https://alternativet.dk/om-os/alternativets-vedtaegter

Rettelse af fejl i paragraf 7

Vedrørende paragraf: 7 Stk. 9

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Kandidater skal endvidere opfylde krav om valgbarhed jf §6, stk. 2 og stk. 4 og §13 stk.1 og stk. 2, samt Social- og Indenrigsministeriets valgbarhedskriterier til Folketingsvalg. Kandidater skal endvidere opfylde krav om valgbarhed jf §6, stk. 2 og stk. 4 og §13 stk.1 og stk. 2, samt Indenrigsministeriets valgbarhedskriterier til Folketingsvalg.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Da ministerierne sammensættes forskelligt fra regering til regering, hedder dette nu sundheds- og indenrigsministeriet. Dette er muligvis ikke gældende i fremtiden. Derfor vil det være mest oplagt at nævne indenrigs, da det er dette konkrete ministerielle område, det hører under. intet

Udvidelse af muligheden for at til ekstraordinære landsmøder, med kort varsel.

Vedrørende paragraf: 8 Stk. 5

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Stk. 5 Indkaldelse til ekstraordinært landsmøde, skal ske med mindst 4 ugers varsel og materiale fremsendes til medlemmerne senest 2 uger inden mødet. Ved udskrivelse af Folketingsvalg kan Hovedbestyrelsen indkalde til ekstraordinært landsmøde den førstkommende lørdag, dog minimum to dage efter udskrivelsen. Stk. 5 Indkaldelse til ekstraordinært landsmøde, skal ske med mindst 4 ugers varsel og materiale fremsendes til medlemmerne senest 2 uger inden mødet. Ved udskrivelse af Folketingsvalg kan Hovedbestyrelsen indkalde til ekstraordinært landsmøde den førstkommende lørdag, dog minimum to dage efter udskrivelsen. Ved folkeafstemning kan Hovedbestyrelsen indkalde til ekstraordinært landsmøde den førstkommende lørdag, dog minimum to dage efter offentliggørelse af dato for afstemningstidspunktet.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Giver mere fleksibilitet ved folkeafstemninger, som ofte kommer med kort varsel. det kan være sværere for medlemmer at have tid til at deltage i et givent landsmøde.

Rettelse af fejl i paragraf 8

Vedrørende paragraf: 8 Stk. 1

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
​​Stk. 1 Ekstraordinært landsmøde skal afholdes på begæring. Begæring kan fremsættes af syv medlemmer af hovedbestyrelsen eller af mindst fem af de ti storkredsbestyrelser eller af fem % af medlemmerne. Stk. 1 Ekstraordinært landsmøde skal afholdes på begæring. Begæring kan fremsættes af syv medlemmer af hovedbestyrelsen eller af mindst fem af de ti storkredsbestyrelser eller af fem procent af medlemmerne.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
nemmere at læse intet

Rettelse af fejl i paragraf 9

Vedrørende paragraf: 9 Stk. 2-3

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
​Stk. 2. Alternativet ledes af en hovedbestyrelse bestående af op til 18 medlemmer: op til 10 valgt som delegerede i storkredsene, op til seks medlemmer samt en forperson valgt på landsmødet, og op til et medlem af Alternativet udpeget som repræsentant for et år fra Alternativets Unge hovedbestyrelse. Stk. 2. Alternativet ledes af en hovedbestyrelse bestående af op til 18 medlemmer: op til 10 valgt som delegerede i storkredsene, op til seks medlemmer samt en forperson valgt på landsmødet, og op til et medlem af Alternativet udpeget som repræsentant for et år fra Alternativets Unges landsråd.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
stemmer overens med ÅUs vedtægter intet

Rettelse af fejl i paragraf 12

Vedrørende paragraf: 12 Stk. 1, 5, 6c

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
​Stk. 1 Personer, der er medlem af en bestyrelse i en forening eller et stående udvalg eller råd fastlagt ved disse vedtægter eller er kandidater til eller medlem af byråd, regionsråd, Folketinget eller Europaparlamentet for Alternativet eller er udpeget som ordfører må ikke være medlem af andre politiske partier eller ungdomspartier. Alle omtalte personer forventes at arbejde i et fællesskab til Alternativets bedste.

Stk. 5 Folketingskandidater og valgte folketingsmedlemmer kan vælges til og være medlem af bestyrelser i kommuneforeninger, men ikke bestride poster som forperson, næstforperson eller kasserer. Et bestyrelsesmedlem, som er folketingskandidat, går automatisk på orlov fra bestyrelsen, hvis der udskrives valg. Folketingskandidater og valgte folketingsmedlemmer kan ikke sidde i bestyrelser i storkredsforeningerne. [Bestemmelsen udgår indtil landsmødet 2024]

Stk. 6c Et medlem af Folketinget eller Europaparlamentet, der opnår valg ved kommunal- eller regionsvalg, skal udtræde af Folketinget, henholdsvis Europaparlamentet. Begrænsninger i dette stykke omhandler ikke medlemmer, der midlertidigt er medlem af Folketinget [Bestemmelsen udgår indtil landsmødet 2024]
Stk. 1 Personer, der er medlem af en bestyrelse i en forening eller et stående udvalg eller råd fastlagt ved disse vedtægter eller er kandidater til eller medlem af byråd, regionsråd, Folketinget eller Europaparlamentet for Alternativet eller er udpeget som ordfører må ikke være medlem af andre politiske partier eller ungdomspartier som ikke er knyttet til Alternativet, medmindre det sker som led i stk 2b. Alle omtalte personer forventes at arbejde i et fællesskab til Alternativets bedste.

Stk. 5 Folketingskandidater og valgte folketingsmedlemmer kan vælges til at være medlem af bestyrelser i kommuneforeninger, men ikke bestride poster som forperson, næstforperson eller kasserer. Et bestyrelsesmedlem, som er folketingskandidat, går automatisk på orlov fra bestyrelsen, hvis der udskrives valg. Folketingskandidater og valgte folketingsmedlemmer kan ikke sidde i bestyrelser i storkredsforeningerne. [Bestemmelsen udgår indtil landsmødet 2024]

Stk. 6c Et medlem af Folketinget eller Europaparlamentet, der opnår valg ved kommunal- eller regionsvalg, skal udtræde af henholdsvis Folketinget og Europaparlamentet. Begrænsninger i dette stykke omhandler ikke medlemmer, der midlertidigt er medlem af Folketinget eller Europaparlamentet [Bestemmelsen udgår indtil landsmødet 2024]
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
smårettelser, som ikke har den store konsekvens, men synliggøre deres egentlige betydning. intet

Rettelse af fejl i paragraf 15

Vedrørende paragraf: 15 Stk. 2 og 7

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
​Stk. 2 Ved alle valg til et bestemt antal kandidater kan der afgives stemme på halvdelen af det antal kandidater, der skal vælges. Hvis et ulige antal kandidater skal vælges, rundes der op. Det enkelte medlem afgør selv, hvor mange stemmer, det afgiver. Der kan kun afgives én stemme på per kandidat.

Stk. 7 Digital afstemning kan anvendes, således at medlemmer, der ikke er fysisk tilstede, kan deltage i valg eller afstemninger. Der kan også bruges digital stemmeafgivning blandt fysisk fremmødte.

Stemmer fra fysisk fremmødte og digitalt fremmødte opgøres særskilt. Ved usikkerhed om et digitalt valg eller afstemning kan de digitale stemmer forkastes eller valget/afstemningen kan gå om.

Hovedbestyrelsen skal løbende arbejde for en forbedring af sikkerheden herved. Hovedbestyrelsen skal hvert år op til Landsmødet vurdere, om sikkerheden ved digitale afstemninger og valg er tilstrækkelig, og kan vælge at begrænse muligheden for digitalt fremmøde ved Landsmødet efter denne vurdering.
​Stk. 2 Ved alle valg til et bestemt antal kandidater kan der afgives stemme på halvdelen af det antal kandidater, der skal vælges. Hvis et ulige antal kandidater skal vælges, rundes der op. Det enkelte medlem afgør selv, hvor mange stemmer, det afgiver. Der kan kun afgives én stemme per kandidat.

Stk. 7 Digital afstemning kan anvendes, således at medlemmer, der ikke er fysisk tilstede, kan deltage i valg eller afstemninger. Der kan også bruges digital stemmeafgivning blandt fysisk fremmødte.

Stemmer fra fysisk afstemning og digital afstemning opgøres særskilt.

Ved usikkerhed om et digitalt valg eller afstemning kan de digitale stemmer forkastes eller valget/afstemningen kan gå om.

Hovedbestyrelsen skal løbende arbejde for en forbedring af sikkerheden herved. Hovedbestyrelsen skal hvert år op til Landsmødet vurdere, om sikkerheden ved digitale afstemninger og valg er tilstrækkelig, og kan vælge at begrænse muligheden for digitalt fremmøde ved Landsmødet efter denne vurdering.

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:

Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Smårettelser, som ikke har den store konsekvens, men synliggører deres egentlige betydning. intet