De reelle omkostninger skal afspejles i produktprisen

Forslagets tekst

Vi vil ændre moms- og afgiftsstrukturen så de afspejler landbrugets reelle påvirkninger på klima og miljø. I øjeblikket er der en massiv støtte til landbruget, der ikke underbygger en klima- og miljøvenlig omstilling. Vi vil arbejde for, at de omkostninger, der i dag bliver kaldt eksterne omkostninger, bliver indbygget i priserne for forbrugerne. De eksterne omkostninger er især omkostninger ved oprydning af forurening og CO2-afgifter samt sundhedsudgifter. Derfor vil vi indføre og håndhæve forureneren-betaler-princippet i landbruget. Det betyder, at prisforskellen mellem ikke-økologiske og økologiske varer udlignes og dermed får vi mere lige konkurrenceforhold, mens landmanden får incitament til at passe på natur, miljø og klima.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Landbrugs-POLA I København d. 10. april 2016 og LandbrugsPOLA i Århus, d. 8. maj. 2016.

Forslagsstillere

 1. Morten Krohn
 2. Bina Aylen Seff
 3. Birte Skov Larsen
 4. Fanny Broholm
 5. Franciska Rosenkilde
 6. Helene Hagel
 7. merete kristine medina meincke
 8. Mogens Buch-Hansen
 9. Niels Poul Dreyer
 10. Søren Frederik Hansen
 11. Søren Grene

Status på forslaget

Status: Politisk Katalog

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Du kan støtte eller stemme om forslaget på AlleOs

Den er svær, fordi EU reger og WTO regler siger at der må ikke diskrimineres i afgiftssystemet imellem samme typer af produkter uanset produktionsform. Pesticid og gødningsafgifter hjælper på dette dilemma, men modstandere vil mene at det skader DK konkurrenceevne. Forslaget vil rende ind i problemer, men moms kan godt differentieres mellem animalske og vegetabilske fødevarer.

Måske skal vi arbejde for, at vi får retten til at lave den slags differencer tilbage igen i forhold til EU?

ja, men det bør så stå i vores globale politik som er på vej til POFO.

1 Synes om

Forslaget søger lige nu opbakning fra i alt 50 medlemmer.Hvis det får opbakning indenfor tidsfristen, så kommer det i det de politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.