Forslag: Bæredygtighed, Tillid og Ligestilling for alle aktive - kørselsrefusion og/eller kørebilag

Umiddelbart virker der til at være en grundlæggende holdning til, at kørselsomkostninger (og andre omkostninger man måtte have) ifm. mødeaktiviteter og anden aktivisme i Alternativet skal dækkes.

Fokus for dette indlæg er hvordan vi gør det nu, hvilke værdier der ligger bag, og forslag til hvordan vi kunne gøre det bedre og anderledes ift. at være Alternativet.

Når vi som frivillige kan få dækket kørselsomkostninger, er der forskel i vores organisation på hvordan og hvor meget man vil dække af kørselsomkostninger.

Så vidt jeg er informeret, så virker det overordnet til, at bestyrelser, LS og Grøn Gang anvender kørebog (km-regnskab med pris pr. km) som blot skal udfyldes med blandt andet angivelse af antal kørte km. fra A til B. Kørebogen udgør dokumentationen.

Andre aktive medlemmer, kan nogen gange få kørselsrefusion mod at udfylde en formular og ved forelæggelse af kvitteringer og lignende som dokumentation for de direkte udgifter (benzin, broafgift, bus-/togbilletter).

Hvorfor skal der være forskel? Hvorfor skal nogen af os også dokumentere med kvitteringer og lignende, mens andre blot kan udfylde en formular? Er der et Alternativ?

I forvejen er det besværligt at skulle udfylde diverse kørselsformularer, men at fremvise dokumentation besværliggør det yderligere, ikke kun når man samkører, og så er det ikke ligefrem et signal om tillid, men noget af det bureaukrati og kontrol som vi så gerne vil væk fra.

Ved I hvad, jeg har en rigtig god nyhed. Loven kræver ikke kørselskvitteringer som dokumentation ved frivilligt arbejde, man kan nøjes med at udfylde et kørselsbilag, som skal indeholde oplysninger om, hvem der har modtaget godtgørelsen, datoen for kørslen, anledningen til denne samt ikke mindst hvilken strækning/rute, der er kørt. En repræsentant for foreningen skal kontrollere kørselsbilaget og attestere dette, ligesom ved kørebøger. Kilde; Skattefrie godtgørelser i idrætsforeninger - BDO

En anden forskel er, at ved kørebog, får man dækket 2 kr. pr. km (Det er den sats jeg har indtryk af man anvender i bestyrelserne, på Grøn Gang og i LS)., mens man ved kvitteringsmetoden får dækket de direkte udgifter forbundet med kørslen og som man kan dokumentere (benzin, broafgift, bus-/tog-/flybillet).

Personligt har jeg kunnet konstatere, at når jeg har deltaget i møder i Storkreds Sjælland, så har jeg kunnet proppe langt mere end halvdelen af kørselsgodtgørelsen i lommen, fordi mine dieseludgifter ikke nåede i nærheden af det jeg fik udbetalt ud fra kørebogsberegningen. Det synes jeg ikke er i orden, slet ikke når jeg tænker på hvor mange aktive der bruger masser af transportpenge ud af egen lomme, og når vi grundlæggende mangler penge i organisationen.

Jeg skulle have haft en benzinsluger af en bil for at nå derop hvor kørselsgodtgørelsen kun dækkede mine direkte kørselsomkostninger (fx en bil der kun kører 10 km på literen til en benzinpris på 10 kr. pr. liter).

Da vi hylder ligestilling og tillid, og loven ikke kræver dokumentation i form af udgiftskvitteringer, så foreslår jeg, at vi indfører følgende i hele vores organisation, når vi udfører aktiviteter for vores Alternativet:

Kørselsgodtgørelse på 1,00 kr. pr. km for alle, herunder også Grøn Gang, LS, HB, Storkredsbestyrelser, lokalkredsbestyrelser.

Der er også indbygget bæredygtighed i dette forslag.

Vælger man at have en benzinsluger af en bil, benytte fly, ikke at samkøre, når man skal over broen (dyr broafgift), så er det for egen regning = incitament til ikke at gøre det,

Ved samkørsel noterer man selvfølgelig, at det drejer sig om 1/2, 1/3, 1/4 etc. af kørselsstrækningen som ønskes refunderet.

Forandringer skal starte et sted, så hvad med vi starter med os selv, også med sådan et lille ubetydeligt område som vores kørselsgodtgørelsesmetoder og -sats. Det vil være mere i tråd med Alternativet, vil have stor signalværdi, internt såvel som eksternt, og så vil det give flere penge i kassen at gøre godt med ude i organisationen.

Krammer fra
Pippilotta

2 Synes om

Hej Pippilotta, jeg synes det er en spændende diskussion, jeg troede dog at kørselsrefusion var for nogle få udvalgte fordi der ikke er penge nok til at alle medlemmer kan få kørselsrefusion til alle typer af arrangementer? Et krav kunne være en minimumsafstand, og et andet krav kunne være at man personligt har en udøvende rolle at spille til pågældende møde. Hvad er dine tanker om hvilke møder/ roller der kan udløse en refusion? Kh Louisa

Go´ide 1 kr pr km. om man går eller tager fly.