Fælles miljøregler efter højeste standard

Forslagets tekst

Der har været alt for mange sager, hvor EU griber ind over for nationale regler for miljø, arbejdsmiljø, sikkerhed, sundhed, dyrevelfærd og forbrugerbeskyttelse og kalder demokratisk vedtagne love for ”tekniske handelshindringer”.

Alternativet foretrækker høje standarder i stedet for total-harmonisering, hvor de højeste standarder forbydes, alt imens vi vil arbejde for at de højeste standarder bliver EU’s fælles standarder.

I Folketingets Europa-udvalg og i Europa-Parlamentet vil Alternativet systematisk arbejde for højest opnåelige fælles standarder.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Dette forslag blev vedtaget af Politisk Forum før processen for politikudvikling blev lavet om.

Politisk Forum vedtager ikke længere konkrete politiske forslag - se mere her.

Status på forslaget

Status: Politisk Katalog

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Du kan støtte eller stemme om forslaget på AlleOs