Dagsorden til årsmødet d 17.03

Dagsorden for års- og opstillingsmøde i
Storkreds Nordsjælland, Alternativet.

D. 17. marts kl. 10:30 til 14 i Kedelhuset, Fredensvej 12 B i Hillerød.

Kære medlem i Storkreds Nordsjælland!
Denne dagsorden er delt i to, først opstillingsmøde fra kl.11 til kl. ca 12:30, hvor den
første del er valg til KV/RV/FT/HB/POFO.
Den anden del er årsmøde med præsentation af bestyrelsesmedlemmer, debat om
økonomi, beretning og politik.
Opstillingsmøde:

 1. Digital central introduktion. Dette er om KV/RV

 2. Kommunalvalg
  Storkredsen har modtaget opstillingsgrundlag fra Mariane Lunden. Kun medlemmer
  bosiddende i Halsnæs kan stemme her. Marianne uddyber sit kandidatur og besvarer
  spørgsmål.
  Storkredsen har modtaget opstillingsgrundlag fra Nanna Høyrup til valg i Halsnæs
  Kommune. Kun medlemmer bosiddende i Halsnæs kan stemme her. Nanna uddyber sit
  kandidatur og besvarer spørgsmål.
  Storkredsen har modtaget opstillingsgrundlag fra Mette Skamris til opstilling i Helsingør
  Kommune. Kun medlemmer bosiddende i Helsingør kan deltage i afstemningen. Mette
  uddyber sit kandidatur og besvarer spørgsmål.

 3. Folketinget
  Storkredsen har modtaget to opstillingsgrundlag til Folketinget fra Helene Liliendahl
  Brydensholt og Nanna Høyrup. Da de allerede er kandidater, skal de blot have 50% af
  deltagernes stemmer for at fortsætte deres kandidatur. Begge kandidater uddyber
  deres kandidatur.

 4. Regionsrådsvalg
  Vi har ikke modtaget noget opstillingsgrundlag.

 5. Valg til HB
  Storkredsen har modtaget opstillingsgrundlag fra Simon Riget, der genopstiller. Vi har
  modtaget opstillingsgrundlag fra Mariane Lunden og Sidsel Dyekjær. Alle tre uddyber
  deres kandidatur og besvarer spørgsmål. Personen med flest stemmer bliver valgt,
  personen med næstflest bliver suppleant, og den tredje bliver anden suppleant.

 6. Valg til POFO
  Storkredsen har modtaget opstillingsgrundlag fra Simon Riget. Simon uddyber sit
  kandidatur og besvarer spørgsmål. Nicolaj Dam Nyholm genopstiller. Nicolaj er vores
  nuværende medlem af POFO.

De forskellige valghandlinger foregår ved fysisk deltagelse på mødet.
Når alle valg er overstået, bliver der serveret en sandwich og drikkelse.
Derefter er der årsmøde efter vedtægterne, dog med opmærksomhed på at valgene til HB
og POFO er gennemført.
Undervejs her kan der opstå politiske debatter! Kom og vær med.
Dagsorden for årsmødet:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referenter
 3. Bestyrelsens beretning for storkredsen
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg.
 6. Valg af medlem til Dialogråd. Ingen opstillede.
 7. Behandling af forslag fra bestyrelsen. Ingen forslag.
 8. Præsentation af kommuneforeningernes medlemmer til kredsbestyrelsen.
 9. Valg af revisor. Ib Jensen genopstiller.

I modtager derudover links til bestyrelsens beretning:
Beretning Storkreds Nordsjælland 2023.docx (16.3 KB)

Og link til storkredsens regnskab:
2023-Ã¥rsregnskab-underskrevet.pdf (88.8 KB)

Bestyrelsen Storkreds Nordsjælland