Dagsorden til bestyrelsesmøde torsdag d. 17-05-2018

Dagsorden:

  1. Landsmøde/vedtægtsændringer eller lignende, vi skal forholde os til
  2. Korskro marked – evaluering
  3. Arrangement: Sunde Fødevarer – Sunde Landbrug
  4. Sammenkomst Alternativet i Syd
  5. Spørgsmål fra medlemmer…??
  6. Næste bestyrelsesmøde
  7. Evt.