Grundskolen - En ny styring og kvalitetsmodel

Forslagets tekst

o Lokal forandret selvstyre: Mere frihed til at skolerne selv udvikler profil og strukturere hverdagen. Derfor skal skolernes bestyrelser have større mulighed for selv at fortolke folkeskoleloven, fri for kommuner og centralforvaltningens målstyring.
o Kommunernes rolle: servicerende og understøttende for skolens mål, samt hjælpe med at skabe sammenhæng mellem skole og lokalsamfund. Man kan med fordel se på en gammel model, hvor kommunerne havde en repræsentant i skolebestyrelsen, frem for styrende forvaltningsorganer i den kommunale forvaltning.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Disse politiske forslag blevet til med initiativ fra rundt om i landet, der har været med til at udvikle politikken i en koordineret proces. Processen startede i sensommeren 2016 og består af en gruppe fra Alternativet Aarhus, herunder tovholder Katrine Vestergaard, uddannelsesordføreren Carolina Maier og hendes team, samt hjælp fra en gruppe i Aalborg.
Der er afholdt 5 politiske laboratorier om ungdomsuddannelserne. Først på 4 forskellige ungdomsuddannelser i Aalborg, Kolding, Herning og København. Ca. 120 unge deltog i den del af processen, samt ca. 25 voksne, ansatte og frivillige. Derudover har Alternativet Aarhus afholdt et politisk lab. om ungdomsuddannelser, hvor omkring 20 personer deltog.
Der er også afholdt tre politiske laboratorier om videregående uddannelser og forskning i henholdsvis København, Århus og Aalborg i løbet af september. I alt har omkring 60 personer deltaget i disse. Indeværende forslag bygger primært på laboratorierne, men nogle af dem er også fremkommet da visionerne var i høring i oktober. Imens ideerne blev udviklet opstod også ideer til grundskoleområdet. Dem har vi taget med her. Derudover henvises til det politiske idekatalog på folkeskoleområdet godkendt af politisk forum i foråret 2016.

Hvem har været inddraget

Tech College Aalborg
• Gymnasielærere
• Uddannelseschef, erhvervsuddannelse
• Forsker, UCC
• Professor i uddannelse for bæredygtig udvikling, DPU
• Lektor, Ph.d., DPU
• Danske Erhvervsskoler og Gymnasier (paraply organisation)
• Professorer og lektorer på DTU, RUC, SDU, KU
• Innobooster
• Dansk Industri
• Danske Studerendes Fællesråd

Forslagsstillere

  1. Carolina Magdalene Maier
  2. Amalie Villesen
  3. Hans Ahlmann-Ohlsen
  4. Karen-Maria Slente Stubager
  5. Katrine Vestergaard
  6. Nafisa Fiidow
  7. Rebecca Berthelsen
  8. Thomas Jeambaire-Hansen
  9. Torben Nybo Steffen-Nielsen
  10. Ulla Manel Berghagen

Status på forslaget

Status: Politisk Katalog

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Du kan støtte eller stemme om forslaget på AlleOs

Måske er det helt i skoven, men skulle der ikke stå - lokalt forankret? og strukturerer?

1 Synes om

Det er uden sammenligning skolernes ledelser der bedst kender lokale forhold, behov og udfordringer for forældre, elever og personaler.
I det lys tænker spørger jeg om det ikke ville give mere mening, at det var skoleledelserne, og ikke skolebestyrelserne, der “får større mulighed for selv at fortolke folkeskoleloven…”?

1 Synes om

Det går jeg som skoleleder egentlig ind for. Man skal bare have in mente, at ikke alle skoler ligger i ressourcestærke områder. Det kan være svært at trække en kvalificeret bestyrelse og den kan have ret så lokale agendaer. Allerede nu er der store muligheder for lokalt engagement i folkeskolen - men jeg tror, at der er meget få skoler, som klager over for meget frivillighed:-)

This topic was automatically closed after 14 days. New replies are no longer allowed.

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.

Forslaget søger lige nu opbakning fra i alt 50 medlemmer.Hvis det får opbakning indenfor tidsfristen, så kommer det i det politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.