EU's landbrugsstøtte målrettet bæredygtig landbrug

Forslagets tekst

Vi vil sikre en bedre finansiering af økologiske og endnu mere bæredygtige landbrugsformer ved at omfordele EU’s landbrugsstøtte, så den går til kvalitet frem for kvantitet.
Vi vil målrette støtten ud fra disse forhold:

 • Vi vil ændre hektarstøtten efter hensyn til miljø- og klimaeffekter, fx mere vegetabilsk produktion, høj biodiversitet og mindre animalsk produktion.

 • Vi vil omfordele hektarstøtten til fordel for de mindre brug (fx kunne vi bruge den omfordelingsstøtte og betalinger til mindre brug, som EU tilbyder, men som vi i dag ikke udnytter. Her kan vi se til Tyskland og Frankrig, der benytter sig af ordningen og har mange små landbrug).

Vi vil genindføre engangskompensation ved udtagning af jord til naturgenopretning. Muligheden for at konvertere den 20-årige kompensation til et engangsbeløb er til stede i dag, men EU-Kommissionens foreløbige udmøntning er så bureaukratisk og teknisk indviklet, at den er uanvendelig i praksis.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Landbrugs-POLA I København d. 10. april 2016 og LandbrugsPOLA i Århus, d. 8. maj. 2016.

Forslagsstillere

 1. Morten Krohn
 2. Bina Aylen Seff
 3. Birte Skov Larsen
 4. Fanny Broholm
 5. Franciska Rosenkilde
 6. Helene Hagel
 7. merete kristine medina meincke
 8. Mogens Buch-Hansen
 9. Niels Poul Dreyer
 10. Søren Frederik Hansen
 11. Søren Grene

Status på forslaget

Status: Politisk Katalog

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Du kan støtte eller stemme om forslaget på AlleOs

1 Synes om

Spørgsmålet er, om det ikke er på EU-niveau, at der skal arbejdes med landdistriktsprogrammet. Det er da “mystisk”, at man her i september fra regeringens side vil tage midler fra økologien, og at man så samtidig tidligere i år har fået godkendt nedenstående LDP i EU… http://naturerhverv.dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/nyt-landdistriktsprogram-godkendt/

Forslaget søger lige nu opbakning fra i alt 50 medlemmer.Hvis det får opbakning indenfor tidsfristen, så kommer det i det politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.