Deltidschaufførordning

Forslagets tekst

Det skal være muligt at være deltidschauffør, så efterlønnere eller lignende kan supplere deres indkomst og samtidigt være med til at afhjælpe den isolering og ensomhed i Danmark, som er forsaget ved mobilitetsproblemer.

Potentielle ulemper ved forslaget

Kræver ressourcer.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Processen har været den mest omfattende politikudvikling i Alternativets historie til dato. Vi startede med en turne i hele landet i efteråret 2015 og generede viden og visioner. I politikudviklingen er denne viden inddraget i 10 enkelstående politiske laboratorier over hele landet i løbet af 2016. Vi har herudover inddraget visioner og forslag fra 10 andre politiske laboratorier. Herefter har vi afholdt et fagpolitisk laboratorie for den samlede pakke af visioner og ideer. Deltagernes ekspertise har strakt sig udover alle de berørte områder og sektorer i den endelige vision. Visionen er lavet på baggrund heraf, hvor alle visioner og forslag genereret igennem ovenstående proces er inddraget.

Materialer og personer inddraget i processen inkluderer:
Borgere rundt omkring i det meste af landet, medlemmer rundt omkring i det meste af landet. Diverse rapporter, afhandlinger og tiltag på området. Alternativets politiske sekretariat. Alternativets landssekretariat. Fagrelevante eksperter både med og uden tilknytning til Alternativet.

Hvem har været inddraget

University College Sjælland
Min Landsby www.minlandsby.dk
Oprør fra Udkanten
Karen Lumholt
Landdistriktspolitisk netværk
Københavns Universitet
Realdania
Jammerbugt Kommune

Forslagsstillere

  1. Bo Astrup Kristensen
  2. Carolina Magdalene Maier
  3. Jacob Fuglsang Mikkelsen
  4. Jacob Gramm Gren
  5. Kåre Wangel
  6. Mathias Magnussen Thorsson
  7. Michael Plauborg
  8. Nikolaj Amstrup
  9. Roger Courage Matthisen
  10. Tina Kjær

Status på forslaget

Status: Politisk Katalog

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Du kan støtte eller stemme om forslaget på AlleOs

Jeg synes - ikke overraskende - at dette er et fremragende forslag. Og angående det med ressourcer: Det behøver ikke at koste noget. Kan tværtimod gøre noget nuværende sort arbejde hvidt.

1 Like

Hej Søren

Finder vi en løsning på samkørselstjenester som Uber, så finder vi samtidigt en løsning på dette udmærkede forslag. Norge er nu i gang med dette:

Herhjemme har man desværre stadig mere travlt med at få fremtidens chauffører dømt efter den nuværende lovgivning, frem for at gøre den tidssvarende. Dengang cyklen blev opfundet var der også fortalere for at gøre den ulovlig, men i dag ejer stort set alle en cykel. Kritikerne fik uret.

Hvis Norge finder en model, burde vi se på, om ikke den kan bruges som skabelon til en tilsvarende model herhjemme.

Ulempen er, at den etablerede taxabranche så får øget konkurrence, hvilket igen kan koste etablerede chauffører. Det giver bare ingen mening at forsøge at bremse denne udviklingen i samfundet. De nye tider må accepteres, og energien bruges på at finde nogle konstruktive løsninger.

Vh. Nicolas

1 Like

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.

Forslaget søger lige nu opbakning fra i alt 50 medlemmer.Hvis det får opbakning indenfor tidsfristen, så kommer det i det politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.