Handlingsplan for fertilitet

Forslagets tekst

Antallet af personer i fertilitetsbehandling er stigende, og omtrent hver tiende barn i en fødselsårgang kommer nu til verden ved hjælp af assisteret reproduktion. Faldende fertilitet er et alvorligt samfundsproblem, og de bagvedliggende årsager til denne tendens bør belyses yderligere.

Den danske viden på området er allerede blandt de mest omfattende i verden, og den viden skal hurtigst muligt omsættes til konkret handling. Alternativet vil arbejde for en national handlingsplan, der har til formål at rette op på den faldende fertilitet.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Dette forslag blev vedtaget af Politisk Forum før processen for politikudvikling blev lavet om.

Politisk Forum vedtager ikke længere konkrete politiske forslag - se mere her.

Status på forslaget

Status: Politisk Katalog

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Du kan støtte eller stemme om forslaget på AlleOs