Er Alternativet kun bluff og virkelighedsflugt?

Alternativet har som målsætning at det enkelte landbrug skal være mindre og beskæftige flere - altså et familiebrug i traditionel forstand. Endvidere ønskes reduktion af sprøjtemidler, kunst- og husdyrgødning og omlægning af vegetabilsk produktion på bekostning af den animalske.

Nødvendigheden taler for det modsatte. Fremtidens landbrug vil i stigende grad tage industriens metoder i brug og forvandle sig til fabrikker for at overleve økonomisk. Det betyder tværfaglige kompetencer som kun industrien kan løfte. Familiebrug vil erstattes af selskaber, sandsynligvis som aktieselskaber med de betydelige bedre muligheder for at rejse kapital til nødvendige investeringer i drift og forskning. Arbejdskraft vil blive udført af robotter efter samme recept som de succesfulde industrier der har indstillet sig på fremtiden. Et stigende antal afgrøder vil blive dyrket i lukkede miljøer for bl.a. at hindre udledning af gødningsrester, sikre optimal fugt- og temperaturstyring samt afskærmning mod skadevoldere for bare at nævne nogle få. Sandsynligvis på samme måde som vi har set udviklingen i gartnerierne.

Alternativet er fortaler for større biodiversitet, men nævner ikke at der samtidig følger nogle kedelige banditter med. Eksempelvis vil en reduktion af sprøjtemidler af fungicider på friland uundgåeligt medføre flere svampeangreb med deraf forøget mængde af toksiner som tidligere var en trussel mod folkesundheden. Alternativet forstår ikke den fulde konsekvens af større biodiversitet. At sløre konsekvenserne med udtryk som “høste afgrøder af biologisk set modne komplekse landskaber” - hvad det så er for en størrelse, er selvhøjtideligt volapyk.

Omlægningen ønskes finansieret via en økonomisk model helt løsrevet fra virkelighedens verden - kun overgået at Enhedslistens lueforgyldte vås. Alle konkrete tiltag fremsat af Alternativet i programerklæringerne forudsætter massive tilskud i bedste planøkonomisk stil, som er i modstrid med Alternativets andet ønske om innovation, der forudsætter individuel frihed til bl.a. uddannelse og forskning som i sagens natur er grundlaget for overhovedet at agerer rationelt.
Uden styrke i form af økonomisk vækst, er alle forsøg på en bæredygtig omlægning dømt til at mislykkes da alle Alternativets løsningsforslag forudsætter øgede skatteindtægter som finansiering. I begrebet bæredygtighed formoder jeg Alternativet også medregner sundhed, uddannelse og social tryghed som platform, men det er de økonomiske vilkår der er forudsætningen for overskud til innovation.

Det er middelklassen der er limen i et velfærdssamfund. Det er middelklassen der betaler gildet, men de er beklageligvis under angreb af fantasterne på Christiansborg der suger svimlede beløb til fatamorganaprojekter som udueligt offentligt IT, udueligt offentlig transport og uduelig offentlig grøn omstilling og fobiske beslutninger hvor myndighederne har forskanset sig i digitale forter, hvor borgerne kun ad kryptiske kanaler har adgang. Kort sagt - den sikre vej til fortsat politikerlede, fordi middelklassens forventninger om kærneydelser som sundhed, uddannelse og social tryghed efterhånden har nået samme uduelige niveau, men til skyhøje priser.

Således kan systemets folk gemme sig i det digitale fort, helt uden demokratisk kontrol og selv vælge hvordan der skal prioriteres. Med Alternativet som ny spiller på banen har ansvarsløsheden nået nye højder fordi udtryk som biodiversitet, miljø og bæredygtighed har fået religiøs status. Det er åbenlyst mere prestigefyldt at tælle skeløjede kardemommefrøer i det lokale gadekær, end at tage hånd om vores allersvageste medborgere. Drister man sig til at trænge gennem den elektroniske beton med kritik, mødes man af det opløftende svar: Error 503.

Politik er gået fra planlægning af de store linjer med stor frihed for individet, til regulering i mindste detalje af folks liv. Alternativet er ingen undtagelse på trods af at kandidaterne som mennesker er både venlige og sympatiske. Retfærdigvis skal det nævnes, at Alternativet betragtninger om humor indfries til fulde. Påstand om Danmark, det bedste land for verden, er udsøgt sarkasme på allerhøjeste plan.

Alternativet er desværre endnu en bedrøvelig aktør i rækken af snakeoil prædikanter der bruger tidens hotte buzzword som lokkemiddel. Undervejs er det lykkedes Alternativet i deres iver at give økologien en kraftig bismag af nostalgisk længsel efter folkedans. Må jeg minde om at økologi er videnskaben om forholdet mellem levende væsener og deres miljø. Videnskab holder sig til hvad der kan måles, vejes og tælles, og ikke hvad der ved håndsoprækning vedtages på Facebook. Manifestet er en håndbog for ignoranter, hvor målsætningerne er selvfølgeligheder der gælder for alle der vil undgå at ende som et psykiatrisk tilfælde. Eneste fornyelse er, at nu er der både badutspringere og sabelslugere i folketinget der forstærker fornemmelsen af at dansk politik ikke er løsningen, men problemet.

Dele af dansk erhvervsliv har set skriften på væggen. Nye virksomheder med vækstpotentiale sælges på et gunstigt tidspunkt, gerne til udlandet som er mere visionær og risikovillige, inden de danske politikere stikker en kæp i hjulet med deres ubændige trang til at regulere, fordele, kontrollere og helst beskatte efter kafkaske beslutningsprocesser.

I Alternativets programerklæring nævnes ordet innovation som et gennemgående tema, men betingelserne er præget af censur. Det ses af de besynderlige opfattelser Alternativet har om bl.a. kunstgødning, bekæmpelse af skadevoldere og driftsformer for skov- og landbrug hvor dogmer spærrer for fordomsfri forskning. At konkurrence, udvikling og innovation er forbundne kar, er i farten røget under radaren.

Kunstgødning skader ikke folkesundheden, men kan hæmme humusdannelsen. Skovbrug anvender ikke kunstgødning, såfremt vi taler om vedproduktion i kvalitet A1-A4 eller B som er økonomisk interessant i Danmark. Eurocode 5 har været gældende i Danmark temmelig længe, men udfases til fordel for DS/EN. Kun ved produktion af juletræer og pyntegrønt anvendes gødning som giver et større økonomisk udbytte end gavntømmer pr. ha.

Videnskaben åbner mulighed for anvendelse af genmodificerede afgrøder som kunne overflødiggøre sprøjtemidler ved eksempelvis indsættelse af svampehæmmende gener der kunne medvirke til reduktion af sprøjtning med fungicider. Genteknologien kunne også medvirke til afhjælpning af følgevirkningerne af klimaforandringerne uden brug af sprøjtemidler eller miljøskadelige driftsformer. Tørke- og salttolerante afgrøder har stort potentiale overalt i verden.

Den mulighed har vi desværre afskrevet os fra i Danmark grundet den politiske modstand mod GMO. Innovation under censur eller betinget af dogmer som Alternativet indirekte er fortaler for, er at betragte som en politisk leg med bind for øjnene uden forståelse for at Danmark er stærkt afhængig af omverdens behov. Fremtidens fokusområder bliver fødevarer og energi med de konsekvenser det medfører, og ikke rundbordsdiskussioner på Facebook om miljøet, iværksætternes og fællesskabets århundrede.

Kulturlandskabet som Alternativet også nævner som ønskværdigt, giver som bekendt en bestemt type biodiversitet afhængig af driftformen, hvilket ikke nødvendigvis er foreneligt med andre dele af Alternativets programerklæring om en vild og mangfoldig natur. En realistisk forvaltning er total fraværende i erklæringerne.

Der er ikke brug for nye tanker - der er brug for tanker funderet i forståelse for, at den verden Danmark er en del af altid har været, og fortsat vil være i en konkurrencesituation. De nye tanker som Alternativet plæderer for er typisk udtalt af dem der i forvejen sidder på flæsket, og som er panisk ved tanken om at en omstilling forudsætter de selv skal trække i arbejdstøjet der forstyrrer det behagelige cafeliv. Ved at anvende begrebet bæredygtighed i hver anden sætning, sikrer man sig bedst muligt at det er de andres adfærd der skal reguleres.

Det er et omfattende indlæg. Grundlæggende vil jeg sætte spørgsmålstegn ved, om udviklingen kun kan gå én vej. Der bør også spørges til, hvad der er bedst for mennesker.

2 Likes

Jeg har svært ved at se, hvordan du kan få en konstruktiv, fornuftig samtale op at stå med dette indlæg? Hvis det er tanken?

Overskriften er retorisk og click-bait agtigt, når du selv svarer på spørgsmålet. Der er ingen invitation til dialog; kun kritik og rendyrket absolutisme.

Måske du også kunne strukturere indlægget i punkter med links til de videnskabelige artikler?

5 Likes

Du skriver, at der ikke er brug for nye tanker.
Idet jeg går ud fra, at hver må tale for sig selv, noterer jeg, at du ikke har brug for nye tanker. Hvis du ikke anser nye tanker specielt værdifulde og har så mange gamle tanker, som det fremgår, så skal det nok passe - for dig.
Og så betyder det jo også at du ikke mener, du har brug for svar på dine tanker.

Længden af dit indlæg tyder dog på, at der er en økonomisk beregning, du ikke er opmærksom på. Prøv lige at besvare spørgsmålene og regn efter:
A: Hvad ønsker du at opnå med dit indlæg?
B: I hvilket omfang har du opnået det?
C: Hvad har det kostet dig af investering af tid og energi?

Prøv så at stille det op på en brøk - sådan: B/C.
Tallet 1.0 er break-even. Hvis brøken er under 1.0 er det dårlig økonomi.
Indlæg som ender for langt under 1.0 kan skabe en uhensigtsmæssig tvivl om, at du er så godt inde i økonomi, som du tror.

Okay! Jeg skal forsøge at svare kort.

Søren: Korrekt! - Men økonomien er afgørende for om mennesket har mulighed for at vælge hvad der er bedst. Man kan ikke leve af Peace, Love og friværdi.

Thomas: Dialog går begge veje. Det må også omfatte når jeg siger dét du ikke vil hører.

Frands: Nye tanker renset for viden og erfaring om den hidtidige udvikling er værdiløse. Dette faktum afhjælper alverden udregninger ikke. Hvis du ikke ved hvor du kommer fra, ved du heller ikke hvor du er på vej hen. Det er grundlæggende navigation som også gælder på livets vej
.
Venlig hilsen
Advocatus Diaboli

Man kan ikke leve af Peace, Love og friværdi.er ikke muligt uden en god økonomi. Dvs. vækst i samfundet gerne bæredygtig + 2% BNP helårlig er hel bestemt nødvendig. Det er et grundvilkår ift. offentligt velfærd- og pleje tilbud bl.a… Og vi har, Danmark mangler en politik med vækst øverest på dagsorden. " Dialog- og en god snak går begge veje. Det må også omfatte når jeg siger dét du ikke vil hører." Citat. Chresten Rantzau Klemp. Præcis… God Dag!

Chresten Rantzau Klemp,

Jeg fornemmer ud fra dit indlæg, at du har interesser i det industrielle landbrug - enten økonomisk eller ideologisk, måske endda begge.

Lad mig blot retorisk spørge, hvordan synes du egentlig selv, at de store fabrikslandbrug klarer sig nu, både på den økonomiske, sociale og miljømæssige bundlinje?

Som jeg ser landbruget i dag, så er der kæmpestore røde tal på alle tre bundlinjer. Der kan ikke tjenes penge med en trecifret milliardgæld til følge, folk flygter fra landet og de ansatte er efterhånden udelukkende østeuropæere eller sågar brasilianere, da få danskere ønsker at arbejde et sted hvor dyrene lider døgnet rundt, naturen forarmes og arbejdsvilkårene er ekstremt dårlige.

Flere undersøgelser peger på, at de små økologiske bedrifter er dem, der tjener flest penge, giver mest beskæftigelse og skader natur og miljø mindst, så naturligvis er det den vej vi skal - der er simpelthen ikke andre veje at gå på langt sigt, derfor kan vi ligeså godt være first movers her i landet og høste gevinsten før alle de andre opdager det.