Dagsorden til ekstraordinært årsmøde i Alternativet i Køge mandag den 12. november

Alternativet i Køge afholder ekstraordinært årsmøde i lokalforeningen:

Mandag den 12. november kl. 19:00
i Det Grønne Hus, Vestergade 3C, 4600 Køge

iht. vedtægternes § 9, stk. 2.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent/ordstyrer

  2. Valg af referent

  3. Valg af stemmetællere

  4. Valg af bestyrelse

  5. Valg af suppleanter

  6. Evt.

Jf. dagsordenens pkt. 4 og 5 oplyser Bestyrelsen, at der ikke er modtaget nogle kandidaturer til valg til bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller derfor til det ekstraordinære årsmøde iht. vedtægternes § 8, stk. 6, at kandidater til bestyrelsen kan lade sig opstille på årsmødet, såfremt der er flertal for dette fra de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Tilmeld dig årsmødet på AlleOs her.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen