Cannabispolitik - Forslag 1.6

1.6
Alternativet ønsker, at der indsamles data for at fastslå grænseværdier for bilkørsel efter indtagelse af cannabis

Faktaboks: Henrik Rindom har på Polab oplyst at han står for et forsøg i tolerancegrænser. Derudover har folketingets retsudvalg i betænkning af 30 april. 2015, pålagt regeringen at igangsætte en undersøgelse af grænseværdier.
http://www.ft.dk/samling/20141/beslutningsforslag/b14/bilag/5/1526532/index.htm

Læs hele forslaget med uddybende argumentation og baggrund her:
Forslag om legalisering af Cannabis (pdf)

Klik nedenfor for at se og debattere de enkelte delforslag:
Indledning
Forslag 1.1
Forslag 1.2
Forslag 1.3
Forslag 1.4
Forslag 1.5
Forslag 1.6
Forslag 1.7
Forslag 1.8