Etablere flere park & ride-anlæg

Forslagets tekst

Etablering af flere park & ride-anlæg, så vi gør den offentlige transport mere attraktiv og mere smidig.

Potentielle ulemper ved forslaget

Kræver ressourcer til etablering og vedligeholdelse.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Processen har været den mest omfattende politikudvikling i Alternativets historie til dato. Vi startede med en turne i hele landet i efteråret 2015 og generede viden og visioner. I politikudviklingen er denne viden inddraget i 10 enkelstående politiske laboratorier over hele landet i løbet af 2016. Vi har herudover inddraget visioner og forslag fra 10 andre politiske laboratorier. Herefter har vi afholdt et fagpolitisk laboratorie for den samlede pakke af visioner og ideer. Deltagernes ekspertise har strakt sig udover alle de berørte områder og sektorer i den endelige vision. Visionen er lavet på baggrund heraf, hvor alle visioner og forslag genereret igennem ovenstående proces er inddraget.

Materialer og personer inddraget i processen inkluderer:
Borgere rundt omkring i det meste af landet, medlemmer rundt omkring i det meste af landet. Diverse rapporter, afhandlinger og tiltag på området. Alternativets politiske sekretariat. Alternativets landssekretariat. Fagrelevante eksperter både med og uden tilknytning til Alternativet.

Hvem har været inddraget

University College Sjælland
Min Landsby www.minlandsby.dk
Oprør fra Udkanten
Karen Lumholt
Landdistriktspolitisk netværk
Københavns Universitet
Realdania
Jammerbugt Kommune

Forslagsstillere

  1. Bo Astrup Kristensen
  2. Carolina Magdalene Maier
  3. Jacob Fuglsang Mikkelsen
  4. Jacob Gramm Gren
  5. Kåre Wangel
  6. Mathias Magnussen Thorsson
  7. Michael Plauborg
  8. Nikolaj Amstrup
  9. Roger Courage Matthisen
  10. Tina Kjær

Status på forslaget

Status: Politisk Katalog

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Du kan støtte eller stemme om forslaget på AlleOs

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.

Forslaget søger lige nu opbakning fra i alt 50 medlemmer.Hvis det får opbakning indenfor tidsfristen, så kommer det i det politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.

Jeg kunne godt tænke mig lidt mere tekst om, hvad forslaget betyder. Hvad er et park- og rideanlæg, hvordan forbedrer det den offentlige trafik og er der andre ulemper end den åbenlyse ressourceomkostning?

1 Like

Undskyld jeg var åbenbart logget ind som Vanløse-Brønshøj, men det er mig Stine Skot, der beder om uddybning.
Bedste hilsner
Stine

1 Like

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Ja, jeg kunne også godt tænke mig uddybning. Taler vi om heste eller om at ride som i skate? :slight_smile: Og jeg er heller ikke med på, hvordan det præcist gør den offentlige transport mere attraktiv.

Dette forslag er ekstremt kortfattet, og mærkeligt ukonkret. HVEM skal etablere P&R-anlæg, HVOR skal de etableres, og hvordan skal de adskille sig fra eksisterende anlæg? Og ikke mindst: Hvor er analysen, der viser at dette vil virke til at gøre (brug af) den offentlige trafik mere attraktiv og smidig, i et omfang der står mål med udgifterne.