Dagsorden til bestyrelsesmøde i Alternativet Rudersdal 27. aUGUST KL. 19

ALTERNATIVET RUDERSDAL

Dagsorden for bestyrelsesmødet 27. august 2019

Mødes afholdes tirsdag den 27. august 2019 kl. 19.00 – 21.30 i Galleriet, Johan Mantziusvej 7A, Birkerød.
Åbent bestyrelsesmøde – Alle er velkomne.

 1. Valg af dirigent:
 2. Referent: Ejvind.
 3. Godkendelse af dagsorden.
 4. Referatet fra det konstituerende bestyrelsesmøde 18. juni. Vedlægges.
  Referatet blev udsendt til bestyrelsen mm 23. juni. Der er modtaget nogle få rettelser, ændringer eller indsigelser, hvorefter referatet er godkendt og blev udsendt til medlemmerne.
 5. Afholdelse af bestyrelsesseminar efteråret 2019?
 6. Alternativet Rudersdal. Synlighed. Hvordan sår vi frø til de næste valg?
 7. Status vedr. Alternativet Rudersdals deltagelse i Rudersdal Folkemøde lørdag den 31. august.
 8. Alternativets status lige nu
  a. Brev fra Henrik Hjortdal af 13 juni vedlægges
  b. Nyt kandidatvalg i Nordsjællands storkreds.
  c. ”Uffe Elbæk efter nær halvering og skarp kritik: Vi skal genfinde rødderne.” Altinget 12. august. Vedlægges.
  d. Drøftelse af evalueringen af Alternativets valg.
  i. Brev herom af 12. august vedlægges
  ii. Nyhedsbrev fra Hovedbestyrelsen 28. juni 2019 vedlægges
  e. Drøftelse af den løbende politikproces. Uffe Elbæks oplæg om ”Alternativets politiske sigtepunkter – august 2019” vedlægges.
 9. Meddelelser
 10. Eventuelt

Referat konstituerende best-møde 18062019.docx (29.6 KB)
Indlæg fra HH til førstkommende bestyrelsesmøde i Å. Udkast til drøftelse_12082019.pdf (81.7 KB)
Uffe Elbæk efter nær halvering og skarp intern kritik.docx (130.6 KB)
Alternativets valgevaluering i Nordsjælland.docx (18.7 KB)
Nyhedsbrev fra hovedbestyrelsen 28 juni 2019.pdf (93.5 KB)
Alternativets politiske sigtepunkter - august 2019.pdf (79.4 KB)