Dagsorden og referat for storkredsbestyrelse østjylland, alternativet 02-02-2023

Mødedato
02-02-2023
Lokation
Zoom
Deltagere
Lissi, Astrid, Trine, Rasmus, Thomas K
Afbud
Mads Mortensen,
Fraværende
Thomas Q

Valg af mødeleder
Rasmus
Tjek ind, uden for referat

Faste orienteringspunkter
Fra HB
Virkeligt godt HB seminar i weekenden. Der bliver sat en strategiproces igang nu.
Fra forpersonen
Der er sat gang i at få etableret et storkreds kandidatudvalg. Roder stadig med e-boks.
Fra kassereren
Der er konteret for 2021 - hvilket giver et regnskab, dog uden bilag. Vi venter stadig på banken i forhold til specifikke transaktioner. Astrid giver det sidste runde meget snart.
Fra POFO
Trine forventer fremover at deltage i POFO møder, så vil vi den vej kunne få noget nyt.
Heads up fra årshjulet
Rasmus laver en ramme for et storkreds årshjul

Øvrige Orienteringspunkter
Indkaldelse til opstillingsmøde og ekstraordinært årsmøde
Der er nu indkaldt rettidigt

Diskussionspunkter
Overblik over storkredsens kandidater
Vi skal have (løbende) overblik over hvilke kandidater vi har i storkredsen. Jvf mail sendt til storkredsen - der er møde i Kandidatrådet den 2. februar
Rasmus laver et sheet og udvider med felter til frivillige
Evaluering
Der er en del tiltag der bliver lagt op til.
Vi gennemgår alle inden næste bestyrelsesmøde og sætetr fokus på initiativer.
Lokalkredse
Vi har tidligere udskudt Niels’ oplæg til organisering af vores lokalkredse
Det er vendt, der er god ræson i at strømline tingene. Vi vil gerne have Niels med på møde hvor vi kan gennemgå det sammen med ham. Light lokalforeningsmodel kunne være en fremtidig model.