Dagsorden til bestyrelsesmøde mandag d.16-04-2018

Hej alle :slight_smile:
Hermed dagsorden til næste bestyrelsesmøde, som er mandag d. 16/04-2018

  1. Korskro marked
  2. Landsmøde - Er der vedtægtsændringer eller lignende, vi skal forholde os til
  3. Spørgsmål fra medlemmer…??
  4. Næste bestyrelsesmøde
  5. Kommunikationen udadtil (Facebook/Nyhedsbrev)
  6. Evt.