Ekstraordinært ÅrsmødeKære medlem af Alternativet Kolding

Ekstraordinært Årsmøde

Kære medlem af Alternativet Kolding.

Du indkaldes hermed til ekstraordinært årsmøde i Kolding lokalafdeling.

Mødet afholdes mandag den 19. september 2016 kl. 19:00 på Kolding Bibliotek i den lille sal i kælderen.

Det ekstraordinære årsmøde vil behandle:
Vedtægtsændringer

Dagsorden

Velkomst ved formanden

Valg af dirigent

Valg af referent

Godkendelse af dagsorden

Vedtagelse af nye vedtægter for Alternativet
Kolding

-se bilag med bestyrelsens forslag til nye
vedtægter

Valg af to suppleanter til bestyrelsen for
Alternativet Kolding.

Evt.

Nye vedtæger
Forslag til vedtægter_alt Kolding_sep2016.pdf (342.9 KB)
Gamle vedtægter
Vedtægter Alternativet Kolding pr. 2015.11.24.pdf (4.5 MB)

Kærlig hilsen,
Bestyrelsen Alternativet Kolding