Dagsorden og referat for storkredsbestyrelse østjylland, alternativet 19-01-2023

Mødedato
19-01-2023
Lokation
Zoom
Deltagere
Thomas Kortholm, Trine Hansen, Rasmus Rydahl, Lissi Bagge, Astrid Carl
Afbud
Mads Mortensen,
Fraværende
Thomas Quist

Valg af mødeleder
Thomas K
Tjek ind, uden for referat

Faste orienteringspunkter
Fra HB
Der pågår aktuelt proces med eksterne ordførere, fagråd og interessenetværksgr. - ny strategiproces og HB-seminar - definering af forpersonopgaver - forsøg på at koordinere med Ordførerne
Fra forpersonen
Nye vilkår omkring e-boks
Fra kassereren - Status på regnskab og budget
Heads up på refusion af private udlæg: alle skal udfylde en refusionsblanket, som sendes til den budgetansvarlige, der skal godkende udlægget inden det sendes til kassereren.

Kontobevægelser siden sidst: kun betaling af lokale til Nytårskur

Skal vi have Mobile pay i Storkredsen? Der har været tre indbetalinger i år, og den ene var vist en fejl. Går kandidat-støtte ikke via Landsforeningen?
Heads up fra årshjulet
Næste punkter er Formøde til Politisk Tænkeboks

Øvrige Orienteringspunkter
Håndbog i bestyrelsesarbejde
Peter Laudrup fra Vedtægtsudvalget har lavet en håndbog i bestyrelsesarbejde, som indeholder nogle gode tips og tricks til f.eks. indkaldelse af årsmøder, opstillingsmøder m.v. Jeg kan ikke finde årstal på den, og er i tvivl om den er helt opdateret. Men here it goes - den er god at øje igennem.

Beslutningspunkter
Plakat regninger
En enig storkredsbestyrelse beslutter at storkredsen betaler for nedtagning af plakater.
POFO medlem
Astrid vender tilbage til Nilas og Annemarie og orienterer om, at vi vælger nye POFO medlemmer til marts.
Hvad gør vi ift. cvr.nr. i Randers?
Astrid har været i skriftlig kontakt med Annemarie i dag, det viste sig at vores mail var røget i spamfolder. Vi mener ikke, at vi juridisk kan lukke en lokalforening, det er kun foreningen selv, der kan det.
Formøde til Tænkeboks/ medlemsmøde 23/1
Lissi har booket, betalt, har nøgle og låser op, Thomas byder velkommen, Trine orienterer om Tænkeboksdelen og Lissi italesætter mulighederne for medlemsinvolvering på lokalpolitisk niveau
Forslag om internt møde
Der er udtrykt et ønske om opfølgning på det ordinære årsmøde i 2022. Det kommer i form af det ekstraordinære årsmøde d. 16.3.2023.
Samværspolitik på årsmødet
Promovering af vores samværspolitik under det ekstraordinære årsmøde.

Diskussionspunkter
Regnskab 2022
Regnskabet gennemgået, og det blev aftalt at periodisere Vestjyllands 2022-midler, som først er overført i 2023 til 2022 regnskabet.
Regnskab 2021
Aftalt færdiggjort snarest, så regnskabet kan godkendes sammen med 2022 regnskabet i forbindelse med at der holdes opstillingsmøde d. 16.3.