Etablering af Udviklingscenter for Uddannelse og Bæredygtig Udvikling

Forslagets tekst

Regeringens handlingsplan for FN’s 17 verdensmål fremhæver, at Danmark hører til de førende, når det gælder FN’s verdensmål 4 om kvalitetsuddannelse. Derimod overses behovet for at nytænke uddannelsernes indhold og form som led i bestræbelserne på at fremme en bæredygtig udvikling på alle de øvrige områder. I Danmark findes flere gode, enkeltstående initiativer. For at komme videre og udbrede indsatsen, er der brug for et professionelt drevet nationalt udviklingscenter.
Et sådant udviklingscenter skal synliggøre nytænkende initiativer, fremme udveksling af erfaringer på tværs af uddannelsesinstitutioner, bygge bro mellem forskning, praksis og beslutningstagere, efteruddanne lærere samt producere materialer og vejledninger.
Udviklingscenteret skal drives i samspil mellem de aktører, der allerede findes på området. Et godt afsæt vil være det FN-anerkendt nationalt netværk for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling RCE-Denmark, Regional Centre of Expertice (RCE) af United Nations University.

Dertil ønsker vi at foreslå specifikt for ungdomsuddannelserne, at hver institution i deres undervisningsstab har en intern bæredygtighedsmedarbejder, der foruden at skulle have den tekniske viden om bæredygtighed også kan udforme undervisningsforløb i bæredygtighed i et kobling mellem teori og praksis. Forløbene kan med fordel udarbejdes i samarbejde med lokalmiljøet omkring uddannelsesinstitutionen. Bæredygtighedsmedarbejderen skal kunne vejlede sine kollegaer i at inddrage bæredygtighedsperspektiver i deres undervisning.

Udfordring forslaget skal løse

Idag foregår der rigtig mange gode og kreative initiativer, der adresserer uddannelse for bæredygtig udvikling rundt omkring på de mange uddannelsesinstitutioner. Men der findes ikke en mere struktureret og dynamisk enhed, der kan løfte det samlet.

Potentielle ulemper ved forslaget

Det kan tit være et lidt overfladisk og letkøbt svar på en udfordring at oprette et videns- eller udviklingscenter. Vi har derfor været meget bevidste om at knytte centerets virke til konkrete forslag og praksis, eksempelvis ved at en intern medarbejder på hver uddannelsesinstitution skal klædes på via udviklingscenteret til at løfte den faglige, praktiske og undervisningsmæssige udviklingen ude på institutionerne.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Forslaget er kommet efter at videnspersoner inden for uddannelse for bæredygtig udvikling har givet feedback på de forslag, der er kommet op under inddragelsesprocessen med ungetouren, som Uffe Elbæk og Carolina Magdalene Maier var på rundt til en række ungdomsuddannelser i foråret 2016. Videnspersonerne på området (praktikere og forskere) udtrykte at de eksisterende ideer for at løfte uddannelse for bæredygtig udvikling manglede en mere strukturel og dynamisk løft.

Hvem har været inddraget

Videnspersoner - undervisere såvel som forskere, inden for uddannelse for bæredygtig udvikling.

Forslagsstillere

  1. Carolina Magdalene Maier
  2. Amalie Villesen
  3. Karen-Maria Slente Stubager
  4. Katrine Vestergaard
  5. Kim Hjerrild
  6. Linnea Winblad Madsen
  7. Mathias Høj Kristensen
  8. Pernille Schnoor
  9. Rebecca Berthelsen
  10. Tove Helene Egtved

Status på forslaget

Status: Politisk Katalog

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Du kan vurdere forslaget på AlleOs

Forslaget søger lige nu opbakning fra medlemmerne. Hvis forslaget får positiv opbakning fra medlemmerne, så kommer det i det politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.