Generalforsamling i Alternativet Varde

Årsmøde/Generalforsamling
Tirsdag d. 12 marts kl. 19.00 på biblioteket, Sønder Allé 21, 6830 Nørre Nebel

:green_heart::green_heart::green_heart::green_heart::green_heart::green_heart::green_heart:

 1. Valg af dirigent
  Dirigent: Karin Rohr Genz
 2. Valg af stemmetællere og referent
  Stemmetællere: Karin Rohr Genz og Søren Haastrup.
  Referant: Tina Blaabjerg Poulsen
 3. Bestyrelsens beretning
  Fremlagt v/ forperson Tina Blaabjerg Poulsen
  Beretning er godkendt.
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  v/ kasserer Torsten Knaack
  Regnskabet er godkendt af Revisor Rita Knudsen
  Regnskabet er godkendt af forsamlingen.
 5. Behandling af forslag fra medlemmer - udgår, da ingen forslag er indsendt
 6. Valg
  a. Valg af kandidater til kommunalbestyrelse - udgår, da der ikke er kommunalvalg i denne periode)
  b. Valg af bestyrelse 3-5 personer
  Fra den afgående bestyrelse genopstiller:
  Tina Blaabjerg Poulsen, Christen Broberg Jensen, Torsten Knaack og Dennis Hansen
  Alle er valgt, enstemmigt vedtaget
  c. Valg af suppleanter 1-3 personer
  Af de forrige suppleanter genopstiller:
  Line Bromer Jensen, Emmy Bjerrum Lauridsen og Marianne Lund Dalsgaard Steffansen
  Valgt i rækkefølge: 1. Emmy Bjerrum Lauridsen, 2. Line Bromer Nielsen, 3. Marianne Lund Dalsgaard Steffansen
  d. Valg af revisor
  Revisor: Karin Rohr Genz som revisor og Søren Haastrup som suppleant er valgt.
 7. Eventuelt.
  ingen punkter under eventuelt.

Bilag til referatet:
Bilag 1 - Bestyrelsens beretning_2019.pdf (132.0 KB)
Bilag 2 - Regnskab_Alternativet_Varde_2018.pdf (125.7 KB)

Fremmødte: 8
Stemmeberretiget: 6

:green_heart::green_heart::green_heart::green_heart::green_heart::green_heart::green_heart:

Kærlig hilsen den nye bestyrelse
v/Tina Blaabjerg Poulsen