Hæv aldersgrænsen for erhvervelse af kørekort

En god måde at få især unge over i offentlig transport, ville være at hæve aldersgrænsen for, hvornår man må erhverve et kørekort. Alternativet bør da helt klart kæmpe for, at aldersgrænsen hæves til 20 år. Det er klart, at et sådant forslag ikke vil kunne gennemføres med tilbagevirkende kraft. Man kan jo ikke flå allerede erhvervede kørekort ud af hænderne på unge under 20 år. Så får man nok høvl.

Jeg er på ingen måde enig i dette forslag.

  1. Å arbejder pt på at nedsætte valgretsalderen til 16 år, og valgretsalder og rettigheder bør følges ad.
  2. Det vil stavnsbinde unge i yderområderne, eller øge fraflytningen.

Mvh
Michael

3 Likes

Kommer lige med lidt mere.

Tanken er sympatisk i indhold, men ikke i udformning.
Hvis der i samfundet åbnes for at “forbyde” det vi ikke kan lide, så frygter jeg der åbnes en faldskakt der bliver svær at lukke.

Hvis unge, der er på vej ud i livet, ikke må tage kørekort, og argumentet er at mindske CO2 udslippet, hvad så med pensionister, arbejdsløst, hjemmearbejdende osv?

Forbud er sjældent løsningen på noget, og det risikerer at skaber en glidebane.
Løsningen kunne være, mere forskning og udvikling af CO2 neutrale transportformer.

Mvh
Michael

2 Likes

Ja. Alternativet plejer at bruge evidens, når det laver politik. Evidens er, at den menneskelige hjerne først er fuldt udviklet omkring 21-års alderen. Følgeligt burde myndigheds- og valgalderen sættes op til 21 år.

Det er nok ikke realpolitisk muligt at gå den vej, og Alt. har en anden politik. Til gengæld giver det mening.

Det er ikke mit fagområde.

Jeg ved blot, at hjernen først er fuldt udviklet omkring 21 års alderen. Hvordan man ser det, må du spørge en forsker om.

Spændende betragtning, som der selvfølgeligt skulle indhentes saglig viden om før der træffes afgørelser.
At hjernen først er fuldt udviklet ved ca 21 år, er jo ikke nødvendigt ensbetydende med at kørekort og valgret først bør kunne erhverves ved den alder.
Min knægt, på 14, er da mere reflekterende end mange voksne jeg møder.
Kunne være spændende at finde ud af hvad fagkundskaben har af holdninger, om nogle, til dette område.

Vh
Michael

For mig at se, er der intet validt argument for, at valgret og kørekortsalder skal være det samme.
At sætte alderen op for, hvornår man må tage kørekort, ville med stor sandsynlighed give flere passagerer i den offentlige transport, og mht yderområderne, så må man jo sørge for at investere i offentlig transport. I Å ser vi jo altså også gerne, at vi skal transportere os over kortere afstande til daglig, så ideen er jo at vi ikke skal bo langt pokker i vold langt fra studie eller arbejde.

For mig hænger de to ting uløseligt sammen.
Det giver for mig ikke mening at “være gammel nok” til at stemme og opstille til en lovgivende forsamling og at selv samme lovgivende forsamling sætter en aldersbegrænsning på ens udfoldelsesmuligheder.

Michael

Som sagt ser jeg ikke den sammenhæng, og jeg synes faktisk det er vagt af et klimaparti, ikke at kigge i den retning. Det må jeg være ærlig omkring.

Jeg er meget uenig i Niels Christiansen’s holdninger og tilgang til dokumentation, men det afspejler ganske godt Alternativets løsningsforslag på stort set alle samfundets udfordringer - forbud, tvang eller brandbeskatning.

Alternativet har også en enestående evne til slå ned på de aktiviteter der omhyggeligt ikke omfatter dem selv.

Fortsæt endelig, så vi hurtigst muligt kan kan lægge Danmarks mest egoistiske parti i graven.

Okay? Den var jeg ikke lige forberedt? Hvis du hader Alternativet så meget, hvad laver du så på Dialog? Skal man ikke være medlem, for at være herinde?

  1. Alle politiske partier laver forbud eller lægger afgifter på ting. Det er jo nogle af de måder, man som politiker kan ændre folks incitamenter på. Det er jo ikke bare noget Alternativet gør.
  2. Jeg vil jo ikke forbyde noget… Jeg vil bare hæve en aldersgrænse… Det forstår jeg slet ikke er så kontroversielt.
  3. Det omfatter da også os selv, hvad snakker du om?
  4. Alternativet er netop ikke det mest egoistiske parti i Danmark. Nærmest tværtimod. Igen, hvad laver du herinde på Dialog, hvis du ikke er medlem?

Jeg hader bestemt ikke Alternativet - jeg tager jer bare på ordet når i indbyder til dialog. :smile:

Når du argumenter at andre partier også anvender påbud og afgifter, understreger det netop at der intet alternativt er i Alternativet.

… jo - du er i fuld gang med forbudesbullen - du ser det bare det ikke selv grundet tunnelsyn.

Du er selvfølge i din gode ret til at bortvise mig, da jeg ikke - og aldrig bliver medlem af Alternativet.

Gør det endelig - det er ikke første gang Alternativer har dømt mig ude fordi jeg er så utilbens ikke at forpligte mig til at være stemmekvæg så ledelsen uforstyrret kan dyrkes deres egne særinteresser. :wink:

Jeg synes du brillierer med dine stråmænd, men nuvel.

  1. Politik handler jo om at gøre noget. Hvis du hverken vil lege med afgifter, skatter, forbud eller dets lige, hvordan i alverden vil du så omstille samfundet? Du kan jo ikke køre et samfund uden regler.
  2. Jeg har ikke tunnelsyn, og jeg forbyder ikke folk at tage kørekort. Jeg siger bare, at hvis man gerne vil have færre personbiler, så er det at hæve aldersgrænsen for hvornår man kan erhverve kørekort da et temmelig indlysende tiltag.
  3. Jeg er ikke en del af ledelsen. Du må selv bestemme om du er utilbens, men når jeg skriver i Dialog, så forventer jeg en konstruktiv Dialog og ikke stråmænd eller beskyldninger om tunnelsyn. Det er ikke valide argumenter, og hører ikke til herinde.

Hvilke stråmænd?

Alle undersøgelser viser, at unge der tager kørerkort som 17 årige er mere trafiksikker når de slippes løs på egen hånd som 18 årige.

Hvad er det du ikke forstår ved træning og gradvis udslusning i trafikken så flest muligt slipper med liv og helbred i behold er en fordel?

Hvor f… er sammenhængen med dit ønske om begrænsning af personbiler, og samfundets interesse med trafiksikker adfærd der begrænser ulykker.

Hvor hoppede kæden af, siden du har overset at individuel transport er kommet for at blive?