Endelig dagsorden og adresse til årsmøde torsdag

Kære Medlemmer i Alternativet Horsens,

Årsmødet på torsdag d. 22. marts kommer til at foregå på Kildegade 27B, og dagsordenen er indsat nedenfor. Bemærk at der skal vælges ny forperson for lokalforeningen, da Jais har valgt ikke at genopstille. Vi glæder os til at se jer:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Forpersonens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg til tillidsposter
  a Valg af forperson
 • Nyvalg

b Valg af næstforperson

c Valg af regnskabsansvarlig

 1. Valg af revisor

 2. Valg af revisorsuppleant

 3. Eventuelt

Med venlige hilsner,
Alternativet Horsens