Et spørgsmål om magt

Dagens verden er uhyre kompleks, og det er vanskeligt at danne sig et overblik. Men fordi vores verden er en begrænset størrelse, mener jeg alligevel at det er muligt.

Vi kan jo forestille os en isoleret ø i Stillehavet, helt uden kontakt til omverdenen. På øen bor to familier.
De to familier har god plads og rigelig adgang til føde. Derfor kan de leve i fred med hinanden, og udveksle erfaringer og goder.

Men efterhånden som familierne vokser sig større bliver pladsen trang, og der opstår konkurrence om ressourcerne. Der skal kun en lille detalje til at give den ene familie et overtag som (også) kan vokse sig større. Det fører til krig og uvenskab, og familien med overtaget kan nu undertrykke den anden familie.

Men den dominerende familie kan se fordelen i at blive serviceret af de nu undertrykte. Derved kan de leve et behageligt liv, uden alt for meget fysisk arbejde. De bliver stadig mere forvænte, og bruger stadig mere tid på oplevelser.
Og i den dominerende familie findes individer som kun tænker på egen vinding. Og som kan se fordelen ved at købe varer af den undertrykte familie, og sælge videre til egen familie med god fortjeneste.

Hvis dette skal kunne fortsætte, må den dominerende familie aflevere stadig flere ressourcer, for at kunne betale de undertrykte for deres arbejde. Hvis de ikke betaler, risikerer de at miste alle goderne. Eller det der er værre. Ny krig.
Der er også sket det at de dominerende er blevet lidt dekadente. “Præget af egoisme og hang til luksus og udsvævende adfærd”. Og på grund af den behagelige livsstil, bliver de ældre, men også mindre optaget af at føre slægten videre.
De undertrykte bliver derimod hastigt flere. Og de har et incitament til at arbejde sig op mod samme velstand som dem de arbejder for.

Det må være en selvfølge, at når den dominerende familie bytter ressourcer til serviceydelser og kortsigtede forbrugsgoder, så afgiver de stadig mere af deres magt. De undertrykte bliver stadig flere, og ejer stadigt mere. Og de har motivationen til at kæmpe for at få overmagten.

Vores jordklode er ligesom øen i Stillehavet, et isoleret økosystem.