Ekstraordinært årsmøde i Storkreds København

Ekstraordinært årsmøde i Storkreds København d. 4. maj. 2022

Dagsorden:

1 Valg af dirigent
Kristian

2 Valg af stemmetællere og referenter
Referent: Lise
Stemmetæller: Bodil

3 Behandling af forslag til vedtægtsændring
Tilføjelse til §8 stk.6 Hvis antallet af medlemmer, der har meddelt deres kandidatur til bestyrelsen er mindre end antallet af pladser i bestyrelsen, bortfalder ovenstående krav og kandidatur kan meddeles på mødet.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt

4 Valg til bestyrelsen
De opstillede kandidater blev valgt ind ved en tillidsafstemning.

Storkredsbestyrelsen består af:
Poul Brandrup
Lise Smørum
Clara Wolff
Bodil Nissen
Uffe Meulengracht
Jan Schumann
Josefine Lykkegård (ikke til stede ved mødet)
Mariam Alang (ikke til stede ved mødet)

5 Eventuelt
• Der er lavet en styregruppe til folketingsvalget, hvor Kristian vil repræsentere os i Storkredsen.
• Der sættes plakater op på lørdag på Dr. Louises Bro. Og efterfølgende mandag og tirsdag. Man må meget gerne melde sig til.