Frivillig topskat

Kunne det ikke være spændende at præsentere en frivillig topskat for millionærer og multinationale firmaer med en tjekliste for hvilke områder man ønsker at støtte med muligheder indenfor f.eks: Hjemløsstøtte, misbrugsbehandling, holistisk psykiatri, gratis psykologhjælp, omlægning til økologi, skovplantning, oprydning af miljøsvineri, oprettelse af statsejede hampefarme, innovation i folkeskolen, foreningstilbud til flygtninge og folk på overførselsindkomst, offentlig transport. Kunne evt være et rigtig fint supplement til borgerløn eller en overgangsfase. Normal skat burde det også være muligt for folk om bestemme om de vil støtte f.eks krigsførsel og motorveje. Ved at præsentere det som frivilligt, vil folk der tager udfodringen op have incitamentet at føle sig som gode mennesker frem for at staten er formynderisk og tvinger dem og der vil være en naturlig ‘policing’ hos forbrugerne, som vil være kritiske overfor de ‘nærige’. Ville være endnu mere spændende om det var et globalt initiativ.

1 Like

Jeg tror, vi skal passe på med at lave et “hattedame-samfund”, hvor vi tror på at rige mennesker frivilligt vil bidrage med ret meget.
Jeg ved godt at der er lavet en international klub for ekstremt rige, der donerer rigtig mange penge til velgørende formål.
Den kan de rige danskere jo deltage i, hvis de vil købe sig god samvittighed.
Jeg kan heller ikke gå ind for synspunktet om den “formynderiske stat”.
Jeg mener, staten er det sted, hvor vi er solidariske med alle samfundsgrupper, og ikke med dem, der nu lige er oppe i tiden og som pynter på ens CV.
Fordeling af fælles penge - læs skat, skal ske på demokratisk vis af folk, der er valgte. Ikke af folk, der har tilranet sig store formuer på bekostning af fællesskabet.
Venlig hilsen
Marianne Bentsen

1 Like

En mærkning af varer fra firmaer, der bidrager til fællesskabet i stedet for at give gyldne håndtryk, mega gager og som unddrager sig skat, ville være velkomment.
Det kunne blive lige så vigtigt som øko-mærket.
VH
Marianne Bentsen

Der er en lineær korrelation mellem forskel på rig og fattig og antallet af sociale problemer - selv hvis man tager de sociale problemer hver for sig - disse sociale problemer går både ud over de rige og de mindre rige. Det i sig selv er grund nok til at gøre noget ved forskellen.

Jeg mener godt man kunne lave en form for frivillig ekstra skat indbetaling også. Man kunne lade firmaer og privatpersoner købe nogle ekstra ydelser eller materielt som de kunne reklamere (prale) med. Dette kunne eksempelvis være en ekstra sygeplejerske på kraft afdelingen på OUH man betalte lønnen for. Man skulle kunne bruge dette i sin markedsføring og udstyre denne sygeplejerske med en unik uniform med reklame på. Jeg ved at man godt kan købe store ting til sygehuse på nuværende tidspunkt , da jeg selv har været i en AP Møller skanner på OUH, men dette skulle gøre det nemt og muligt i mindre skala.
Jeg mener også at selvangivelsen burde laves om så man bedre kan være med til at bestemme hvad ens indbetaling til skat skal bruges til. Der skulle selvfølgelig være faste minimums bidrag til politi og brandvæsen osv som man ikke kunne fravælge. Efter de faste minimums bidrag er trukket fra din skattebetaling skal man selv kunne vælge hvor resten af pengene skal bruges. Dette ville kunne fjerne finanslov forhandlingerne og give den magt tilbage til folket. Jeg tror ikke at der vil være den store forskel på hvem der får penge, men folk vil føle medbestemmelse og mere ansvar for samfundet.

Det hører mere hjemme i Liberal Alliance

Det bliver du nød til at uddybe lidt??? Jeg mener bestemt ikke det hører ind under liberal tankegang dette her. Der er jo ikke nogen skatte-sænkning, tværtig mod. Det som mit indlæg handler om er jo netop at få flere skatte-kroner ind. Jeg tror også på at netop liberale folk kunne se en mulighed i at bruge det som markedsføring. Sygeplejersken fra mit forrige indlæg kunne jo godt have et mærke på hvor der stod “Sponsoreret af SAXO-bank” for at blive i Liberal Alliance verdenen :slight_smile:
Jeg mener også netop at min pointe med at gøre selvangivelsen aktiv, er meget ALTERNATIV, da “flere folk ved mere” ligesom med POLA’er. Derfor kunne pengene komme derhen hvor befolkningen mener der er brug for dem.