Danmark skal stemme ja til EU's forslag om forbud imod brug af frø, der er bejdsede med Neonicotinoider brugt på friland. Derudover forbud imod sprøjtning med Neonicotinoider

Forslagets tekst

EU ønsker at forbyde brugen af frø der er bejdset med Neonicotinoider.
Planter, der er groet fra bejdsede frø, indeholder spor af giften i alle dele - også i deres nektar og pollen.
Studier har vist, at bier og andre bestøvende insekter foretrækker at besøge planter, som er behandlet med Neonicotinoider. De tiltrækkes, men kan dog ikke tåle dette middel.
Insekterne får problemer i form af større dødelighed og vanskeligheder med at navigere og finde hjem til boet.
Forskerne mener, at dette er en af årsagerne til bidød, som er et stigende problem.
Det er særligt et problem for humlebier, andre vilde bier og bestøvende insekter, da de, i modsætning til honningbierne, må overleve uden støtte fra mennesker.

På verdensplan er ca. 70% af jordens afgrøder afhængige af bestøvning.
Det er derfor en meget vigtig sag, og da Danmark er en del af verden, kan vi ikke undsige os vores ansvar for at handle.

Regeringen ønsker at stemme imod et forbud, hvis ikke der sker undtagelse for bejdsning af f.eks. roefrø og læggekartofler. Regeringen anser risikoen for bier ved anvendelse på disse afgrøder for ubetydelig. Dog trækker honningbier og vilde bier på kartoffelblomster, og dermed påvirkes de af giften.

Der opfordres derfor til, at Danmark følger EU’s forslag om forbud mod bejdsede frø på friland. Derudover ønskes et stop for brug af sprøjtning med Neonicotinoider.
Da sagen er meget relevant og væsentlig vil Danmark gøre brug af miljøgarantien, hvis dette er nødvendigt i forhold til anvendelse af Neonicotinoider som sprøjtegift.

Sagen ønskes rejst af Alternativet i Folketinget.

Udfordring forslaget skal løse

Bier og andre bestøvende insekter går ned i antal. Det sker bl.a. som følge af brugen af Neonicotinoider i bl.a. raps og kartoffelmarker i det danske konventionelle landbrug.

Potentielle ulemper ved forslaget

Det konventionelle landbrug vil have brug for at finde alternativer, for ikke at lide økonomiske tab.
De vil muligvis anvende andre gifte, som også kan være skadelige for miljø og insekter.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Forslaget er blevet til ved en undren over, hvorfor der bliver færre og færre bier og andre insekter i naturen.
Jeg har så opsøgt viden ved hjælp af artikler, skrevet af blandt andet forskere og formanden for Danmarks biavlerforening.

Link til artiklerne:

http://vildebier.dk/documents/neonikotinoider_TfB-11-2015.pdf

Hvem har været inddraget

Der er taget kontakt til Økologisk Landsforening, med henblik på at undersøge hvilke alternativer der findes til brugen af Neonicotinoider samt de økonomiske omkostninger for landmanden. Der afventes svar.
På trods af lovning på svar fra Økologisk Landsforening, har jeg ikke modtaget noget. Derfor går jeg nu videre med forslaget.

Forslagsstillere

  1. Hanne Stender Damkjær
  2. Daniel Larsen
  3. Kamille Blomst Wind
  4. Karen Aagaard Rasmussen
  5. Karen Charlotte le Maire Munksgaard
  6. Lene Santora
  7. Lisbeth Søndergaard Raun
  8. Liselotte Tarlev
  9. Marikka E. H. Vedelstjerne
  10. Poul Møller

Status på forslaget

Status: Politisk Katalog

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Du kan vurdere forslaget på AlleOs

1 Like

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.

Forslaget er lige nu i høring. Efter dette skal forslaget samle opbakning, for at komme i det Politiske Katalog. Forslaget er åbent for debat.

Forslaget er altså ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.

1 Like

Spændende forslag. Forslaget tekst er dog lidt for præget af talesprog? Foreslår at man ændrer til Neonicotionider bør forbydes anvendt udendørs i Danmark… etc

Dertil kunne man måske imødegå forslagets ulemper, ved at foreslå midler øremærket til at identificere alternativer i produktionen?

Det kan kun gå for langsomt med den slags forslag bliver stillet i folketingssalen … og når de så bliver stemt ned så stilles de igen i en ny version … når de stemmer dem ned stiller vi det i en ny version, på et eller andet må folk blive så trætte af at høre om det af de ikke grønne typer derinde at de stemmer for.
Det her bør være hjerteguld for Alternativet at arbejde på, hvis den her slags forslag kan komme igennem så kan jeg godt leve med Pia Kjærsgård som statsminister (men vil hellere have Uffe)

Artiklen nævner ikke det der skidt de sprøjter på rapsmarker som jeg selv mistænker er en langt større grund til den bidød vi har oplevet over et års tid nu.
Jeg har ikke lige researcet så meget på det, men det bør tages med når man kigger på beskyttelsen af bier.

Burde forslaget ikke formuleres sådan at det gælde hele EU-området? Vi ønsker vel den grænseoverskridende sikkerhed for alle bier - og de kender netop ikke grænser. Desuden har forslaget vel først og fremmest noget med indre marked at gøre - kan forslaget i det hele taget stilles så det kun gælder DK?

Enig i forslaget. Er selv biavler, og har det rigtig skidt med at tænke på hvad bierne bliver udsat for. Og hvad alle dyr og planter bliver udsat for. Jeg håber selv på, at vi kan komme meget længere end hvad det her forslag stiller i udsigt. Danmark 100% økologisk? Det ville være en befrielse! Og Danmark ville være unikt, kendt hele verden. (Forhåbentlig ville verden så følge Danmarks eksempel…)

To gammeldags hvide bihuse står i vores hyggelige have. Det ene er nu med ca. 80 glas honning jeg vil presse i næste uge. Det andet er tomt , en pæn famile på måske 20000-25000 bier ved ind-vintring i Sebtember i foråret sad der nok 3000-5000 døde bier på de fyldte honningtavler frosset ihjel da de var for få til at holde temperaturen oppe selv om de sad tæt. Et trist syn rigtig mange biavlere ser alt for ofte. Hvorfor kunne disse døde biers medsøstre ikke finde hjem , det har de kunnet i år-millioner , noget ødelægger deres navigation ! Jeg bor på randen af kartoffelland i Skelhøje ved Frederiks /Karup og ser gerne et forbud nu. KH. Asger Dyrbye

Jeg mener bestemt at sådanne tiltag bør være centrale i Alternativets miljøpolitik. Forslaget kan måske underbygges med videnskabelig assistance og i større omfang ligge vægt på konsekvenserne af ikke at ændre på brugen af sprøjtegifte i landbruget.

Hej Anne.
Du må meget gerne komme med foreslag til ændring af formuleringer. Jeg skriver nok meget i talesprog, er ikke vant til den formelle måde at skrive f.eks. lovforslag på.

Hej John.
Du må gerne komme med forslag til, hvordan det så skal formuleres.

Hej Christian. Hvem tænker du, vi skal have fat i for videnskabelig assistance? Måske Danmarks Naturfredninsforening?

Det kunne givet være berigende at få nogle videnskabelige faglige vurderinger fx fra biologer fra universiteter el. lignende institutionber.
Tænker også at forslaget kunne overvejes tænkt ind i en mere helhedsmæssig tilgang til at sprøjtemidler også har impact på andre insekter som har betydning for os fx som føde for andre dyr som så har betydniung for spredning af før, bestøvning osv.
Også der kunne faglig ekspertise være væsentlig.

Nu er jeg jo ikke jurist men det må være noget med at den danske regering opfordrer kommissionen til at stille et forslag desangående for hele EU. Da det danske folketing finder sagen meget relevant og væsentlig vil vi gøre brug af miljøgarantien. Dog er det grænseoverskridende så væsentligt at forslaget bør udbredses til hele EU

Så vidt jeg har forstået, ønsker EU strammere regler, men Esben Lunde Larsen forsøger at påvirke i den modsatte retning.

Her er hvad nogle forskere i 2015 sagde:
http://vildebier.dk/documents/neonikotinoider_TfB-11-2015.pdf

og her en helt ny tekst fra Miljøstyrelsen:
http://mst.dk/media/184464/notits-neonikotinoider-bier-til-mstdk1.pdf
Her beskrives det, at den type neonicotinoider der er mest skadelig for bier, kun er tilladt i væksthuse og til bejdsning af såsæd af afgrøder, som ikke er attraktive for bier.

Denne artikel (som jeg også bringer i selve forslaget) fortæller, at kartofler går ind under afgrøder der regnes for ikke attraktive, og at der derfor må bruges neonicotinoider i kartoflerne. Dog trækker og suger bierne på kartoffelplanter:

Her er link mere fra 2017 http://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2017/03/derfor-doer-bierne---3-grunde-til-bidoed/

og så lige en mere:

Det er jo kun dejligt, så må vi håbe, at DK bliver stemt ned i ministerrådet og kommissionens holdning sejrer