EU-POLA på lørdag - tag gerne en ven med

Politisk Laboratorie om Alternativets EU-politik og Danmarks EU-forbehold

D. 17 marts 2018 inviterer Storkreds Nordsjælland til et politisk laboratorie, hvor Alternativets EU-politik og den kommende EU-kampagne er genstand for debat.
Eventet kan også ses her: Alleos-event

Vi skal lære mere om, og diskutere EU. Vi skal tale om, hvordan vi kan kvalificere debatten om EU. Vi skal diskutere Alternativets holdning til Danmarks EU-forbehold. Og du er selvfølgelig inviteret. Mød op, lær mere om EU, giv dig mening til kende, og bidrag til videreudviklingen af Alternativets EU-politik.

Programmet for dagen er som følger:

  1. Alternativets EU-politik og forbeholdene
  2. Kampagne for Nordsjællands aspiranter - hvad skal vi specielt fokusere på i Nordsjælland?
  3. Whats next? Videre forløb med udvikling af Alternativets EU politik.

Det politiske laboratorie afholdes ved Hillerød Byskole og er åbent for alle.

BAGGRUND OG INFORMATION:
Til juni 2019 skal borgere i EU’s medlemslande stemme til næste Europa-Parlamentsvalg (EPV19). Samtidigt markerer valget en ny milepæl for Alternativet: Det er første gang, vi stiller op til valg i Europa-Parlamentet.

Alternativet har allerede nu en EU-politik, der kan tilgås her:

Heri står der, at vi mener det eneste alternativ til EU er et bedre EU. Vi ønsker at ændre EU indefra med afsæt i de tre bundlinier; den grønne, den økonomiske og den sociale. Samtidig ønsker vi, at beslutningsprocesserne i EU bliver mere gennemsigtige og demokratiske.

Det er naturligvis ligeledes målsætningen, at Alternativet skal levere et positivt og kvalificeret indspark til de kommende EPV19-valgdiskussioner. Spørgsmålet er da, hvordan Alternativet konkret kan være med til at kvalificere EU-debatten. Dette spørgsmål vil vi stille skarpt på under POLAet, og vi glæder os til at høre dit bud.

Det politiske laboratorie vil tage sit afsæt i et diskussionsoplæg,
der er udarbejdet af en EP-skrivegruppe bestående af gamle EU-nørder og repræsentanter fra såvel Hovedbestyrelsen, som fra Politisk Forum. Diskussionsoplægget sammenfatter Alternativets nuværende EU-politik og internationale visioner. Samtidigt stilles der skarpt på Danmarks EU-forbehold, hvortil Alternativet endnu ikke har fuldt udviklet politik.

Diskussionsoplægget kan tilgås her: Diskussionsoplæg for politiske laboratorier om Danmarks EU-forbehold

Med afsæt i politiske laboratorier over hele landet, vil EP-skrivegruppen udarbejde et politikforslag, der dækker Alternativets holdning til Danmarks EU-forbehold. Har du en holdning hertil, så kom til POLAet og giv den til kende.

Vi glæder os til at se dig.

For spørgsmål eller yderligere information kontakt Christopher Rue Molbech, forperson i Storkreds Nordsjælland, på 28913677 eller mail c.molbech@gmail.com.

Med venlig hilsen
Alternativet Nordsjælland

Det politiske laboratorie er blevet til med tilskud fra Europa-Nævnet

Husk også de kommende spændende tid med vores nye folketingskandidater, der skal vælges på opstillingsmødet 14. april. Deres kandidat-oplæg bliver tilgængelige d. 1. april.