Eksperimentalzoner

Forslagets tekst

Lav eksperimentalzoner for alternative landsbyer og bofællesskaber, pionerbyer og bæredygtig samfundsudvikling. Samtidigt skal mulighederne for familietilflytterordninger og etablering af nye øko-landsbyer lettes med indhentet erfaring fra de allerede eksisterende. Disse zoner vil være en stor drivkraft for udvikling og bæredygtighed i lokalsamfundene. Nye fællesskaber bliver nødvendige som et visionært og solidarisk værn op imod social udstødning, miljømæssige forringelser og en yderligere koncentration af den økonomiske magt.
Fokus for fællesskaberne bør være en begyndende realisering af bæredygtige pionerbyer, etablering af økologiske lokale fællesskaber og/eller lokale fællesskaber om konkrete aktiviteter (f.eks. affaldssortering, løsning af kommunale service og omsorgsopgaver, genanvendelse, entreprenørskab, inværksætteri etc.). Eksperimentalzoner er således hverken højre- eller venstrefløjspolitik men grøn innovationspolitik med lige vægt på visionært fællesskab og individuel ansvarlighed. I sin kerne er pionerbyer forskning, bosætning og levede liv i dynamiske og levende bæredygtige systemer. Visionen er at skabe politiske rammer for at vi kan leve os ind i nye samfundsløsninger frem for at tro, at vi kan opfinde dem ved skrivebordet. Målet er at invitere til innovation gennem sociale eksperimenter, økonomisk støtte, målrettede skattefordele, tilladelser til forsøg med nye sociale ordninger, nye produktions- og byggeregler, eksperimentel arkitektur og andre tiltag rettet imod at motivere borgere til at tænke nyt og bæredygtigt.

Potentielle ulemper ved forslaget

Tid og ressourcer skal bruges for at afklare hvilke regler og lovgivning som skal tilpasses zonerne.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Processen har været den mest omfattende politikudvikling i Alternativets historie til dato. Vi startede med en turne i hele landet i efteråret 2015 og generede viden og visioner. I politikudviklingen er denne viden inddraget i 10 enkelstående politiske laboratorier over hele landet i løbet af 2016. Vi har herudover inddraget visioner og forslag fra 10 andre politiske laboratorier. Herefter har vi afholdt et fagpolitisk laboratorie for den samlede pakke af visioner og ideer. Deltagernes ekspertise har strakt sig udover alle de berørte områder og sektorer i den endelige vision. Visionen er lavet på baggrund heraf, hvor alle visioner og forslag genereret igennem ovenstående proces er inddraget.

Materialer og personer inddraget i processen inkluderer:
Borgere rundt omkring i det meste af landet, medlemmer rundt omkring i det meste af landet. Diverse rapporter, afhandlinger og tiltag på området. Alternativets politiske sekretariat. Alternativets landssekretariat. Fagrelevante eksperter både med og uden tilknytning til Alternativet.

Hvem har været inddraget

University College Sjælland
Min Landsby www.minlandsby.dk
Oprør fra Udkanten
Karen Lumholt
Landdistriktspolitisk netværk
Københavns Universitet
Realdania
Jammerbugt Kommune

Forslagsstillere

  1. Bo Astrup Kristensen
  2. Carolina Magdalene Maier
  3. Jacob Fuglsang Mikkelsen
  4. Jacob Gramm Gren
  5. Kåre Wangel
  6. Mathias Magnussen Thorsson
  7. Michael Plauborg
  8. Nikolaj Amstrup
  9. Roger Courage Matthisen
  10. Tina Kjær

Status på forslaget

Status: Søger opbakning

Forslaget søger lige nu opbakning fra i alt 50 medlemmer.Hvis det får opbakning indenfor tidsfristen, så kommer det i det politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.

Du kan støtte eller stemme om forslaget på AlleOs

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.

Forslaget søger lige nu opbakning fra i alt 50 medlemmer.Hvis det får opbakning indenfor tidsfristen, så kommer det i det politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.