Fælles jordbrugsfonde, abonnementsordninger og lokal valuta

Forslagets tekst

Vi vil give plads, både fysisk og lovgivningsmæssigt, til fællesejet landbrug, hvor fx landsbyer eller familier ejer omkringliggende landbrug, gennem små jordbrugsfonde. Vi vil skabe give lånemuligheder for fællesskabslandbrug.

Desuden vil vi, for at understøtte lokal samhandel og beskæftigelse i landbruget, arbejde for at indføre ordninger, hvor lokal valuta, som det kendes fra fx Brighton og andre steder i verden, kan afprøves i lokalområder.

Vi støtter op om landmænd, der ønsker at eksperimentere med abonnementsordninger, hvor lokale borgere betaler abonnement til landmanden mod at kunne få del i landmandens produktion. Hvordan sådan en ordning præcis udarbejdes er op til den enkelte landmand alt efter behov og ønske i lokalsamfundet.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Landbrugs-POLA I København d. 10. april 2016 og LandbrugsPOLA i Århus, d. 8. maj. 2016.

Forslagsstillere

 1. Morten Krohn
 2. Bina Aylen Seff
 3. Birte Skov Larsen
 4. Fanny Broholm
 5. Franciska Rosenkilde
 6. Helene Hagel
 7. merete kristine medina meincke
 8. Mogens Buch-Hansen
 9. Niels Poul Dreyer
 10. Søren Frederik Hansen
 11. Søren Grene

Status på forslaget

Status: Politisk Katalog

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Du kan støtte eller stemme om forslaget på AlleOs

Der bør fremgår af forslaget, at der skal stilles krav om at jorbrugsfonde skal fremme miljøvenligt landbrug.

Bør strikkes sammen med de øvrige forslag, der er i høring, omkring ejerskab, fonde og bæredygtighed.

1 Like

Forslaget søger lige nu opbakning fra i alt 50 medlemmer.Hvis det får opbakning indenfor tidsfristen, så kommer det i det politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.