Dagsorden til bestyrelsesmøde Onsdag d. 27-06-2018

Dagsorden:

  • Arrangement: Sunde Fødevarer – Sunde Landbrug - evaluering
  • Besøg af hovedbestyrelses-forperson…??
  • Sommerfest - nedsættelse af arbejdsgruppe
  • Spørgsmål fra medlemmer…??
  • Næste bestyrelsesmøde
  • Evt.