Dagsorden for ekstraordinært årsmøde i Alternativet Næstved

Kære medlemmer i Næstved

Herved følger dagsorden for det ekstraordinære årsmøde, som afholdes

Søndag, den 22. november 2020 kl. 13.00

som et Zoom møde … Link vil blive udsendt senest 1 uge før mødet.

Da årsmødet indkaldes for at lave de nødvendige ændringer i vedtægterne, således at Alternativet Næstved kan inkludere Alternativet Vordingborg og Alternativet Faxe/Stevns, er vedtægtsændringer eneste punkt på dagsordenen.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent og stemmetæller(e)
  3. Behandling af forslag
  4. Behandling af vedtægtsændringer
  5. Eventuelt

ad 3) Det foreslås at vedtægtsændringerne behandles og vedtages som et hele.
Vedtægtsændringerne er dels nødvendige ændringer for den nye, samlede kommuneforening, dels tilpasninger ifht. minimumsvedtægterne, og så er par forslag til ændringer i vedtægterne.
En oversigt over ændringsforslagene kan ses i det vedhæftede.
Forslaget vil, ligesom vedtægtsændringerne, skulle vedtages med 2/3 flertal blandt de deltagende.

I kan vedhæftet finde Alternativet Næstveds nuværende vedtægter samt forslag til vedtægtsændringer.
Vedtægterne som de vil komme til at se ud såfremt ændringerne vedtages, har I allerede modtaget sammen med dagsordenen for det ekstraordinære årsmøde i Alternativet Sydsjælland.

Håber at mange af jer vil deltage.

pbv. Jan

Vedtægter for Næstved.pdf (83.1 KB)
Vedtægtsændringer.pdf (26.5 KB)