[Høring] Organisatoriske Vedtægter – Partiskat

Partiskat

Partiskat er jo altid en kæphest, og det var det også i denne omgang. Derfor er der kommet en del potentielle vedtægtsforslag ud af det, men frygt ej - de ligner hinanden, men nogle få variationer. Vi ved at der også er en masse der ikke ønsker partiskat (og så er man bare ikke stiller og stemmer imod til landsmødet), men her er også forslag til hvad pengene skal bruges på, hvis det vedtages - så her kan man også komme med forslag til forbedringer, selv hvis man generelt er imod.

De første forslag handler om hvordan partiskat kunne indrettes, og de næste er forslagene til, hvad det bruges på eller hvor de går til.

Vigtigt at vide

Dette er et katalog af udkast til mulige forslag til ændringer af vores vedtægter – altså en skitse- og høringsfase frem mod at nogle af dem måske bliver stillet og vedtaget på Landsmøde 2024.

Alle forslagene er nu i høring, hvor alle medlemmer kan komme med deres synspunkter og spørgsmål om forbedringer eller mangler i udkastene til vedtægtsforslag.

Pointen med høringen er altså ikke at debattere om man kan lide forslagene, eller om det er en god idé overhovedet at ændre på visse ting, men alene at få alle jeres nyttige bidrag, som kan gøre forslagene bedre.

Tænk sådan her på det: Selvom du ikke går ind for et forslag, så kan det være smart at hjælpe til at gøre det bedre, for det kan jo ende med at blive vedtaget.

Vær opmærksom på, at alle medlemmer har ret til at stille forslag om vedtægtsændringer, så du er også velkommen til at stille lige netop de ændringsforslag, du måtte savne. Find eksisterende vedtægter her: https://alternativet.dk/om-os/alternativets-vedtaegter

Partiskat

Partiskat på 5%

Vedrørende paragraf: ny paragraf - måske under økonomi Stk.

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
ingen Alle der er folkevalgte eller varetager hverv, hvor man er udpeget af, valgt af eller repræsenterer Alternativet, skal betale partiskat.

Partiskatten udgør minimum fem procent af bruttobeløbet, der udbetales til vedkommende som løn, honorar, diæter, vederlag, tillæg eller lignende. Dette gælder kun for indtægter, der overstiger 90.000 kr. i kvartalet. Der kan ikke fratrækkes nogen form for udgifter, løntab eller andet.

Partiskat skal indbetales minimum en gang i kvartalet. Hvis partiskatten ikke er betalt senest et kvartal efter forfald, bortfalder ens medlemsrettigheder (stemmeret og valgbarhed), indtil man har betalt. Inden den 1. april skal alt skyldigt partiskat for det foregående år være indbetalt. Manglende indbetaling af partiskat kan uden videre foranstaltning medføre tab af medlemskab. Medlemskabet bortfalder, når man modtager besked om, at man er slettet på grund af manglende indbetaling af partiskat.

Man kan frivilligt vælge at øge sin partiskat eller betale partiskat af hele ens indtægt.

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:

Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Der kommer flere penge ind til organisationen.
Dem der tjener penge via partiet giver nogen af dem til ting organisationen ønsker.
Kan sende signal mod karrierepolitikere
Dem der er valgt for os har færre penge

Partiskat på 10%

Vedrørende paragraf: ny paragraf - måske under økonomi Stk.

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
ingen Alle der er folkevalgte eller varetager hverv, hvor man er udpeget af, valgt af eller repræsenterer Alternativet, skal betale partiskat.

Partiskatten udgør minimum ti procent af bruttobeløbet, der udbetales til vedkommende som løn, honorar, diæter, vederlag, tillæg eller lignende. Dette gælder kun for indtægter, der overstiger 90.000 kr. i kvartalet. Der kan ikke fratrækkes nogen form for udgifter, løntab eller andet.

Partiskat skal indbetales minimum en gang i kvartalet. Hvis partiskatten ikke er betalt senest et kvartal efter forfald, bortfalder ens medlemsrettigheder (stemmeret og valgbarhed), indtil man har betalt. Inden den 1. april skal alt skyldigt partiskat for det foregående år være indbetalt. Manglende indbetaling af partiskat kan uden videre foranstaltning medføre tab af medlemskab. Medlemskabet bortfalder, når man modtager besked om, at man er slettet på grund af manglende indbetaling af partiskat.

Man kan frivilligt vælge at øge sin partiskat eller betale partiskat af hele ens indtægt.

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:

Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Sammen som ovenfor men mere af både fordele og ulemper Sammen som ovenfor men endnu mere på begge.

Partiskat med alt over 40.000 om måneden

Vedrørende paragraf: ny paragraf - måske under økonomi Stk.

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
ingen Alle der er folkevalgte eller varetager hverv, hvor man er udpeget af, valgt af eller repræsenterer Alternativet, skal betale partiskat.

Partiskatten udgør (Vederlag til folketingsmedlemmer – partiløn) x (1-arbejdsmarkedsbidrag) x (1-max.skatteprocent)), hvor partilønnen er sat til 40.000

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:

Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Sammen som ovenfor men endnu mere på begge.
Vores politikker vil tjene tættere på gennemsnitsindkomsten og fra at ligge i 10. decil (altså de ti procent rigeste i DK) til at ligge i 7. decil (altså de tredive procent rigeste i DK) og vil derfor ligge tættere i indkomst med en større del af befolkningen.
Sammen som ovenfor men endnu mere på begge.
Kan risikere at folk ikke ønsker at stille op, hvis ikke indkomsten er så høj som nu (kunne også tælles som fordel afhængig af hvem man ønsker som kandidater).

Særlig kontingent for folkevalgte

Vedrørende paragraf: ny paragraf - måske under økonomi Stk.

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
ingen Alle folkevalgte i Alternativet skal betale et særligt forhøjet kontingent på tre gange maks-kontingentet for almene medlemmer.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Samme som den første om partiskat Samme som den første om partiskat

Partiskat til HB

Vedrørende paragraf: ny paragraf - måske under økonomi Stk.

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
ingen Indtægterne fra partiskat går til hovedbestyrelsen

Partiskat til forskellige bestyrelser

Vedrørende paragraf: ny paragraf - måske under økonomi Stk.

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
ingen Indtægterne fra partiskat går til den forening mandater høre til

Partiskat øremærket til økonomisk støtte til kandidater

Vedrørende paragraf: ny paragraf - måske under økonomi Stk.

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
ingen Indtægterne fra partiskat indbetales til hovedbestyrelsen og øremærkes økonomisk støtte til kandidater i forbindelse med valg.

Partiskat til ÅU

Vedrørende paragraf: ny paragraf - måske under økonomi Stk.

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
ingen Indtægterne fra partiskat indbetales til hovedbestyrelsen og gives videre til foreningen Alternativets unge

Partiskat til PoFo

Vedrørende paragraf: ny paragraf - måske under økonomi Stk.

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
ingen Indtægterne fra partiskat indbetales til hovedbestyrelsen og øremærkes til politisk forum

Partiskat til vidensoverførsel

Vedrørende paragraf: ny paragraf - måske under økonomi Stk.

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
ingen Indtægterne fra partiskat indbetales til hovedbestyrelsen og øremærkes til at honorere tidligere medlemmer af folketinget, så de kan videregive deres viden