Giv os dit input til sommergruppemødet

Herunder kan du som medlem af Storkreds København svare dette indlæg med dit bud på din proaktive målsætning. Vi vil bede dig skrive to-tre linjer om, hvad du, når kommunalvalget bliver udskrevet, allerhelst vil sige om vores parti og organisation, samt hvad du er mest stolt over, at vi er nået frem til.

På Sommergruppemødet arbejder vi alle forslagene sammen til én proaktiv målsætning, som skal geare Alternativet optimalt til kommunalvalget.

Sidste frist for indsendelse er torsdag d. 27.08.2020. Herefter tager din storkredsrepræsentant de 3-5 mest populære forslag med til Alternativets sommergruppemøde. Her koges forslagene sammen til én proaktiv målsætning for Alternativet.

Blandt de indkomne forslag trækker vi lod om en gratis billet med overnatning til landsmødet i Odense 26.-27. september.

2 Likes

Jeg er stolt af Alternativet, fordi vi er et parti med et internationalt perspektiv. Ved kommunevalg er mange vælgere, som mig, borgere fra andre EU-lande, og de er ofte følsomme over klimakrisen. Alternativet kan være den lokale reference for disse internationale vælgere, som det var for mig.

3 Likes

Jeg er stolt af at Alternativet, fordi vi er et parti med meget klare grønne målsætninger som 100 % økologisk landbrug, 100 % bæredygtig energi, og 20% uberørt natur, og med virkeligt alternative løsninger på vores samfund, såsom 30 timers arbejdsuge, borgerløn, basisydelser uden modkrav, og med fokus på bæredygtigt iværksætteri. Vi er partiet der ikke er røde socialister eller blå kapitalister, men grønne forkæmpere for et fremtidssikret samfund med tre bundlinjer, bygget på andelsbevægelsens grundprincipper.
Dette er nemlig klare budskaber som folk forstår, og som vi er super gode til at gentage igen og igen og igen og igen.

5 Likes

Jeg er stolt af, at vi i Alternativet har holdt fast i medlem demokratiet og værdierne, selvom det har kostet os dyrt.
Jeg er også stolt af at så mange engagerede mennesker forsøger at fører Alternativet videre, og at folketingsgruppen (læs Torsten Gejl) ufortrødent har kæmpet vider trods faneflugt.

4 Likes

Det betyder meget for mig, at Alternativet insisterer på, at jeg og alle andre skal indgå i aktive fællesskaber, hvor vi passer på hinanden. Fællesskaber der gør os til mennesker, der trives bedre, hvor vi behandler hinanden bedre. Fællesskaber der dannes i ønsket om at bevare naturen og sikre bæredygtig udvikling. Og fællesskaber der formes i et dybt ønske om, at det skal være muligt at deltage i samfundslivet som den jeg er. Fuldt og helt.

1 Like

Jeg er stolt af Alternativet, fordi vi er et parti…

.. som tør at præsentere visionære løsningsforslag som f.eks. en 30 timers arbejdsuge.

.. som tilstræber størst mulig gennemførelse af det repræsentative direkte demokrati som f.eks. borgerting, borgerforslag etc.

..som arbejder for total gennemsigtighed af de politiske organer som f.eks. lobbyist liste.

3 Likes

Jeg er stolt fordi Alternativet arbejder på at…

… KUNST OG KULTUR er vigtigt for samfundet - og ser at kulturområdet har brug for mere offentligt finansiering og ordentlige rammer, hvor man kan skabe omsætning som giver rimelig løn for aktører i feltet.

… fremmer POLITIK FOR AT UNDGÅ PREKARISERING på arbejdsmarked ved fx nye muligheder for andelsvirksomheder, bedre vilkår og socialt sikkerthed for folk i atypiske arbejdsformer, som fx midlertidigt ansatte og soloselvstændige. Indførelse af borgerløn tilhører vist også her!

… har konkret polItik om DIGITALISERING og PRIVATS LIVETS FRED, derunder støtte for forskning i, hvad digitalisering gør ved os selv som mennesker og samfund - og hvordan kan vi bedre styre udviklingen?

1 Like

Jeg er stolt af Alternativet fordi

  • vi som parti altid sætter alle danskeres sundhed højere end profit - og altså ikke bare vil have udvikling for enhver pris
  • Vi altid insisterer på offentlige høringer og åben demokratisk dialog - INDEN ny og uprøvet teknologi gøres obligatorisk i alle danske hjem (ex. trådløse elmålere)
  • vi til hver en tid tør sige det der skal siges, også selvom det er kontroversielle emner
  • vi baner vejen for sundere og grønnere kommunikationsteknologi
  • Vi altid har et meget skarpt øje med interessekonflikter i forskningen - også i WHO regi
2 Likes

Dette emne blev automatisk lukket efter 6 dage. Nye svar er ikke længere tilladt.