Hirra, så er der snart årsmøde

I Alternativet, Storkreds Nordsjælland er der inviteret til årsmøde d.18. marts.

Se Indkaldelse til Årsmøde i storkreds Nordsjælland

Vi får besøg af Franciska, folketingsmedlem og forperson, og Helene, folketingsmedlem, valgt i Nordsjælland. De vil begge fortælle om deres arbejde på Christiansborg med aktuelle emner og stort og småt. Der bliver rig mulighed for at spørge, debattere og udveksle synspunkter, altså tale politik! Vi er sikre på at det bliver en informativ og hyggelig lørdag eftermiddag og vi glæder os i bestyrelsen rigtig meget til at se jer - og det er vi sikre på, at Franciska og Helene også gør!

Efter en pause - som plejer at være svær at afbryde (vi Alternativister har meget på hjerte, når vi bliver sluppet fri😊), er der så organisatorisk årsmøde. Her vil lokalforeningerne præsentere deres valgte bestyrelsesmedlemmer, vi vil, via beretningen, fortælle om årets gang i bestyrelsen og herunder om valgkampen til Folketinget, der altså resulterede i et nordsjællandsk folketingsmedlem.

Så skal vi igennem forskellige valg, og vi håber meget på, at nogen af jer stiller op! Vi skal vælge et medlem til Politisk Forum og meget gerne også en suppleant. Det er det forum, der i sidste ende beslutter Alternativets politik. Ledelsen, folkevalgte og kredsene er repræsenterede. Simon fra Gribskov har en plads, og Christa fra Rudersdal har været medlem i to omgange, senest i 2 år. Så hun kan ikke være med mere. Der er tale om fire til seks årlige møder. Det er et spændende arbejde, der hele tiden ændrer sig, både organisatorisk og indholdsmæssigt, fordi Alternativet er et dynamisk parti, der er under konstant udvikling. Det eneste, der ikke ændrer sig, er værdierne, samtaledogmerne og Manifestet. Hvis du har lyst til at være med til at udvikle Å politik, skal du sende bestyrelsen et kort valgoplæg, som du kan uddybe til årsmødet. Du kan gøre det ved at svare på dette Nyhedsbrev senest d. 25/2.

Ligeledes kan du stille op til Dialogrådet. Dialogrådet kan tilkaldes, når der opstår konflikter. Medlemmer af Dialogrådet behøver ikke være medlem af Alternativet. Personen skal være god til at lytte og være en god moderator, god til at løse konflikter. Hvis du kender en person, der har de kompetencer, eller hvis du selv er sådan en person, så send bestyrelsen en kort omtale af dine kompetencer. Du kan gøre det ved at svare på dette Nyhedsbrev.

Simon Riget fra Gribskov er vores repræsentant i Hovedbestyrelsen. Han er ikke på valg i år, men vil meget gerne have en makker, en suppleant til HB. Igen, er du interesseret, send en kort beskrivelse senest d. 25/2.

I indkaldelsen til årsmødet finder du links til beskrivelse af alle tre funktioner.

Så er der det sværeste! I Storkredsen er vi 11 lokalforeninger, men kun 6 aktive: Allerød, Furesø, Halsnæs, Helsingør, Hørsholm-Fredensborg og Rudersdal er repræsenterede i bestyrelsen. Egedal, Frederikssund, Gribskov og Hillerød er ikke repræsenterede.

Opgaverne i bestyrelsen kunne godt bruge flere medlemmer. Det er ikke kedeligt arbejde! Du får et godt kendskab til hele kredsen. Du får et godt kendskab til, hvad der foregår i Alternativet, og du får indflydelse alt efter, hvor meget, du selv byder ind – rækker ud.

Der forestår et vigtigt og interessant arbejde med to kommende valg, til EU-parlamentet i 2024, hvor det forlyder, at vi har kandidater. Et kandidatudvalg skal snarest i gang med opstillingsmøde i samarbejde med bestyrelsen. I 2025 er der så kommunalvalg. Det ville være så godt, hvis vi snarest kan køre kandidater i stilling i så mange kommuner som muligt. Det er en vigtig opgave for bestyrelsen, som vi godt kan bruge flere hænder og hoveder til!

Vi har et godt samarbejdsklima i bestyrelsen, men det ville være rart at være flere. Det ville være godt at få personer ind fra de lukkede lokalforeninger, men kan vi ikke få det, er du også meget velkommen til at stille op, selvom du kommer fra en lokalforening, der allerede er repræsenteret. Tænk over det.:heavy_heart_exclamation:

Det var alt fra mig og bestyrelsen. Hvis du hellere vil bruge min mailadresse, når du sender et valgoplæg, er den: chifje@gmail.com.

Vi ses d.18 marts kl. 13 i Kedelhuset i Hillerød.

Bedste, grønneste hilsner, på vegne af bestyrelsen

Christa If Jensen.