GOD JUL - og referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Alternativet Helsingør

Kære medlem af Alternativet Helsingør,

Nu er julefreden forhåbentlig ved at indfinde sig hos alle. Også hos dig?!

Bestyrelsen holdt sit konstituerende møde sidste uge - nedenfor finder du referatet.
Vi glæder os meget til at komme i gang og har jo allerede to spændende arrangementer på plakaten:

  • Årets første medlemsmøde: 22. januar (OBS NY DATO) kl. 19-21 - bestyrelsen ønsker dialog med medlemmerne og skabelse af ideer (med tovholdere) til videreudvikling af Helsingør Kommune.
  • Fællesspisning og møde Uffe og folketingskandidaterne: 20. februar kl. 18.30-20.00
    Sted og nærmere detaljer om de to arrangementer kommer senere. Vi håber, at I sætter kryds i kalenderen allerede nu, så vi bliver mange deltagere og får nogle gode timer sammen :slight_smile:

Men nu er det først tid til at holde jul og nytår - pas på jer selv, hinanden og klimaet.

Knus fra Janne, Mikkel & Kristian

:green_heart::green_heart::green_heart:

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Alternativet Helsingør 17. december 2018

Deltagere: Janne Hjorth, Mikkel Abrahamsen, Kristian Herdal Molbech

1 - Valg af referent: Kristian

2 - Godkendelse af dagsorden: OK

3- Konstituering af bestyrelsen: Beslutning om forperson - Janne, næstforperson - Mikkel og kasserer - Kristian

4 - Gennemgang af bestyrelsens skal-opgaver jf. gældende vedtægter for lokalforeningen. Bestyrelsen retter sig naturligvis efter årsmødets beslutning om ikke at vælge KV-kandidater i denne bestyrelsesperiode. Kristian har inden næste bestyrelsesmøde ansvar for at rette vedtægterne til jf. årsmødets beslutning om at bestyrelsen består af mellem 3 og 5 medlemmer.

5 - Diskussion af åbenhed: Referater er altid åbne og offentliggøres (hvordan besluttede vi ikke) bortset fra evt. følsomme punkter - fx om personsager. Medinddragelse og åbne bestyrelsesmøder efter behov i overensstemmelse med bestyrelsens forståelse af Alternativets værdier.

6 - Planlægning af første medlemsmøde: Afholdes 22. januar kl. 19-21 - bestyrelsen ønsker dialog med medlemmerne og skabelse af ideer (med tovholdere) til videreudvikling af Helsingør Kommune. Mikkel har forslag til form/proces om “utopier”. Planlægges færdigt pr. mail, men allerede nu sendes tidspunkt ud.

7 - Planlægning af mødet med Uffe og kandidater 20. februar: Ikke behandlet.

8 - Orientering om arbejdet i Storkredsen: Kristian fortalte at der p.t. er meget fokus på folketingsvalget. Der har lige været afholdt “Ind i maskinrummet” i samarbejde med Landssekretariatet og den 9. januar afholdes åbent bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen inviterer alle frivillige til at engagere sig i en række konkrete opgaver, som skal støtte op om kandidaternes valgkamp.

9 - Næste bestyrelsesmøde: 20/1 kl 20.00

10 - Referat af Årsmøde i ÅH: Orientering om at referatet af årsmødet er godkendt af referent og dirigent, så det sendes ud til medlemmerne via Dialog 18. december