Eksklusion: Afskaffelse af staks eksklusion, men mulighed for suspendering

Forslagstekst

Vedrørende paragraf: 18 Stk. 11

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
I akutte tilfælde, hvor medlemmets aktuelle adfærd og dermed fortsatte medlemskab kan skade Alternativet, kan Hovedbestyrelsen og Alternativets folkevalgte medlemmer af Politisk Forum med mindst 2/3 flertal i hvert forum beslutte at ekskludere et medlem med omgående virkning og dermed se bort fra den normale procedure. Eksklusionen kan ankes til Vedtægtsudvalget, som behandler anken. Hvis Vedtægtsudvalget ikke er enige i eksklusionen, skal den almindelige eksklusionsproces sættes i gang. Hovedbestyrelsen kan akutte sager suspendere et medlem, hvis dets aktuelle adfærd og dermed fortsatte medlemskab kan akut og markant skade Alternativet. Dette kræver ⅔ flertal i hovedbestyrelsen. Der skal derefter inden for to uger igangsættes en eksklusionssag, hvis suspenderingen skal opretholdes. Hvis ikke der inden for to uger startes en eksklusion, frafalder suspenderingen.

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:

Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Samme som ovenfor.
At man kun kan ekskluderes på en måde, så der ikke kan gøre undtagelse.
Mulighed for at reagere med det samme, hvis det er akut.
Suspendering vil potentielt kunne misbruges til at genere et medlem.

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.