Ekstraordinært årsmøde og opstillingsmøde til KV21

Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde i Alternativet Albertslund samt

Opstillingsmøde for kandidater til Kommunalbestyrelsen i Albertslund

Torsdag d. 2. september 2021 kl. 17:00 - 17:30, Albertslund Rådhus, Byrådssalen og forhallen, Nordmarks Allé 1, 2620 Albertslund.

Mødet holdes umiddelbart før valg af FT-kandidater i Alternativet Københavns Omegns Storkreds (KOS)

1. Opstillingsmøde

Kære medlemmer af Alternativet Albertslund

Bestyrelsen i KOS indkalder hermed til opstillingsmøde for opstilling af kandidater til det kommende kommunalvalg i Albertslund. Da det er storkredsen, der indkalder til opstillingsmødet, anvendes indkaldelsesfrist som til valg af FT-kandidater.

Dette gør vi på baggrund af, at der ikke er en fungerende bestyrelse i kommuneforeningen, der kan afholde opstillingsmødet.

Såfremt der ikke møder tilstrækkeligt mange medlemmer op fra Albertslund, foreslår bestyrelsen i KOS, at kandidater vælges af samtlige fremmødte medlemmer fra KOS tilstede på mødet.

Medlemmer, der ønsker at stille op som kandidat til kommunalvalget i Albertslund, skal meddele deres kandidatur senest d. 18. september , ved indsendelse af et opstillingsgrundlag til storkreds.kbh.omegn@alternativet.dk.
Valgbarhed som kandidat til Byrådet har medlemmer bosiddende i Albertslund Kommune, som har været medlemmer i minimum 90 dage ved opstillingsmødet.

I vil herefter modtage kandidaternes opstillingsgrundlag senest 26. august.

Opstillingsmødet vil blive slået op på Alleos sammen med opstillingsmødet til FT-kandidater.

2. Ekstraordinært årsmøde

Da der desværre ikke på nuværende tidspunkt er en fungerende bestyrelse i Alternativet Albertslund og ikke har været afholdt rettidigt årsmøde, indkalder bestyrelsen i Alternativet Københavns Omegns Storkreds (KOS), jævnfør minimumsvedtægter for Kommuneforeninger, til ekstraordinært årsmøde med henblik på at få afklaret foreningens fremtid.
Stemmeret årsmødet har medlemmer af Alternativet bosiddende i Albertslund Kommune, som senest 90 dage inden årsmødet har indbetalt kontingent.

Dagsorden for ekstraordinært

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent
  3. Orientering om status for lokalforeningen Alternativet Albertslund.
  4. Afstemning om kommuneforeningen Alternativet Albertslunds fremtid.
    Bestyrelsen for KOS foreslår nedlæggelse af kommuneforeningen. Se forslag nedenfor.
    Ønsker nogen at videreføre foreningen, skal der indsendes forslag med opstilling af kandidater til ny bestyrelse. Vedtages et indsendt forslag om videreførelse og valg af bestyrelse, bortfalder forslag om nedlæggelse.

Såfremt der ikke indsendes forslag om videreførelse betragtes forslag om nedlæggelse af foreningen for enstemmigt vedtaget.

Eventuelt

Evt. forslag fra medlemmer om opretholdelse af forening indsendes til storkreds.kbh.omegn@alternativet.dk senest d. 18. september og udsendes af KOS til medlemmerne senest d. 19.september.

Bestyrelsen i KOS’ forslag om nedlæggelse af foreningen Alternativet Albertslund.

Foreningen Alternativet Albertslund (CVR 38161016) nedlægges og foreningens konto i Arbejdernes Landsbank (konto nr. 5326 0250218) lukkes. Indestående overføres til KOS konto i Merkurbank, konto nr. 8401 1287459. Hvis der opstilles kandidater til kommunalvalg, eller der oprettes en aktivgruppe i Albertslund, kan de overførte midler af KOS bestyrelse øremærkes til brug af disse, og ellers kan midlerne, bortset fra kommunale partistøttemidler, anvendes af KOS bestyrelse til politiske aktiviteter i hele storkredsforeningens område.

De bedste hilsner

Bestyrelsen KOS

Anders, Jesper, Johnny, Thomas og Irina